Monday, January 24, 2005

*انتخابات 84* 

جلايي‌پور: رقابت اصلي بين" معين" و "هاشمي‌‏رفسنجاني" خواهد بود و پيروزي هركدام به ضرر اقتدارگرايان است
حميدرضا جلايي‌پور اظهار داشت: به نظر من، سياست اصلاح‌طلبان در انتخابات مبني بر حضور فعال و مشروط به پيشبرد دموكراسي در ايران كمك مي‌كند و دلايل كساني كه در انتخابات نهمين دوره‌ي رياست‌جمهوري به دنبال مشاركت موثر نيستند، قانع‌كننده نيست.
وي كه در دفتر مركزي جبهه‌ي مشاركت با عنوان “دغدغه‌ي دموكراسي و شركت در انتخابات“ سخن مي‌گفت، ادامه داد: اين افراد در استدلال گفته‌ي خود مي‌گويند، اولا مشاركت ميليون‌ها نفر در دو انتخابات قبلي رياست‌جمهوري بي‌فايده بود و به قانوني‌شدن شعارها و برنامه‌هاي توسعه‌ي سياسي خاتمي منجر نشد. ثانيا انتخابات در صورتي دموكراتيك است كه امكان شركت در آن، براي همه‌ي نيروهاي سياسي آزاد باشد. در صورتي كه در ايران آزادي در انتخابات بيشتر نصيب اقتدارگرايان مي‌شود، به عنوان نمونه كانديداهاي آنها به راحتي تاييد صلاحيت مي‌شوند. روزنامه و رسانه در اختيار دارند، حق تشكيل اجتماع دارند و امكانات مادي و معنوي هم تحت نفوذ آنهاست.
وي ادامه داد: آنها مي‌گويند در شرايطي كه اكثر مراكز قدرت سياسي تحت نفوذ و تاثير اقتدارگرايان است، اگر قوه‌ي مجريه هم زير نفوذ آنها برود، اتفاق مهمي نيفتاده است، لذا شركت در انتخابات آتي صحيح نيست و فقط كاركردش مشروعيت دادن به قدرت سياسي اقتدارگرايان است. البته من سعي مي‌كنم در اين مبحث با دلايل و استدلال‌هايي با استدلال كساني كه مخالف حضور در انتخابات هستند، مخالفت كنم.
وي افزود: شركت در انتخابات براي مردم "آگاهي‌ساز" و به نفع دموكراسي است. دفاع مجدد از برنامه‌هاي اصلاحي و كانديداي اصلاح‌طلبان (مثل دفاع از دكتر معين) و تشويق مردم به شركت در انتخابات به گسترش ادبيات و آگاهي‌هاي اصلاحي و دموكراتيك كمك مي‌كند و نكته‌ي ظريف اينكه اقتدارگرايان در هيچ صورتي نمي‌توانند در برابر اين موج آگاهي‌سازي بايستند. اگر دكتر معين را ردصلاحيت نكنند يا پيروز مي‌شود (كه خيلي محتمل است) و جامعه ايران از اينكه قوه‌ي اجرايي كشور را در اختيار شخصيت اصلاح‌طلبي (مثل دوران خاتمي) قرار داده، سود خواهد برد، يا در انتخابات شكست مي‌خورد كه باز اين انتخابات پايگاه واقعي اصلاح‌طلبان را در ميان مردم نشان خواهد داد و همين شكست زمينه‌ي تقويت مجدد فعاليت آنها را در انتخابات بعدي فراهم خواهد كرد. اما اگر معين را ردصلاحيت كنند در اين صورت نيز اصلاح‌طلبان در اجراي مسووليت مدني‌شان و در برابر شهروندان ايراني مسوول نيستند و همه مسووليت‌ها متوجه اقتدارگرايان است.
وي ادامه داد: اقتدارگرايان در صورت حذف شخصيت‌هاي اصلي هم‌چون معين چهره‌ي واقعي انحصارطلبانه‌شان را به مردم نشان مي‌دهند و اين آگاهي نيز براي روند دموكراسي‌خواهي ايران مفيد است.
