Tuesday, February 01, 2005

*انتخابات 84* 

حمایت شوراي مركزي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي از دکتر معین
شوراي مركزي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي با دكتر مصطفي معين ديدار و از كانديداتوري وي در انتخابات رياست‌ جمهوري حمايت كردند.
در اين ديدار معين با بيان اينكه آرمانها، اهداف، ديدگاهها و حتي مسائل و مشكلات و چالش‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي مشترك است، اين دو نهاد را مكمل هم دانست و اظهار داشت: «متاسفانه شاهد يك ركود همه‌جانبه در آموزش و پرورش هستيم.»
وي با بيان اينكه قوي‌ترين وزير دولت به لحاظ شخصيت سياسي، مديريت و اعتبار علمي و وجاهت عمومي بايد در مديريت وزارت آموزش و پرورش باشد، از اينكه هنوز آموزش عالي و آموزش و پرورش از جايگاه شايسته‌اي در نظام مديريت كشور برخوردار نيستند ابراز تاسف كرد و گفت: «زماني اهميت اين جايگاه ثابت مي‌شود كه بيشترين وقت، فكر و سرمايه‌گذاري در اين حوزه انجام شود.»
اين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: «اگر اين جايگاه احراز شود، بسياري از مسائل ما خود به خود حل مي‌شوند؛ چرا كه بسياري از مشكلات ما ريشه در فرهنگ دارد.»
معين، اولين و مهمترين اولويت برنامه‌ پيشنهادي خود را توسعه‌ آموزش و پرورش، پژوهش و فناوري، فرهنگ و توسعه‌ انساني بيان كرد و گفت: «اگر توسعه را با محوريت اين بخش دنبال كنيم؛ اقتصاد، سياست و مديريت ما بطور مستقيم تحت تاثير قرار مي‌گيرند.»
وي با بيان اينكه در ديدگاه ما انسان و توسعه ظرفيت‌هاي بي‌كران او مطرح است و اين توسعه بر اساس آموزش و رويكرد فرهنگي انجام مي‌شود، اظهار داشت: «بالاترين ارزش افزوده از سرمايه‌گذاري بر روي منابع انساني حاصل مي‌شود؛ چرا كه وقتي از بهره‌وري برخوردار مي‌شويم كه انسان‌هاي توسعه‌يافته مديريت امور را بر عهده بگيرند.»
وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري، فرصت توسعه انساني را در ايران به‌رغم وجود مشكلات، مثبت ارزيابي كرد و با بيان اينكه به دليل غناي فرهنگ ملي و اسلامي و تاريخي در ايران از بيشترين توسعه انساني برخوردار بوده‌ايم، تاريخ و تمدن كهن، دين و مذهب و مردم را سرمايه‌ معنوي ايران دانست و گفت: «متاسفانه علي‌رغم وجود سرمايه عظيم معنوي براي توسعه كشور تنها چشم به منابع مادي داريم؛ در حالي كه اين فرصت منابع انساني مي‌تواند مجد و شكوه تاريخي ايران را در جهان كنوني احيا كند.»
وي تصريح كرد: «توسعه‌اي كه نتيجه صادر كردن نفت خام باشد، توسعه خام است؛ در صورتي كه منابع مادي بايد در خدمت توسعه انساني و علمي باشند.»
معين در مقايسه سهم منابع انساني از ثروت ملي در ايران با سهمي كه همين منابع از ثروت جهاني دارد، آن را نصف ميانگين جهاني دانست.
