Tuesday, January 25, 2005

*انتخابات 84* 

دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب: امام تنها در مواردي كه اصل آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن را در مخاطره مي‌ديدند دخالت مي‌كردند
محمد سلامتي، دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با يادآوري اهداف نهفته در انتخابات كه محترم‌شمردن حق رقم زدن سرنوشت كشور توسط مردم، تحكيم همبستگي ملي و تقويت امنيت ملي از موارد آن به شمار مي‌آيد، گفت: زماني كه جهان احساس كند مردم ايران با حضور در صحنه در تعيين سرنوشت خود حساس هستند، ديگر در مسير تضييع حقوق آنها قدم برنمي‌دارد.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه حضور پررنگ مردم را به سالم بودن روند انتخابات وابسته برمي‌شمرد، گفت: براي محقق‌شدن اين امر بايد با ايجاد جو بانشاط در مسير ايجاد رقابت سالم و منطقي، زمينه مشاركت حداكثري مردم را فراهم كنيم.
وي ادامه داد: در تحقق مشاركت حداكثري مردم عادلانه عمل‌كردن مسوولان و رعايت قواعد رفتار سياسي از جانب فعالان و گروه‌هاي سياسي است كه مي‌تواند اين مشاركت حداكثري را محقق كند.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با يادآوري اينكه حضرت امام هم در انتخابات اصل را بر برائت مي‌گذاشتند، افزود: ايشان مي‌فرمودند همه اقشار صلاحيت دارند در انتخابات شركت كنند، مگر آنكه عكس اين امر ثابت شود. لذا چنانچه ايشان دخالتي در امر انتخابات داشته، اين دخالت بر همين اصل استوار بوده است.
سلامتي با اشاره به دخالت‌هاي امام در امر برگزاري انتخابات، گفت: امام تنها در مواردي كه اصل آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن را در مخاطره مي‌ديدند، نه در امر انتخابات، دخالت مي‌كردند.
وي هم‌چنين با تاكيد بر لزوم قانونمند عمل كردن همه بخش‌هاي نظام، بي‌توجهي به اين امر را زمينه‌ساز ايجاد هرج و مرج برشمرد و گفت: در بحث انتخابات موضع قانون درباره‌ي مراجعي كه صلاحيت اظهارنظر درباره‌ي كانديداها را دارند، مشخص است، لذا توجه به نظري خارج از اين مراجع برخورد سليقه‌اي تلقي مي‌شود.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، با يادآوري اينكه ممكن است درباره‌ي برخي از مسائل شخصي قانون وجود نداشته باشد، افزود: در اين موارد تصميم‌گيري به انجام بررسي‌هاي دقيق موكول شده كه بر حسب نوع ديدگاه و سلايق افراد، بررسي‌هاي متفاوت مشاهده مي‌شود. اما بايد توجه داشت مساله در امور اجتماعي كه قانون درباره‌ي آنها وجود دارد، متفاوت از اين امر است.
وي با يادآوري آنچه در جريان انتخابات مجلس سوم اتفاق افتاد، ابراز عقيده كرد: در مجلس سوم شوراي نگهبان سليقه‌اي عمل كرد، لذا بر اين مبنا امام با دخالت در اين قضيه، محمدعلي انصاري را مسوول پي‌گيري موضوع در جهت قرار دادن آن در مجراي قانوني كردند.
سلامتي كه عدول از قانون را در هر سطحي نگران‌كننده برمي‌شمرد، نقش مراجع چهارگانه را يادآور شد و گفت: صلاحيت نهايي براي حضور در نهادها را مردم تعيين مي‌كنند. ممكن است مردم اشتباه كنند ولي بر اساس فرمايشات امام آن را بايد بپذيريم.
سلامتي هم‌چنين در ارزيابي از پديده تكثر كانديداها نيز اظهار داشت: وقتي افراد زيادي كانديدا مي‌شوند موضوع شركت در انتخابات از حالت انحصاري خارج مي‌شود.