اين مدرس دانشگاه درباره اهميت شعار سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري، گفت: شعار سياسي وقتي شعار مناسبي است كه زماني كه مردم آن را شنيدند به طور اتوماتيك و بدون احساس نگراني و خطر آن را مطلوب تشخيص دهند. شعارهاي سياسي كه معمولا به مردم تحميل مي‌شود، در عمل ناكام مي‌ماند. شعار شركت فعال و مشروط اصلاح‌طلبان (در دفاع از دكتر معين) از گونه‌ي شعارهاي عملي و سازنده است (با توجه به توضيحات قبلي). در مقابل مخالفان انتخابات در شرايط فعلي قادر به طرح شعار عملي و در عين حال موثر براي كمك به روند دموكراسي در ايران نيستند.
وي در تشريح استدلال سوم خود، ابراز عقيده كرد: شركت فعال اصلاح‌طلبان نقشه‌ي اقتدارگرايان را در انتخابات خنثي مي‌كند. شرايط داخلي و خارجي ايران به گونه‌اي است كه اقتدارگرايان به نشان‌دادن يك انتخابات آزاد (و البته كنترل شده) نياز دارند. بدين معنا كه در انتخابات به دنبال صحنه‌اي هستند كه در يك طرف آن يك كانديداي ضعيف اصلاح‌طلب (از حيث راي‌آوري و حمايت نيروهاي موثر جامعه) باشد و در طرف ديگر صحنه‌، يكي از كانديداهاي موردنظر اقتدارگرايان (كه هنوز در مورد به توافق نهايي نرسيده‌اند) قرار گيرد، تا با برگزاري اين انتخابات بگويند هم انتخابات آزاد و رقابتي برگزار كرديم هم مردم ما را دوست داشتند و انتخابات را برديم! در صورتي‌كه دفاع از كانديداتوري معين اين طرح را خنثي مي‌كند و اگر چنانچه هاشمي رفسنجاني هم مآلا وارد صحنه‌ي انتخابات بشود، طرح اقتدارگرايان بهتر خنثي مي‌شود. در آن صورت رقابت اصلي بين معين و هاشمي خواهد بود كه اين صحنه رقابت با صحنه رقابت موردنظر اقتدارگرايان از اساس متفاوت است، زيرا هر طرف در اين صحنه پيروز شود، به ضرر آنهاست.
جلايي‌پور با اشاره به استدلال چهارم ادامه داد: بيشتر كساني كه ازموضع"دموكراسي" با مشاركت در انتخابات آتي مخالفند، تصور عميقي از روند دموكراسي‌خواهي ندارند. گويا آنان مهم‌ترين شرط رسيدن به دموكراسي را در تحقق "حوادث تعيين كننده‌اي" مثل تغيير قانون اساسي و يا تغيير نظام سياسي مي‌دانند و براي وقايعي مثل شركت در انتخابات رياست‌جمهوري ارزشي قائل نيستند. در صورتي‌كه مطالعات اخير روند دموكراسي‌خواهي، نشان مي‌دهد كه گذار به دموكراسي لزوما به رخ‌دادن «حوادث تعيين كننده» مشروط نيست؛ به عنوان نمونه در دو دهه‌ي اخير اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين بدون حوادث تعيين‌كننده‌ از مرحله‌ي تمهيد و گذار دموكراسي عبور كرده، و وارد مرحله‌ي تحكيم دموكراسي شده‌اند.
وي افزود: شركت فعال در انتخابات امكان شكل‌گيري و يكدست شدن اقتدارگرايي را در ايران تضعيف مي‌كند. يكدستي در حاكميت اگر مفيد باشد، براي حكومت‌هايي است كه مرحله گذار و تحكيم دموكراسي را گذرانده‌اند، در صورتيكه‌ي جامعه‌ي سياسي ايران هنوز مرحله‌ي گذار به دموكراسي را طي نكرده و يكدستي اقتدارگرايان به ضرر روند دموكراسي‌خواهي ايرانيان، همچنين تحقق آرمان‌هاي آزاديخواهانه‌ي انقلاب اسلامي است.