وي ركود و افت كيفي، به روز نبودن سطح دانش و مهارتهاي علمي و تخصصي در آموزش و پرورش به دليل مشكلات معيشتي، فقدان نظريه‌هاي جديد علمي و بومي، نداشتن انگيزه كاري و كافي به دليل عدم تامين مالي و ضعف نهادهاي مدني، ناكافي بودن مشاركت‌هاي مردمي در آموزش و پرورش، استفاده كم از فناوري‌هاي آموزشي و كمك آموزشي، عدم توسعه فضاي آموزشي و نارسايي فضاهاي موجود، عدم استقلال عمل مديران مدارس (با تاكيد بر لزوم اعتماد به مديريت‌ها در مدارس)، كم‌توجهي به ديدگاهها و نيازهاي دانش‌آموزان، جوانان و نوجوانان را از جمله چالش‌هاي موجود در آموزش و پرورش و موانع توسعه آموزش در كشور برشمرد و بر ضرورت تدوين «منشور تعليم و تربيت»، عدم سوء استفاده از دين در آموزش و پرورش و ارتقاء جايگاه زنان و توجه به نگرش‌هاي نو در اين نهاد و تغيير رويكرد به مسائل زنان و جوانان در آموزش و پرورش تاكيد كرد.
معين تصريح كرد: «در حالي كه هنوز در كشور با مشكل بي‌سوادي به مفهوم جديد آن مواجهيم، بايد شعار “آموزش براي همه” و “آموزش عالي براي همگان در همه جا و همه عمر” به عنوان محور توسعه قرار گيرد.»
معين با بيان اينكه در آموزش و پرورش همچون ساير حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به تحول در ساختارها نياز داريم، ساختارهاي موجود را متناسب با وضعيت كنوني جامعه ايران ندانست و با تاكيد بر به روز شدن اين ساختارها، اظهار داشت: «ساختار موجود، از موانع اجراي برنامه‌هاي دولت خاتمي بوده است.»
وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري بر در نظر گفتن توامان آموزش و پرورش در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي آموزشي و اجرايي تاكيد كرد و با بيان اينكه تفكيك اين دو از هم وقتي ممكن است كه دانش‌آموزان را نسبت به اصل دين بدبين كند، افزود: «اگر خواستار رنسانس جديد هستيم، بايد نسبت به بينش‌ها و برداشت‌هاي تنگ‌نظرانه و اقتدارگرانه از دين تجديد نظر كنيم.»
وي افزود: «در حالي كه علت اصلي شكوفايي فرهنگي ما در سده‌هاي اول اسلام، دين بوده است؛ پس از آن به دليل سوء برداشت‌ها و ديدگاههاي غلط نسبت به دين دچار افول شديم. بنابراين براي شكوفايي مجدد و توسعه‌ علمي، فرهنگي و اقتصادي نياز به بازگشت به مباني ديني و در عين حال بهره‌برداري از پيشرفت‌هاي دنياي مدرن داريم و اين يعني باروري عقل در پرتو ديانت.»
معين تصريح كرد: «فردي كه وارد عرصه‌ انتخابات مي‌شود بايد شرايط دوران قبل را بدون تعصب و واقع‌بينانه مورد ارزيابي علمي قرار دهد و سعي كند در يك مديريت سيستميك براي نيل به آرمانها برنامه‌ريزي و حركت كند.»
وي گفت: «آنچه كه اهميت دارد، ارتباط مستقيم دولت با نخبگان و مردم است. بنابراين ضروري است كه دولت بطور منظم و حتي هفتگي به مردم گزارش بدهد.»
وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه بايد حرف اصلي را در عمل پيش برد و نه در سخن، بر توجه به جنبه‌هاي اجرا به عمل‌گرايي در دولت خود تاكيد كرد.
معين با بيان اينكه تنزل جايگاه رياست جمهوري در حد يك تداركاتچي، واقعيتي است كه نمي‌توان مورد توجه قرار نداد؛ خاطرنشان كرد: «ميزان اين واقعيت را مي‌توان در يك مشاركت عمومي با استفاده از همه زمينه‌هاي فكري، مديريتي و علمي تغيير داد.»
وي افزود: «در صورتي كه مردم در صحنه حضور داشته باشند، مي‌توانند مطالبات را تحقق دهند.»
وي خاطرنشان كرد: «شرايط نسبت به چند سال پيش تغيير كرده است. بنابراين اگر مطالبات به صورت منطقي بيان شوند و تنگناها و فرصت‌ها هم روشن شوند، مسائل راه ‌حل خود را پيدا خواهند كرد.»