وي كه پديده شركت در انتخابات را نشانه‌ي مسووليت‌پذيري افراد نسبت به امور جامعه برمي‌شمرد، افزود: تكثر كانديداها به جامعه، شور و نشاط مي‌دهد كه بر مبناي آن به تدريج سقف آمادگي جامعه براي شركت در انتخابات بالا مي‌رود.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تكثر كانديداها را پديده‌اي مثبت و نه منفي ارزيابي كرد و اظهار داشت: اين پديده گروه‌ها را با مشكلاتي مواجه مي‌كند كه چگونگي حل آن به خود آنها بستگي دارد ولي مي‌تواند سهم موثري را هم در افزايش تحرك گروه‌ها نسبت به حركت در سير ائتلاف ايفا كند.
شیرزاد: ما فقط با "معین" وارد عرصه مي‌شويم
افزايش روزافزون كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري آتي به منزله‌ي حضور جدي آنها در عرصه‌ي انتخابات نيست.
احمد شيرزاد، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در عين حال با بيان اينكه كانديداشدن از جمله حقوق شهروندي تمام شهروندان و قابل احترام است، يادآور شد كه كانديدا شدن و ورود به عرصه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري مقدمات و تمهيداتي مي‌طلبد كه نيازمند عقبه‌ي سياسي و اجتماعي است كه هر كسي توان آن را ندارد. وي با اعتقاد به اينكه راه براي كساني كه حداقل صلاحيت لازم را براي حضور در انتخابات دارند بايد باز باشد، بر لزوم برخورداري از اين حداقل‌ها در تمام كساني كه قصد كانديداتوري دارند، تاكيد كرد و توضيح داد: از جمله اين حداقل‌ها، برخورداري از ميزاني از حمايت‌هاي سياسي، اجتماعي از سوي احزاب و گروه‌هاي مدني است. كساني كه از چنين حمايت‌هايي بي‌بهره‌اند، در پي منافعي براي آينده‌ي خويشند.
اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت با طبيعي‌خواندن تعددي كمتر از 10 نفر براي انتخابات رياست جمهوري كه هر نفر حداقل يك ميليون راي را داشته باشند در خصوص تعدد روزافزون كانديداها، گفت: اين ميزان از تعدد كانديداها نگران‌كننده نيست، ولي منطقي هم نيست. چرا كه اگر حضورشان جدي باشد، بسياري از آنها آرايي كمتر از يك ميليون كسب خواهند كرد.
به اعتقاد وي نقش تعدد كانديداها در انتخابات حداكثري كمتر از ده درصد خواهد بود. از اين رو براي تضمين مشاركت حداكثري بايد به دنبال عوامل اصلي اين مشاركت يعني حس موثربودن آراي مردم، آزادانه بودن انتخابات، حضور كانديداهاي مدنظر مردم و توان آنها در تحقق خواست‌هاي مردم در چارچوب قانون بود.
نماينده‌ي پيشين مجلس برگزاري چنين انتخاباتي را شدني و مشمول هزينه‌ي اندكي دانست.
وي خطاب به كساني كه در نظر دارند از طريق تعدد كانديداها به مشاركت حداكثري دامن بزنند، گفت: راه درستي را انتخاب نكرده‌ايد.
به گفته‌ي وي نمايش تعدد كانديداها ممكن است به منزله‌ي حذف و ردصلاحيت كانديداهاي برجسته و اجازه‌ي حضور كانديداهاي ضعيف از سوي يك طيف سياسي باشد كه اگر چنين باشد نگران‌كننده است.
شيرزاد طرح بسياري از كانديداهاي كنوني را ژورناليستي خواند گفت: برخي شخصيت‌هاي سياسي با در ابهام نگه‌داشتن فضاي انتخابات مبني بر حضور يا عدم حضورشان، در پي آنند كه بيشتر نامشان در عرصه مطرح شود و اين را نوعي مانور انتخاباتي مي‌دانند. البته تقليد اين روش از سوي ديگران نمي‌تواند به نفع آنها باشد.