جلايي‌پور با اشاره به استدلال ششم خود، گفت: تصور مخالفان شركت در انتخابات اين است كه راه‌حل دموكراسي در ايران ايجاد يك جنبش فراخوان تغيير قانون اساسي است تا پس از آن، امكان انجام يك انتخابات آزاد فراهم شود. به نظر مي‌رسد مخالفان شركت در انتخابات به دو دوليل تصور روشني از چگونگي وقوع جنبش‌هاي اجتماعي و آثار آن ندارند. اول، ظاهرا فكر مي‌كنند جنبش اجتماعي در يك جامعه با چند تا سوت و فراخوان به راه مي‌افتد. در صورتي‌كه اغلب جوامع موجود دنيا مستعد وقوع جنبش‌اند ولي جنبشي هم در آنها اتفاق نمي‌افتد. يكي از عوامل مهم وقوع جنبش‌ها وقوع فرصت‌هاي سياسي است و وقوع اين فرصت‌ها معمولا در فضاهاي انتخاباتي رخ مي‌دهد. دليل دوم، ظاهرا فكر مي‌كنند با وقوع جنبش‌هاي به اصطلاح مستقل حتما دموكراسي را مي‌توان در آغوش كشيد كه اين هم پيش‌فرض غلطي است. يكي از مهم‌ترين عللي كه بعضي از كشورهاي جهان سوم (مثل كشورهاي آمريكاي لاتين) گذار دموكراسي را طي كرده‌اند، اتفاقا حضور نخبگان سياسي دلسوز و مدبر در ميان مقامات حكومتي و قواي نظامي و امنيتي بوده است. خوشبختانه اصلاح‌طلبان تصور سطحي از جنبش اجتماعي ندارند، از اين رو از استفاده فرصت‌هاي انتخاباتي به نفع آرمان‌هاي انقلاب اسلامي غفلت نمي‌كنند.
وي ادامه داد: در انتخابات آتي، چه اصلاح‌طلبان پيروز شوند و چه نشوند، شخصيت‌هاي موثري مثل دكتر معين به مردم معرفي مي‌شوند. حضور اين شخصيت‌ها به همراه شخصيت‌هايي مثل محمد خاتمي در سطوح بالاي جامعه‌ي سياسي ايران به نفع روند دموكراسي‌خواهي در ايران است.
جلايي‌پور گفت: حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات نه فقط طرح اقتدارگرايان را خنثي مي‌كند بلكه دفاع از امنيت و تماميت ارضي ايران نيز هست. زيرا در شرايط فعلي، خاورميانه (و كشور ما) از جنگ‌طلبي آمريكا تهديد مي‌شود، در صورتي‌كه تقويت روند دموكراسي روندي دروني و نيازمند امنيت است.
وي در پايان خطاب به دانشجويان يادآور شد: فعالان دانشجويي نبايد به دنبال شعارهاي سياسي با هزينه‌هاي سنگين بروند. شما از ارزيابي تجربه سه سال گذشته‌ي بخشي از فعالان دانشجويي غافل نشويد. آنها در سه سال گذشته به جاي تاكيد بر شعار موثر و كم هزينه‌ي "دفاع از عرصه‌ي عمومي نقد و بررسي" در محيط‌هاي دانشگاهي به دنبال شعارهاي راديكال سياسي رفتند، در عمل كاري براي پيشبرد دموكراسي انجام ندادند و عرصه‌ي عمومي نقد و بررسي را هم كم‌رونق كردند. به نظر من، دفاع از معين دفاع از شخصيتي است كه به آزادي و امنيت عرصه‌ي عمومي نقد و بررسي اعتقاد دارد و دفاع از آزادي "عرصه‌ي عمومي" ركن ركين دموكراسي است.
رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت : دیدگاه" معین " نسبت به حل مسائل زنان مثبت است
رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت از ديدگاه مثبت معين به حل مسائل زنان اظهار اطمينان كرد.
فاطمه راكعي همچنين از بحث و بررسي درباره برنامه‌هاي كميسيون زنان جبهه مشاركت در دومين همايش گروه‌هاي حامي معين و تدوين شعارهاي انتخاباتي در ارتباط با زنان خبر داد و افزود: اعمال نگاه جنسيتي در كليه برنامه‌ها و لوايح دولت، ‌عمده‌ترين تاكيد ما در تدوين شعارهاي انتخابات است.