در ابتداي اين ديدار، فرج كميجاني - دبيركل مجمع فرهنگيان اسلامي - با آرزوي توفيق براي معين در انتخابات رياست جمهوري، خطاب به وي اظهار داشت: «اين حمايت صرفا از بعد سياسي نيست؛ بلكه با توجه به شناخت شما از حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي و تاكيدي كه بر توسعه‌ نيروي انساني داشته‌ايد، به اين نتيجه رسيديم كه در بين كانديداهاي موجود شما مي‌توانيد تا حد زيادي مشكلات اين قشر و اين حوزه را برطرف كنيد.»
وي به چالش‌هاي آموزش و پرورش اشاره كرد و با توجه به ساختار اداري اين وزارتخانه و اشتغال به كار بيش از يك ميليون نيروي انساني در اين وزارتخانه و بحث جهاني شدن و تاثير آن بر هويت ديني و ملي جامعه، توليد فزاينده و خيره‌كننده علم در دنياي امروز، گسترش امكانات ارتباطي، عدم نگرش سرمايه‌اي و نگاه صرفا مصرفي به اين حوزه، آموزش شهروندي و مشاركتي كردن نظام تعليم و تربيت به عنوان مسائل مطرح در حوزه آموزش و پرورش نام برد و نسبت به هركدام از اين مواد توضيحاتي را ارائه داد.
كميجاني تشكيل كميته كاري راجع به مسائل آموزش و پرورش و تشكيل سازمان نظام معلمي توسط دكتر معين در برنامه‌ريزي‌هايش را خواستار شد.
ديگر اعضاي شوراي مركزي اين تشكل نيز هركدام مواردي را كه مي‌تواند به توسعه و رشد در بخش آموزش و پرورش بينجامد را به اختصار با معين در ميان گذاشتند.
تلاش اقتدارگراها براي برهم زدن مراسم دكتر معين
روزنامه اقتدارگراي سياست روز ادعا كرد: حزب مشاركت براي جلب توجه به مصطفي معين مجدداً به "شوك درماني"، روي خواهد آورد. بر اين اساس، قرار است، در سفرهاي تبليغاتي معين به شهرستانها، عده‌اي "مخالف خوان" هم در ميتينگ ها حضور يافته و عليه او، داد و فرياد كنند. با به هم خوردن ميتينگ‌هاي "معين"، قرار است ، به نفع او، مظلوم نمايي شود.
روزنامه سردار ذوالقدر و اتهام جديد عليه اصلاح طلبان
روزنامه جوان در گزارش خود با اشاره به عدم اجماع اصلاح‌طلبان بر روي كانديداي واحد در انتخابات رياست جمهوري و عدم انصراف كروبي، آورده است: دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ناگزير به نبرد پنهاني عليه شيخ، آن هم در قالب يك سناريو دل خوش داشته‌اند. اين سناريوي پنهان كه به تقريب، مي‌توان از آن، به عنوان "سناريوي تراست" نام برد. اساس اقدامات تصميم پردازان از چپ‌هاي تكنوكرات عليه شيخ سنتي‌هاي اين بخش است تا وي سرانجام طي يك "زير پا كشي" از گردونه انتخابات كه نه او گرانيگاه اصلاحات ، حذف شود. بر اساس اين تكنيك دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب نيز با طراحي اين سناريو نيروهايي را در بخش‌هاي مختلف احزاب و گروه‌هاي جبهه دوم خرداد و به عنوان نيروهاي نفوذي گسيل داشته‌اند تا عامداً، با دگرگون جلوه دادن گرايش‌هاي واقعي سياسي خويش به اعتماد سازي شيخ دوم خرداد بپردازند تا در هنگامه انتخاب، روند موجود را شتابي معكوس بخشيده و اقدام آخر يعني زيرپاكشي را محقق سازند.