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در واكنش به اينكه برخي به حضور كانديدايي در سايه در حزب متبوع وي قائل هستند، يادآور شد: جبهه‌ي مشاركت و ديگر حاميان معين نمي‌توانند و نمي‌خواهند بازي پنهاني در عرصه‌ي انتخابات داشته باشند، چرا كه به علت محدوديت‌هاي رسانه‌اي كه دارند، چنين كاري به نفعشان نيست و نمي‌توانند در دقيقه‌ي 90 كسي را مطرح كنند و انتظار هم داشته باشند كه راي بياورد.
شيرزاد اضافه كرد: هم‌چنان بر حمايت از معين مصر هستيم و تاكنون نيز به شكل روشن و آشكار كانديدايمان را معرفي كرده‌ايم، همچنين فقط با او وارد عرصه مي‌شويم.
مجید فراهانی :"معين"در جريان حوادث كوي دانشگاه به دليل دفاع از حريم دانشگاه‌‏ها استعفا داد
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، گفت: دكتر معين از جايگاه ويژه‌‏اي در ميان دانشجويان برخوردار است.
مجيد فراهاني با بيان اينكه مصطفي معين در بين كانديداهاي موجود بيشترين نزديكي را با دانشجويان دارد ، اظهار داشت: دكتر معين در جريان حوادث كوي دانشگاه به دليل دفاع از حريم دانشگاه‌‏ها استعفا داد و اگر تلاش‌‏هاي وي نبود، برخوردهاي ناصحيح‌‏تري با دانشجويان صورت مي‌‏گرفت.
وي افزود: معين در نهايت به دليل اعتراض به تهديد استقلال دانشگاه‌‏ها كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي رخ داد، استعفا داد كه اين امر نشان دهنده اعتقاد وي به فضاي آزاد در دانشگاه‌‏هاست.
فراهاني تصريح كرد: نظرسنجي‌‏هاي انجام شده نشان مي‌‏دهد كه معين بيشترين آراء در ميان دانشجويان دارد، بنابراين با توجه به تأثير قشر دانشجو در جامعه به نظر مي‌‏رسد، نفوذ دكتر معين در افكار عمومي، رشد سريعتري نسبت به ساير كانديداها خواهد داشت.
دبير جبهه مشارکت استان اردبيل: تعدد كانديداهاي اصلاح‌‏طلب مشاركت حداكثري مردم و پيروزي اصلاح‌‏طلبان خصوصاً "معين"را در پي خواهد داشت
دبير جبهه مشاركت استان اردبيل، گفت: اصولگرايان در اجماع نظر دچار تشتت و تفرقه هستند و اخيراً شايعه انحلال شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب شنيده مي‌‏شود.
محمدباقر فلسفي افزود: اعضاي فراكسيون اكثريت مجلس انحلال شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را پيشنهاد نموده و اين امر با توجه به اعلام استقلال ولايتي و تأكيد راديكال‌‏هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بر حمايت از احمدي‌‏نژاد اتفاق افتاده است.
وي گفت: روند كنوني اصولگرايان نشان مي‌‏دهد كه اجماع نظر در بين اصولگرايان و توافق آنها براي معرفي يك كانديدا صورت نمي‌‏گيرد.
فلسفي با اشاره به گرايش بيشتر نخبگان جامعه براي حمايت از اصلاح‌‏طلبان، گفت: نخبگان جامعه نسبت به عملكرد اصلاح‌‏طلبان منصفانه قضاوت مي‌‏كنند، اما موانع و كارشكني‌‏هايي كه در برنامه اصلاح طلبان صورت گرفته، موجب يأس و نؤميدي مردم شد.
وي افزود: انتظار اين است كه نخبگان و روشنفكران جامعه بعنوان نيروهاي مرجع، توده مردم را با گفت‌‏وگو مستقيم براي حضور در پاي صندوقهاي رأي ترغيب نمايند.
دبير جبهه مشاركت استان اردبيل با حمايت قاطع از كانديداتوري "مصطفي معين"، تصريح كرد: بايد تلاش همه جانبه‌‏اي در رابطه با شناساندن افكار و انديشه معين به مردم صورت بگيرد، چرا كه نظرسنجي اخير نشان داده است، مردم چندان آشنايي با عملكرد و كارنامه معين ندارند، حال آنكه كارنامه رقباي معين بر همه اقشار جامعه مشخص است.