وي همچنين از تداوم نشست‌هاي كميسيون متبوعش با زنان اصناف مختلف، نخبگان و فعالان سياسي با هدف هماهنگي براي كار فعالانه در ارتباط با انتخابات نهم رياست‌جمهوري خبر داد و گفت: در نظر داريم فهرستي از زنان برجسته و شاخص در حوزه‌هاي مختلف، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي براي حضور در تيم‌هاي مشورتي به دكتر معين معرفي كنيم.
راكعي معتقد است كه از جمله عوامل عدم تحقق پاره‌اي از حقوق زنان در دولت اصلاحات، ديدگاه‌هاي مخالف زنان در برخي از مديريت‌ها بوده است.
وي ادامه داد:‌ از همين رو علاوه بر معرفي زنان متخصص در نظر داريم مردان متخصص، با ديدگاه جنسيتي و مدافع حقوق زنان را نيز به عنوان مشاور و معاون به معين معرفي كنيم.
رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت اظهار اميدواري كرد كه نگرش جنسيتي در مديران آينده معين لحاظ شود و به لحاظ حضور آنان، مطالبات زنان محقق، اما تبعيض‌هاي موجود مرتفع شود.
عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي جامعه پزشکي: " معين"مانع تبديل شدن رييس‌‏جمهور به يك تداركاتچي مي‌‏شود
" عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي جامعه پزشكي، گفت: مصطفي معين به دليل پايبندي به اصلاحات و آرمان‌‏هاي انقلاب در مقابل تبديل شدن رييس‌‏جمهوري به يك تداركاتچي و يك رييس دفتر، خواهد ايستاد.
محمد قره‌‏تپه با بيان اينكه راهي براي تحقق اهداف انقلاب و جمهوري اسلامي به غير از ادامه راه اصلاحات وجود ندارد، اظهار داشت: بنابراين حتماً رييس‌‏جمهوري آينده بايد اصلاح‌‏طلب باشد.
وي در مورد انتخاب مصطفي معين از بين گزينه‌‏هاي مطرح به عنوان كانديداي اين تشكل در انتخابات رياست‌‏جمهوري، گفت: بايد فردي را انتخاب مي‌‏كرديم كه در عمل اعتقاد خود را به اصطلاحات و پايبندي خود را به آرمان‌‏هاي مردم و اصلاحات اثبات كرده باشد.
قره‌‏تپه ادامه داد: كسي كه توان لازم و سابقه اجرايي كافي را داشته باشد و از سلامت نفس و سابقه روشن فردي برخوردار باشد.
وي ايستادگي در برابر نقشه اقتدارگرايان براي تبديل كردن رييس‌‏جمهوري به يك تداركاتچي را ديگر ويژگي ضروري كانديداي اصلاح‌‏طلبان دانست و بيان كرد: مجموع اين جهات باعث شد كه با گزينه‌‏هاي موجود به اين نتيجه برسيم كه دكتر معين داراي تمامي اين ويژگي هاست و از توانايي لازم براي ادامه راه خاتمي و تحقق آرمان‌‏هاي مردم برخوردار است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه موانع پيش روي اصلاحات اگر در سال 76 روشن نبود، امروز براي اصلاح طلبان كاملاً روشن و مشخص است، ادامه داد: اصلاحات يك حركت آرام، قانونمند و تدريجي و مسالمت آميز است، بنابراين ما از دكتر معين انتظار معجزه نداريم.
وي افزود: دكتر معين هم با توجه به تجربياتي كه از هشت سال رياست جمهوري خاتمي كسب كرده است، راه‌‏هاي بسيار روشن را براي رفع اين موانع در نظر گرفته است.
قره‌‏تپه با بيان اينكه در سال 76 برنامه‌‏ها و همكاران خاتمي كاملاً مشخص نبود و به همين دليل عده‌‏اي انتظاراتي از خاتمي داشته كه از ابتدا منظور خاتمي نبوده است، خاطرنشان كرد: دكتر معين برنامه‌‏ها و همكاران خود را از هم اكنون روشن خواهد كرد و طبعاً انتظارات كساني كه به وي رأي خواهند داد، معقول و متناسب با اين برنامه‌‏ها خواهد بود.
اين عضو انجمن اسلامي جامعه پزشكان ايران در ادامه با تأكيد بر اينكه قطعاً امكان اجماع در جبهه اصلاحات وجود دارد، تصريح كرد: اقتدارگرايان هستند كه بايد نگران اجماع باشند، چون تعدد كانديداهاي آنها بيش از اصلاح‌‏طلبان است و بحث‌‏هايي كه مطرح مي‌‏شود ، نشان از اختلافات شديد آنها دارد.