محمد سلامتي:نیرو های حامی دکتر معین با ستاد انتخاباتی همکاری می کنند
محمد سلامتي با اشاره به اينكه معين كانديداي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جبهه مشاركت و انجمن اسلامي جامعه پزشكي است، گفت: نيروهاي اين تشكل‌ها براي تقويت ستاد تبليغاتي معين با اين ستاد همكاري مي‌كنند.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اظهار داشت: سازمان به تدريج برنامه‌هايش را اعلام مي‌كند و ستاد تبليغاتي به رياست شكوري‌راد در شهرستان‌ها مشغول پيگيري امور انتخاباتي است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب: نگراني از حاكميت يكپارچه نيروهاي تماميت‌‏ خواه باعث مي‌‏شود مردم به اصلاحات راي دهند
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: امكان كانديداي اجماعي ميان اصلاح طلبان بسيار زياد است و اين امر موفقيت اصلاح طلبان را براي كسب پيروزي در انتخابات افزايش مي‌‏دهد، اين كه در ابتدا هر طيف و حزبي سعي مي‌‏كند از طرق قانوني از فرصت استفاده كند و دولت را بدست گيرد، امري طبيعي است.
محسن تركاشوند با اشاره به كانديداتوري معين و كروبي گفت: هردوي اينها متعلق به يك گروه و طيف هستند و موفقيت آنها براي جلب نظر گروه‌‏هاي مختلف دوم خردادي به متغيرهاي گوناگوني وابسته است كه برخي اين اين متغيرها به نظر مردم بستگي دارد، حمايت مردم از يك كانديدا باعث مي‌‏شود كه اين متغير، احزاب را براي اجماع تحت تاثير قرار دهد.
وي درباره شانس پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات گفت: آنچه درگذشته تجربه كرديم، حمايت مردم از اصلاحات و نگراني از حاكميت يكپارچه نيروهاي تماميت‌‏ خواه، باعث مي‌‏شود مردم به اصلاحات راي دهند.
وي افزود: دليل اين ادعا انتخابات مجلس هفتم است، وقتي اصول گرايان متوجه شدند كه نمي‌‏توانند مردم را به طرف خود جلب كنند، به قلع و قمع كانديداهاي اصلاح طلبان روي آوردند.
تركاشوند درخصوص تشكيل جبهه تحكيم دموكراسي گفت: علي‌‏القاعده حزب براي كار و برنامه خاصي تاسيس مي‌‏شوند، احزاب و يا تشكيلاتي حزبي در ايام انتخابات تاسيس مي‌‏شوند، احزاب موسومي هستند با سپري شدن انتخابات فروغ آنان كم مي‌‏شود و از عرصه سياسي كنار مي‌‏روند، اين احزاب سهل‌‏الورود و خلق‌‏الساعه هستند، اما تداوم آنها با اما و اگر روبرو است.
وي افزود : فكر مي‌‏كنم با توجه به اتفاقات پيش‌‏آمده اين رفتارهاي موسومي، زمينه سازي براي مطرح كردن خودشان و يا سنجيدن وزن خودشان است، اينها ايده جديد تشكيل مي دهند و اگر دوام داشته باشند، مي‌‏توانند باعث شوند مردم به جاي گزينش افراد در انتخابات، به اهداف و برنامه ها توجه كنند.
فاز جدید برنامه های تخریبی سیاست روز علیه دکتر معین
سياست روز در گزارشي نوشت: حزب مشاركت، تركيب كابينه مصطفي معين، نامزد انتخاباتي خود را براي رياست جمهوري را هم، تعيين كرد. الهه كولايي يا رضا خاتمي به عنوان معاون اول در نظر گرفته شده است. اما كولايي از آن رو كه توجه زنان را به نامزد مشاركت جلب كند، بيش از برادر رئيس جمهور كنوني، قرار است، به عنوان معاون اول معرفي شود. اين در حالي است كه از كولايي به عنوان وزير امور خارجه كابينه خيالي، سخن به ميان آمده است. شيرين عبادي ، برنده جايزه موسوم به صلح نوبل نيز به عنوان وزير دادگستري در نظر گرفته شده است. زنان كابينه خيالي به اين دو تن متوقف نمي‌شود. قرار است اكبر گنجي – عاليجناب اوين نشين و عضو حزب مشاركت- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد. بر همين اساس، حزب مشاركت، نيكي كريمي را معاون سينمايي گنجي و هديه تهراني را مدير بنياد سينمايي فارابي در دولت خيالي، در نظر گرفته است. اين حزب، به رغم همكاري‌هاي معصومه ابتكار با مشاركت، وي را همسو با معين تشخيص نداده و از عضويت وي در كابينه خيالي معين، ممانعت خواهد كرد. به زعم تندروهاي حزب مشاركت، ابتكار، خيلي، حرف گوش كن نيست! جمع بندي تندروهاي حزب مشاركت درباره تركيب كابينه خيالي معين هنوز پايان نيافته است. با تكميل اين فهرست گزارش آن ارائه خواهد شد. اين گزارش حاكي است: تندروهاي حزب مشاركت براي كنترل حساسيت عقلاني اين حزب، فعلاً، به رايزني‌هاي پشت پرده مي‌پردازند. عقلاي حزب مشاركت از مهدي كروبي،‌ حمايت مي‌كنند. در نشست سه هفته پيش، طرفداران معين در حزب مشاركت، عقلاي اين حزب از حضور در جلسه، منع شده‌ بودند.