فلسفي با اشاره به تعداد كانديداهاي اصلاح‌‏طلبان در انتخابات رياست‌‏جمهوري، گفت: تعدد كانديداهاي اصلاح‌‏طلبان قطعاً منجر به مشاركت حداكثري مردم شده و اين امر پيروزي اصلاح‌‏طلبان، خصوصاً "معين" را در پي خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: حضور گسترده مردم و تعدد كانديداهاي اصلاح طلبان باعث مي‌‏شود اصولگرايان همان آراي 15 درصدي خود را كسب كنند.
وي در خصوص تأثيرگذاري فعاليت احزاب در انتخابات رياست جمهوري، گفت: در سطح جامعه دو قشر نخبه و توده عمومي وجود دارد، قشر تحصيل‌‏كرده و نخبه بدنبال مشاركت احزاب و مطالعه ديدگاه‌‏ها و نظريات احزاب هستند، اما اقشار ديگر بدليل تجزيه تاريخي كشور از تشكيل احزاب دولتي يا وابسته به قدرت‌‏هاي بيگانه، خاطره خوشي ندارند، اما بايد نخبگان جامعه آحاد مردم را در اين راستا همراهي كنند.
دبير جبهه مشاركت استان اردبيل در خصوص كانديداتوري هاشمي‌‏رفسنجاني، گفت: جبهه مشاركت از حضور تمامي شخصيت‌‏هايي كه بتوانند به جايگاه رياست‌‏جمهوري ارزش داده و از آن دفاع كنند، استقبال مي‌‏كند، اما اينكه هاشمي عنوان مي‌‏كند اگر كانديداي شاخصي حضور نيابد، من حضور مي‌‏يابم، نوعي تحقير ديگر شخصيت‌‏هاي برجسته است.
مجمع نمايندگان ادوار مجلس طی بیانیه ای بربرگزاري انتخابات آزاد و رقابتی تاکید کرد
مجمع نمايندگان ادوار مجلس در رابطه با انتخابات رياست جمهوري نهم بيانيه‌اي صادر و در آن خاطرنشان كرده است: انتخابات نهمين دوره‌ي رياست جمهوري اسلامي ايران از جمله فرصت‌هاي پيش رو براي پاسخ‌گويي به مطالبات مردم در زمينه‌هاي گوناگون بوده و اگر به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، پيامدهاي نامطلوبي براي كشور و مردم خواهد داشت.
صادركنندگان اين بيانيه با اشاره به تجربه‌ي برگزاري انتخابات گذشته و به ويژه انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس ، بر برگزاري انتخاباتي رقابتي تاكيد و خاطرنشان كرده‌اند كه اقدامات حذفي براي كشور زيان‌هاي بسيار خواهد داشت و پيامدهاي ناخوشايند آن تا مدت‌ها بر جاي مي‌ماند و اسباب ناكامي‌ها در ميدان‌هاي داخلي و خارجي بوده و نمي‌توان با سهولت از عوارض آن رهايي يافت.
نويسندگان اين بيانيه ادامه داده‌اند: برگزاري انتخابات آزاد نه تنها بايد دغدغه‌ي مردم و فعالان سياسي باشد، بلكه رهبران كشور و تمامي اركان قدرت و حاكميت نيز بايد تمام همت و توان خويش را براي برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي به كار گيرند و با شناخت پيامدهاي نامطلوب كاهش ميل مشاركت مردم زمينه‌هاي برگزاري انتخابات آزاد و با مشاركت گسترده و همه جانبه مردم را فراهم سازند.
عضو حزب کارگزاران : هاشمي به شدت نگران حاكم شدن راديكاليسم جديد در كشور است
حسين مرعشي گفت: هاشمي مثل تمام دلسوزان نظام، عمق حوادث را مي‌‏بيند و به شدت نگران حاكم شدن راديكاليسم جديد در كشور است.