وي افزود: معتقدم اصلاح‌‏طلبان كمتر از محافظه‌‏كاران نگراني براي اجماع دارند و اين امكان هنوز باقي است.
قره‌‏تپه با بيان اينكه انجام نظرسنجي به نظر ما يكي از مكانيسم‌‏هاي علمي و روشن براي ايجاد اجماع در جبهه اصلاحات است، افزود: اما چنانچه مكانيزم ديگري كه مكانيسم روشن و علمي و دست‌‏يافتني باشد، و از ساير گروه‌‏هاي جبهه اصلاحات مطرح شود، ما آمادگي داريم كه در مورد آن بحث كنيم.
وي تصريح كرد: كانديداي قطعي ما در انتخابات رياست جمهوري دكتر معين است و ما معتقديم چنانچه يك مكانيسم علمي و روشن در نظر گرفته شود، اجماع در جبهه اصلاحات در مورد وي حاصل مي‌‏شود.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مورد انتخاب معاونين و اعضاي كابينه مصطفي معين، اظهار داشت: دكتر معين معتقد به كار جمعي هست و به همين علت گروه‌‏هاي حامي وي در مورد انتخاب معاونين پيشنهادهايي را مطرح كردند، اما تصميم نهايي با خود ايشان است.
روزنامه جمهوری اسلامی: تندروهاي دوم خرداد قصد دارند فضاسازی کنند
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت :تندروهاي دوم خرداد قصد دارند در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري , فضاي مخرب سالهاي گذشته را تكرار كنند. منابع نزديك به گروههاي دوم خردادي از تصميم تندروها براي آغاز مجدد جلسات و تجمعات سياسي و دانشجويي در شهرها و خصوصا دانشگاهها و برهم زدن عمدي اين جلسات در حمايت از دكتر معين كانديداي مورد حمايت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب خبر مي دهند. در جلسه اخير اين گروهها تاكيد شد كه حمايت دانشجويان و شخصيت هاي تاثيرگذار از دكتر معين , هزينه هاي رد صلاحيت او را بالا خواهد برد. همچنين مقرر شد قريب به 15 نفر از چهره هاي دوم خردادي در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كنند تا علاوه بر بهره برداري تبليغاتي از ردصلاحيت ها , نسبت به تاييد يكي از آنها اميدوار باشند.
اميدوار رضائی برادر محسن رضائی:اگر همه‌ مردم و نخبگان روي هاشمي نظر داشته باشند، برادرم كنار مي‌رود
اميدوار رضايي در پاسخ به اين كه در صورت ورود هاشمي محسن رضايي چه مي‌كند؟ گفت: آنچه بنده مي‌دانم ايشان به اعتقادات پايبند هستند و هر كانديداي ديگري هم بيايد پايبند است. اگر همه تشخيص دهند كانديداي ديگري بهتر است و نخبگان به اين نتيجه برسند مساله‌ي شخصي براي ايشان در درجه‌ي دوم قرار دارد. البته اگر همه‌ي مردم و نخبگان روي هاشمي نظر داشته باشند، طبيعتا ايشان كنار مي‌رود.
قائم مقام جمعيت ايثارگران:ورود مستقل كانديداهاي اصولگرايان به انتخابات، تخطي تشكيلاتي است
قائم مقام جمعيت ايثارگران گفت: ما نمي‌‏توانيم از همين الان به يك يا چند كانديدا چك سفيد امضاء بدهيم و بگوييم شما حتما كانديداي ما هستيد.
وي با بيان اينكه كانديداهاي اصولگرايان نمي‌‏توانند به طور شخصي، زماني را براي معرفي نامزد نهايي توسط شوراي هماهنگي مشخص كنند، گفت: هركدام از كانديداهاي اصولگرايان كه به طور شخصي زمان تعيين كنند و بگويند كه چون شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تا زمان مقرر كانديدا را معرفي نكرده است، پس من خودم مستقل وارد عرصه انتخابات مي شوم، تخطي تشكيلاتي است.This page is powered by Blogger. Isn't yours?