روزنامه جمهوری اسلامی: روزنامه الراي العام خاطرات هاشمی را چاپ می کند
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون تازه ها خود آورده است : روزنامه الراي العام اقدام به چاپ خاطرات هاشمی کرده است و آورده است ضمن اینکه اين خاطرات وی همزمان در روزنامه « صحرا » چاپ مراكش نيز منتشر مي شود و هدف آن معرفي رهبران و شخصيت هايي كه نقش مهمي در انقلاب هاي جهان دارند می باشد .
انصاری راد: اصلاحات تنها راه برون‌رفت جامعه از بحران است
رييس كميسيون اصل نود در دوره‌ي مجلس ششم معتقد است: تعدد كانديداهاي اصلاح‌طلب به شكست منجر مي‌شود، توفيق در گرو اجماع است.
حسين انصاري‌راد اظهار داشت: آقايان كروبي و معين مصلحت كشور، نظام و اصلاحات را بر مصلحت خود ترجيح مي‌دهند و بهتر از هر شخص ديگري مي‌دانند كه اين تعدد تا چه حد به جبهه‌ي دوم خرداد زيان مي‌رساند.
وي تاكيد كرد: بايد بررسي شود كه چه كسي مي‌تواند افكار عمومي را جلب كند. البته براي اين تصميم‌گيري فرصت زيادي باقي است و بايد روند فعاليت‌ها انتخاباتي روشن شود. بهترين فرصت براي نظرسنجي اواخر فروردين‌ماه است.
انصاري‌راد افزود: در صورت وفاق مي‌توان اطمينان پيدا كرد كه اصلاح‌طلبان برنده‌ي انتخابات خواهند بود؛ چرا كه اصلاحات تنها راه برون‌رفت جامعه از بحران است.
حمله شديد اقتدارگراها به رمضان زاده
سياست روز در يادداشتي با اشاره به اينكه "سخنگوي دولت،‌به پارتيزاني ترين شيوه ممكن، به سخنگويي روي آورد" ، به پوشش خبر مربوط به نشست اصلاح طلبان كرد توسط "روزنامه مقرب به چاه هاي نفت" اشاره و ضمن نقل برخي از اظهارات رمضان زاده، آورده است: به نظر مي آيد، اكراد شريف ايران و برادران اهل سنت، اظهارات اين عضو فرقه مشاركت را كه در عمر باقي مانده صد و چند روزه دولت با لعابي متعصبانه بيان مي‌شود و به چيزي، جز استفاده ابزاري از نژاد و فرقه نمي‌انديشد، اعتنايي نخواهد كرد و نگاهي "عاقل اندر سفيه" به گوينده ورشكسته آن خواهند داشت، اما آيا باز سيد محمد خاتمي ، فاز نژاد پرستانه و فرقه گرايانه اين سخنگوي تندرو مشاركتي را در دولت خويش تحمل خواهد كرد؟! و آيا اين حربه عضو حزبي كابينه، دخالت دولت در انتخابات را به ذهن متبادر نمي‌كند؟!