عضو شوراي مركزي كارگزاران افزود: هاشمي مايل نيست براي بدست آوردن يك مسئوليت اجرايي وارد مبارزه سياسي شود، ايشان صرفاْ در صورت يك تكليف ملي و انقلابي وارد صحنه خواهد شد وگرنه هيچ نوع انگيزه فردي ندارد.
وي افزود: هاشمي‌‏رفسنجاني اصلاح‌‏طلب‌‏ترين چهره تاريخ معاصر ايران است و دوم خرداد فرزند مشروع دولت توسعه‌‏گراي هاشمي بود.
مرعشي گفت: محافظه كاران سعي دارند با انواع روشهاي تشويقي و تهديدي، هاشمي را از حضور در انتخابات منصرف كنند اما هاشمي تحت تاثير اين نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.
وي تصريح كرد: هاشمي به دليل نزديكي به امام(ره) و رهبري، نفوذ در نيروهاي اصيل انقلابي، همچنين به عنوان نايب رئيس مجلس خبرگان و جذبه شخصي كه دارد، قادر است رياست جمهوري را در موضع اقتدار قرار دهد.
مرعشي با بيان اينكه هاشمي قادر است از تمام گروهها، با ظرفيت‌‏ترين عناصر را در كابينه خود جمع كند و شخصيتهاي فراواني حاضر به همكاري با ايشان هستند، گفت: متاْسفانه عده‌‏اي به دنبال اين هستند كه از افرادي در كابينه خود استفاده كنند كه شيفته پست و مقام باشند و از اين طريق آنها را به اطاعت وادار كنند.
وي يادآور شد: هاشمي همواره با افراطيون كشور براي استقرار نظام متعادل و معنوي كه با طبع مردم و روح اسلام سازگار باشد، درگير بوده و مبارزه كرده ‌‏است، بنابراين ايشان امروز نمي‌‏تواند نسبت به آينده كشور بي‌‏تفاوت باشد.
لاریجانی: جريان موسوم به دوم خرداد نتوانست حكومت مستقل اسلامي را با موفقيت به پيش ببرد
لاريجاني با تاكيد بر لزوم برخورداري جامعه از توسعه اختيارمندي در همه شئونات اقتصادي، فرهنگي و سياسي، گفت: بنا نيست دولت در همه شئونات مردم دخالت كند، بلكه دولت تنها بايستي بسترهاي لازم براي توسعه همه جانبه را فراهم نمايد.
عضو شوراي عالي امنيت ملي در ادامه گفت: جريان موسوم به دوم خرداد نتوانست سالهاي گذشته حكومت مستقل اسلامي را با موفقيت به پيش ببرد.
لاريجاني با تاكيد بر لزوم روي كارآمدن دولتي اصولگرا در كشور مختصات و ويژگي‌هاي اصلي اصولگرايي را خدمتگزاري، اجتناب از منازعات سياسي بي‌حاصل، نوگرا و آزادانديش بودن، كارآمدي، صداقت، تواضع و فهم درست از تمهيدات و فرصت‌ها برشمرد.
دكتر مصطفي معين از خبرگزاري كار ايران بازديد كرد
دكتر مصطفي معين؛ وزير سابق علوم, تحقيقات و فن‌‏آوري عصر دیروزاز خبرگزاري كار ايران"ايلنا", بازديد كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا", دكتر مصطفي معين؛ كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور در دفتر خبرگزاري، طي بازديد از بخش‌‏هاي مختلف، در جريان فعاليت‌‏هاي اين خبرگزاري قرار گرفت و با حضور در جمع خبرنگاران "ايلنا" ضمن گفت‌‏وگو با آنان به تشريح فضاي سياسي جامعه پرداخت.
عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي قم: مومن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌‏شود!
عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي قم، گفت: با آمدن آقاي هاشمي رفسنجاني چيزي تغيير نخواهد كرد، زيرا در دولت هشت ساله خاتمي چه در بعد اقتصادي و چه در بعد فرهنگي، سياست‌‏هاي كارگزاران بر كشور حاكم بود.