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب: سردرگمي رقباي اصولگرايان باید همچنان ادامه یابد
فاطمه آليا، عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پايان نشست هفتگي شوراي مركزي اين جمعيت، گفت: چند انتخابات گذشته نشان مي‌دهد كه هر چه به زمان انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، مردم واقع بينانه‌تر در مورد انتخابات تصميم مي‌گيرند.
آليا افزود: تحولات روزهاي آينده و يكي دو ماه آينده تاثير بسيار بالايي در جهت‌گيري آراي عمومي خواهد داشت، لذا بايد تلاش كنيم معرفي كانديداي اصولگرايان، حداقل به اوايل اريبهشت موكول مي‌شود تا بتوانيم مطالبات مردم را به درستي شناسايي و اولويت‌بندي كنيم، تحولات روزها و دو ماه آتي و تاخير آن بر آراي مردم را بررسي نماييم كه اگر اينگونه شود به انتخاباتي درست دست خواهيم يافت و بستر و زمينه براي خدمت‌گذاري در سنگر رياست‌جمهوري فراهم مي‌آيد.
راه یافته تهران در مجلس آبادگر گفت: دو ماه آينده، فرصت مناسبي است كه انسجام و وحدت در ميان اصولگرايان را استحكام بيشتري ببخشيم و بر اين اساس خواهد بود كه معرفي كانديدا، نه تنها موجب خدشه در وحدت جريان اصولگرا نخواهد شد، بلكه حتي نمايشي از وحدت را در مقابل رقيب شاهد خواهيم بود.
آليا تاكيد كرد: رقباي اصولگرايان در حال حاضر در سردرگمي به سر مي‌برند و هنوز نتوانسته‌اند حركت انتخاباتي اصولگرايان را تشخيص دهند و اين رويه همچنان بايستي ادامه يابد.
لاريجاني:آمدن و نيامدنم در انتخابات منوط به تصميم آبادگران و اصول‌‏گرايان است
لاريجاني گفت: هاشمي ترجيح مي‌‏دهد كه به صحنه انتخابات نيايد، مگر آنكه شرايط خاصي پيش بيايد.
علي لاريجاني در ابتداي سفر يك روزه خود به اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه هاي محلي و سراسري در پاسخ به اين سوال كه اگر نامزد نهايي اصول گرايان شما نباشيد، چه مي كنيد؟، با بيان اينكه به حركت وحدت‌‏آميز در انتخابات عقيده دارد، تأكيد كرد: اگر آبادگران روي فردي به نتيجه برسند، من نيز حمايت خواهم كرد و ترديدي در اين مورد نداشته باشيد.
وي آمدن و نيامدن خود در انتخابات را منوط به تصميم آبادگران و اصول‌‏گرايان دانست.
رئيس سابق سازمان صدا و سيما در پاسخ به سوالي در مورد مقايسه مديريت صدا و سيما با رياست جمهوري كار رياست جمهوري را متفاوت با مديريت سازماني همچون صدا و سيما دانست و گفت: ذهن رييس ارشد كشور بايد در وهله اول متوجه مشكلات معيشتي مردم و مسايل توليد و اشتغال باشد و در مرحله بعد نيز بالا بردن توان اقتصادي و فنآوري در منطقه بسيار مهم است.
لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري در خصصو راهكارهاي پيشنهادي وي براي ايجاد ثبات اقتصادي با اشاره به اينكه تا زمانيكه نگاه مسوولين به سمت توليد با بهره وري بالا نرود، اشتغال و درآمد كافي ايجاد نخواهد شد، افزود: بايد دولت را كوچكتر اما چابك‌‏تر نمود.
كانديداي احتمالي اصول‌‏گرايان در انتخابات، گفت: بايد هوايي تازه با نگاهي نوين در كشور ايجاد شود كه اين همان هواي تازه است. توسعه اختيارمندي است يعني بايد ميدان مشاركت مردم در همه عرصه‌‏ها بازتر شود.