قاسم روانبخش در قم، با بيان اينكه بنده با آمدن آقاي هاشمي به عرصه انتخابات مخالف هستم، گفت: مردم از كارگزان هيچ دلخوشي ندارند، مگر اينكه آقاي هاشمي قول بدهد كه به هيچ وجه عناصر كارگزاني را در كارهاي اجرايي وارد نكند، كه اين هم با توجه به عملكرد آقاي هاشمي كه هيچگاه نسبت به سياست‌‏هاي كارگزاران تبري نجسته است، عملي نيست.
وي افزود: مومن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌‏شود، زيرا سياست‌‏هاي تعديل اقتصادي كه در اين 16 ساله حاكم بود، باعث شده طبقه مستضعف و محروم كه پيش از 40 درصد مردم را تشكيل مي‌‏دهد را آزرده كند، در حالي كه با توجه به قوانين كه مجلس هفتم بخصوص در خصوص تثبيت قيمت‌‏ها و پايين آوردن نرخ سود بانكي بايد دولتي بر سر كار آيد كه با اين سياست‌‏ها هماهنگ باشد.
عضو شوراي شهر قم در خصوص اجماع در اصولگرايان، گفت: هنوز نيروهاي شوراي هماهنگي در حال تصميم‌‏گيري هستند و اينكه برخي مي‌‏گويند شوراي هماهنگي بر روي آقاي لاريجاني به توافق رسيده، دروغ است و آقاي ولايتي نيز هيچ اختلاف نظري با شوراي هماهنگي ندارد بلكه عقيده دارند، اين شورا بايد نظر خود را زودتر اعلام نكند تا زمان براي فعاليت‌‏هاي انتخاباتي دير نشود.
دبيركل حزب مؤتلفه:ما دراحراز صلاحیت با "قضیه عکسش ثابت شود "مشکل داریم
محمدنبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه گفت : برخي از افراد وزارت كشور، در انتخابات مجلس هفتم با تكيه بر اصل برائت، مي‌گفتند همه مي‌توانند در انتخابات كانديدا باشند، مگر اينكه عكسش ثابت شود. البته ما اين كليت را قبول داريم كه نمي‌توانيم به مردم مشكوك باشيم، اما با اين قضيه كه "عكسش ثابت شود" با دستگاههاي اجرايي مشكل داشتيم.
حبيبي ادامه داد: معتقدم صلاحيتهايي براي نمايندگي مجلس لازم است، كه در كشور هيچ دستگاهي متولي بررسي آن قسمت از قضيه نيست. مثلا حداقل شرط واجب و لازم نماينده‌ي مجلس اين است كه ببينيم واجباتش را انجام مي‌دهد؟. اگر اصل بر برائت باشد يا آن چهار ارگان نظارتي هم كار خود را انجام دهند، سؤال اين است كه كدام ارگان را داريم كه به مسأله‌اي كه گفتم بپردازد و آن را بررسي كند؟
وي با بيان اينكه هيچ‌كدام از ما قبول نداريم كه كسي كه نماز نمي‌خواند به مجلس وارد شود، اضافه كرد: هيچ قانوني هم وزارت اطلاعات را ملزم نمي‌كند كه پرونده‌اي براي فردي كه نماز نمي‌خواند تشكيل دهد. پس معتقدم نوعي بررسي صلاحيت لازم است و تحقيقات راجع به سوابق افراد ضرورت پيدا مي‌كند. با تأييد دستگاههاي رسمي كشور در حوزه‌هاي بررسي‌هايشان بخشي از تحقيقات انجام مي‌شود اما در مورد ساير مسائل اين دستگاهها كاري نمي‌توانند بكنند.
بادامچیان : تعدد كانديداهايي كه ويژگي‌هاي لازم براي رياست‌جمهوري را ندارند تفاوتي در افزايش آراي انتخابات ايجاد نمي‌كند
قائم‌مقام دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي معتقد است «تعدد كانديداهايي كه ويژگي‌هاي لازم براي رياست‌جمهوري را ندارند، تفاوتي در افزايش آراي انتخابات ايجاد نمي‌كند.»
اسدالله بادامچيان تعدد كانديداها در يك جامعه آزاد به ويژه تا پيش از ثبت‌نام را طبيعي ارزيابي كرد و گفت: «البته برخي براي مطرح شدن، خود را مطرح مي‌كنند و گاهي نيز برخي جريانهاي سياسي به‌خاطر بهره‌برداري و زمينه‌سازي براي نامزد مدنظر خود، كانديداهاي متعدد را به صحنه مي‌آورند.»
وي با بيان اينكه رياست‌جمهوري ضوابط خاصي دارد، به ويژگي مدير و مدبربودن و به شمار آمدن به عنوان رجل سياسي و يا شخصيت برجسته در امور سياسي اشاره و خاطرنشان كرد: « مثلا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس باعث نمي‌شود كه يك فرد رجل سياسي به شمار آيد.»
بادامچيان گفت: «مردم به كسي رأي مي‌دهند كه مطمئن باشند مي‌تواند كشور را اداره و در سياست خارجي منافع ملي را حفظ كند.»
وي گفت: مردم به كسي رأي مي‌دهند كه بتواند با اقتدار كشور را اداره كند. مردم نمي‌خواهند به كسي مثل شاه سلطان حسين رأي دهند.
بادامچيان گفت: مردم مي‌خواهند به انساني رأي دهند كه همچون امام (ره) با نهايت محبت، صميميت و مردمي بودن جامعه را با اقتدار اداره كند.
بادامچيان افزود: «نبايد از اينكه هر كس خود را كانديدا كند، نگران بود. ضمن اينكه مردم بايد نسبت به مقاصد جريانهاي سياسي كه افراد گوناگون را با مقاصد خاص مطرح مي‌كنند آگاهي داشته باشند.»
به گفته وي برخي جريانها افرادي را مطرح مي‌كنند كه مسلما داراي شرايط خاص رياست جمهوري نيستند، در نتيجه شوراي نگهبان چاره‌اي ندارد جز اينكه اعلام كند صلاحيت اين افراد براي نامزدي رياست جمهوري احراز نشده است؛ لذا اين جريانها در تبليغات انتخاباتي از اين كار سوء استفاده سياسي مي‌كنند.
وي رقابت جدي را موجب افزايش آرا دانست و افزود: «تكثر تعداد افرادي كه داراي ويژگي‌هاي لازم رياست جمهوري نيستند و همه هم مي‌دانند كه رأي ندارند، رقابت و افزايش رأي پديد نمي‌آورد.»
توصيه حسين شريعتمداري به نامزدهاي محافظه كار و اقتدارگرا
متاسفانه، طي چند هفته اخير شاهد وقوع رخدادي در جمع به هم پيوسته اصولگرايان بوديم كه دور از انتظار بود،‌هر يك از چند نامزد مطرح در جمع اصولگرايان، به گونه اي يا به بهانه اي- هر چند احتمالاً براي خود آنها قابل قبول!_ عهد پيشين را وانهادند و غافل از نياز حركت جمعي و ضرورت، "تنازل" براي رسيدن به "تعامل" بر نظر خويش كه قرار بود در نظر جمع، محو شود اصرار ورزيدند و اكنون با توجه به اين نكته بديهي كه تمامي كانديداهاي مطرح در جمع اصولگرايان – علي رغم برخي از تفاوت ها- در نقطه "اصولگرايي" با يكديگر مشترك هستند، سازهاي جداگانه چگونه قابل توجيه است؟ اگر اختلاف در اصول نيست- كه نيست- انتخاب راه هاي جداگانه براي چيست؟ مخصوصا آن كه رويكرد مردم به آنان رويكرد اصولگرايي است و از اين روي، "تنازل" در ديدگاهها و يا خواسته ها براي رسيدن به "تعامل" نه فقط يك نياز اخلاقي و فردي، بلكه يك تكليف براي پاسداري از اين امانت و موهبت الهي است. تفاوت نامزدهاي مطرح كنوني در جمع اصولگرايان به اندازه اي اندك است كه انتخاب يكي از ميان آنها با انتخاب ديگري، نمي‌تواند تفاوت چنداني در نتيجه نهايي كار داشته باشد.