نماينده رهبري در شواري عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال ديگري با بيان اينكه در جريان پرونده هسته‌‏اي ايران به اروپايي‌‏ها خوش بين نبوده و نيست، بيان داشت: نوع تصميم و موفقيت ما بستگي به اين دارد كه تا چه حد توان ملي را پشت اين مساله بياوريم.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه در خصوص برقراري عدالت اجتماعي در جامعه، گفت: بايد مقصود ما از عدالت تبيين شود، الان در اين مقوله با ابهام و عدم تعريف مواجهيم و بايد معناي روشني از عدالت به جامعه عرضه كنيم.
لاريجاني هدف از تهديدات آمريكا عليه ايران را تأثيرگذاري بر مذاكرات هسته‌‏اي ايران و نيز بسترسازي براي ايجاد يك دولت ضعيف در ايران خواند و گفت: اگر مردم ايران در صحنه باشند، آمريكايي‌‏ها مي‌‏فهمند كه بايد رفتاري مودبانه‌‏تر را در پيش گيرند.
ابطحی :زنان در برابر موج واپسگرايي ايستادگي كنند
بحث كانديداتوري زنان براي رياست جمهوري يكي از بحث برانگيزترين مسايل قبل از انتخابات است....
به گزارش سرويس “نگاهي به وبلاگ‌ها”ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد‌علي ابطحي در وبلاگ “وب‌نوشته‌ها” در آدرس http://www.webneveshteha.com/ آورده‌است: انصافا وقتي خبرگان اول به جاي اين همه لغت شفاف، تعمد دارند از كلمه‌ي رجال سياسي استفاده كنند،مي‌توان يقين پيدا كرد زنان كارآمد نيز از “رجال سياسي” هستند.عقل و شرع نيز تاييد مي‌كند. وقتي با معيارهاي كارآمدي و شرايط قانون اساسي كسي بتواند در جايگاه رياست جمهوري قرار گيرد و مردم نيز او را انتخاب نمايند،چرا نتواند كانديدا شود؟دلايلي كه براي كانديدا نشدن زنان ارايه مي‌شوند با هيچ مبناي عقلي قابل قبول نيست، كه بايد تا انتخابات اين موضوع توسط اهل انديشه و سياست بيشتر مورد بحث قرار گيرد تا حق طبيعي زنان براي كانديداتوري به رسميت شناخته شود.
نيز وي آورده‌است:در ميان مخالفت‌هايي كه با كانديداتوري زنان مي‌شود، روز چهارشنبه نوشته‌اي در يكي از روزنامه‌ها خواندم، استدلال عجيبي براي عدم كانديداتوري زنان كرده بود.اين روزنامه مي‌نويسد: اگر فرض كنيم رييس جمهور يك زن باشد و خدا هم به او فرزندي در ايام تصدي رياست جمهوري عطا نمود چه بايد كرد؟ طبق قوانين جمهوري اسلامي (قانون حمايت از مادران-ماده ي ‌٣) او مي تواند از ‌٤ ماه مرخصي با حقوق بهره‌مند باشد. سوال اينجاست كه آيا مي‌شود مملكت را ‌٤ ماه تعطيل كرد؟
همچنين ابطحي در بخش ديگري از اين مطلب تصريح كرده‌است كه اين استدلال فوق عجيب از همان جايگاهي است كه فقط زن را براي زاد و ولد و بهره‌وري جنسي مي‌شناسد و متاسفانه با اين اهانتها به جامعه‌ي زنان كه سالهاست بيشتر از مردان در كنكور قبولي دارند و كارآمدي علمي خود را به اثبات رسانده‌اند، بيشتر از هر زمان بايد اصرار كرد كه زنان در برابر اين موج واپسگرايي ايستادگي كنند و خود را براي همه‌ي مسووليت‌هاي رسمي كانديدا نمايند...
هشدار كيهان به برخي نامزدها
كيهان نوشت: بعضي از افرادي كه احتمال نامزدي آنها براي پست رياست جمهوري وجود دارد سوء مديريت آنان در گذشته بهترين دليل است كه اداره كشور از عهده آنان برنمي آيد. بنابراين به آنان پيشنهاد مي‌كنيم با ترجيح منافع ملي بر منافع فردي و دست برداشتن از تكبر و غرور، كنار كشيده و بي‌جهت مردم را سرگردان نكنند.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?