آينده اين كشور از آن حزب اللهى ها خواهد بود
معاون مركز رسيدگى به امور مساجد كشور در مرقد امام(ره) بر وحدت و هماهنگى اصولگرايان در آستانه انتخابات رياست جمهورى تاكيد كرد.محمدرضا حاتم پورى تاسيس يك حكومت اسلامى را مستلزم جهاد در راه خدا و گذشتن از بسيارى از آمال و آرزوها دانست و گفت: تمام اوليا و انبيا الهى در پيشبرد اهداف اسلام و براى تاسيس حكومت اسلامى مسير تنگناها و مشكلات را پشت سر گذاشتند، چرا كه معتقد بودند خداوند آنان را يارى مى كند لذا ما هم بايد اميدوار باشيم كه آينده اين كشور از آن حزب اللهى ها خواهد بود.
آغازفعالیت انتخاباتی حسن روحانی ...
حسن روحانی در سفر سه روزه به گیلان ضمن شرکت در چند نشست اداری ، با جوانان ، روحانیون و نیز برخی دیگر از گروه های مردمی دیدار داشته و در جمع آنها سخنرانی خواهد داشت.
با آنکه روحانی تاکنون اظهار نظر قطعی درباره حضور خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری نداشته ، اما منابع خبری سفر گیلان وی را به منزله ورود رسمی وی به صحنه رقابتهای انتخاباتی می دانند.
بهروزی:اولويت جامعه زينب و ده حزب زنان ابتدا"ولايتي" و پس"لاريجاني" است
دبير سياسي شوراي هماهنگي جبهه پيروان خط امام و رهبري، گفت: ما تشكيلاتي و حزبي به نام آبادگران در كشور نداريم. آبادگران شعاري بود كه شوراي هماهنگي در انتخابات شوراهاي شهر و مجلس در تهران مطرح كرد و امروز هيچ فردي حق ندارد از اين شعار استفاده كرده و موضع‌‏گيري حزبي كند.
مريم بهروزي با بيان اين مطلب، گفت: آبادگران يك تشكيلات معين و ثبت شده نيست و چون ما اين عنوان را در دو انتخابات اخير برگزيده‌‏ايم، آنها نمي‌‏توانند عنوان آبادگران را به عنوان يك حزب به ثبت رسانده و يا اينكه از اين عنوان استفاده حزبي كنند.
وي تصريح كرد: شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام و رهبري يك تشكيلات نيست كه كانديدايي با حضور مستقل خود از آن تخطي تشكيلاتي كند. شأن شورا تنها هماهنگ كردن گروه‌‏ها و احزاب همفكراست و اميدوارم كه بتواند اين كار را به نحو احسن انجام دهد و ما با يك كانديدا وارد عرصه رقابت‌‏هاي انتخاباتي شويم.
دبيركل جامعه زينب، اظهار داشت: الويت جامعه زينب و ده حزب زنان، ابتدا ولايتي و سپس لاريجاني است.
وي خاطر نشان كرد: جبهه پيروان خط امام و رهبري هنوز تصميم خود را براي معرفي كانديداي نهايي نگرفته است و به احتمال زياد در دهه فجر كانديداي نهايي شورا به مردم معرفي خواهد شد.
بهروزي تصريح كرد: استبداد و ديكتاتوري در هيچ حزب و جناحي معنا ندارد و هر كس كه خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري توانمند ببيند، مي‌‏تواند در عرصه رقابت‌‏هاي انتخابات حضور يابد.
وي افزود: اگر احزاب و جناح‌‏ها تشخيص دهند كه تكثر كانديداها به نفع‌‏شان نيست، باز هم نمي‌‏توانند به كسي بگويند كه كانديدا نشود، اگر هدف ما افزايش مشاركت مردم است، بايد روش‌‏هايي را كه موجب اين مشاركت مي‌‏شود، در تدوين استراتژي‌‏هايمان لحاظ نماييم.
This page is powered by Blogger. Isn't yours?