Saturday, February 05, 2005

*حقوق بشر * 

جو سازی مرتضوی در مورد پرونده وبلاگ نویسان
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اينكه نتيجه كار كميته رسيدگى به پرونده وبلاگ نويسان و اعترافات آنها به كجا رسيده است گفت : برخى از متهمينى كه در اين مقطع در نيروى انتظامى بازداشت بودند، ادعاهايى را مطرح كردنده‌‏اند از جمله خانمى ادعا كرده كه تحت فشار بوده و در اثر ضرب و شتم بيني‌‏اش شكسته است كه پيرو اطلاع‌‏رسانى اين موضوع در جرايد، نيروى انتظامى از اين خانم شكايت و عنوان كرد كه چنينى موضوعى صحت ندارد و ادعايش كذب است.
مرتضوى افزود: نيروى انتظامى اعلام كرد كه دادسراى عمومى و انقلاب تهران به اين ادعا رسيدگى مي‌‏كند و اگر مشخص شد كه مأمورى تخلف كرده است، آن مامور به مجازات خواهد رسيد اما اگر معلوم شود كه اينها دروغ مي‌‏گويند و با جوسازى مي‌‏خواهند فضاى سنگين تبليغاتى عليه نيروى انتظامى ايجاد كنند، با اين افراد برخورد خواهد شد.
وى در ادامه اظهار داشت: در همين راستا پرونده‌‏اى در شعبه اول باز پرسى دادسراى كاركنان دولت تشكيل شده و بازپرس پرونده موضوع را به پزشكى قانونى ارسال كرده است كه پزشكى قانونى نيز از بينى اين خانم عكس‌‏بردارى كرد و پرونده بالينى وى از بيمارستانى كه پيش از آن بيني‌‏اش را در آنجا عمل كرده بود، مطالعه كرد، همچنين پرونده وى از بهدارى زندان استعلام شو و مورد مطالعه قرار گرفت.
مرتضوى خاطر نشان كرد: در نهايت چون اين خانم از يك پزشك گواهى گرفته بود، آن پزشك به پزشكى قانونى احضار شد كه پزشك مربوطه صريحاْ اعلام كرد كه ايشان به همراه همسرش به مطب من آمدند و ادعا كردند كه چون مي‌‏خواهند از بيمه مخارجى دريافت كنند،به آنها گواهى داده است.
دادستان تهران افزود: من نيز صرفاْ از روى ترحم و به واسطه اينكه كمكى به اين خانم شده باشد، خطاب به بيمه گواهى كردم كه بينى ايشان شكستگى دارد.
وى ادامه داد: اين پرونده نيز سير تحقيقاتى خود را در شعبه اول باز پرسى دادسراى كاركنان دولت مي‌‏گذارند و زمانى كه باز پرس به نتيجه نهايى برسد، آن را اعلام خواهيم كرد.
دادستان تهران :پرونده شیرین عبادی ارزش بحث ندارد
دادستان عمومى و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگارى در مورد پرونده شيرين عبادى گفت: اين ها ارزش بحث ندارد، هرچند اين موضوع خيلى پيش پا افتاده است و من اين موضوع را قابل صحبت كردن نمي‌‏دانم اما چون شما سوال كرديد و به احترام اينكه شغل خبرنگارى داريد، توضيح مى دهم.
وى افزود: خانم شيرين عبادى يك شاكى خصوصى داشت، اين شاكى شكايتى مبنى بر توهين و اهانت ارايه كرده بود كه پرونده به شعبه بازپرسى ارجاع شد، بازپرس، شاكى پرونده را مجدداً دعوت كرد كه از او دلايل و مدارك را اخذ كند. بازپرس پرونده به دفتر خود دستور داد كه جهت اخذ توضيح خانم عبادى را دعوت كند تا مشخص شود كه اصلا مواجهه‌‏اى بين اين شاكى با خانم عبادى صورت گرفته است يا خير.
مرتضوى اظهار داشت: ما شاهد بوديم، همين دعوتى كه شده بود، انعكاس خبرى و تبليغى وسيعى داشت، خيلى جاى تاسف است كه يك فردى اسم خود را وكيل دادگسترى بگذارد ولى فرق دادگاه و دادسرا را نداند، تبليغات اين بود كه مرتب رفتند تبليغ كردند كه دادگاه انقلاب ايشان را احضار كرده است، در صورتى كه اين مورد كذب محض بود.
دادستان تهران گفت: حتماً بايد شخصى ليسانس حقوق داشته باشد كه به وى پرونده وكالت بدهند، اگر اين وكيل نداند كه پرونده تا در دادسرا مطرح و تحقيقاتش انجام نشود، به مرحله دادگاه نمي‌‏رسد يعنى الفباى حقوق را نداند، بايد در وكيل بودنش ترديد كرد.
مرتضوى ياد آور شد: خانم عبادى و وكلايش قبلاً اعلام كرده بودند كه چرا دادسراى انقلاب ايشان را احضار كرده است، اين هم جاى تأسف دارد چون در سيستم جديد، دادسراى عمومى و انقلاب مطرح است، يعنى در هر شهر و ناحيه‌‏اى از دادسرا برويد، تابلوى دادسرا را كه بخوانيد، نوشته است؛ دادسراى عمومى و انقلاب، بنابراين تفكيك دادسراى عمومى از انقلاب حرفى است كه از يك وكيل دادگسترى بعيد است.
وى خاطر نشان كرد: از اين جريان دو تعبير مي‌‏توان داشت؛ يكى اين‌‏كه اينقدر معلومات حقوقى اين‌‏ها ضعيف است كه فرق دادگاه و دادسرا را تشخيص نمي‌‏دهند، يا نمي‌‏دانند كه قانون جديد، دادسراى عمومى و انقلاب را يكى كرده است. برخى هم تعبيرشان اين است كه اين‌‏ها اين موضوعات را مي‌‏دانند، اما براى اين‌‏كه سوژه خبرى داشته باشند و تبليغات كذب كنند، به اكاذيبى دست مي‌‏زنند كه بتوانند تبليغ كنند.
مرتضوى در مورد قرار صادره براى شيرين عبادى از سوى دادسراى دادگاه انقلاب گفت: دادسراى مربوطه اين پرونده را به واحد تحقيق ارجاع داد كه اين واحد مطالبى را كه شاكى مطرح كرده بود را مجدداً بررسى كرد و نهايتاً نظر داد كه ادعاى شاكى خصوصى و الفاظى كه وى مدعى است اهانت تلقى مي‌‏شود، در حد اهانت نيست، لذا بازپرس پرونده براى خانم عبادى قرار منع پيگرد صادر كرد و همان تاريخ به خود خانم عبادى هم ابلاغ شده است، ولى شاهد هستيم كه پس از گذشت چند هفته وكيل ايشان مصاحبه مي‌‏كند و مي‌‏گويد كه "اگرچه دلايل قوى نيست، دادسرا بايد منع پيگرد صادر كند."
دادستان عمومى و انقلاب تهران در پايان خاطر نشان كرد: حالا انگيزه اين افراد از اين‌‏كه اين همه دروغ مي‌‏گويند و شايعه پراكنى مي‌‏كنند، چيست، وظيفه شما خبرنگاران است كه اين انگيزه‌‏ها را براى افكار عمومى روشن كنيد.
دادخواه :در مورد پرونده شيرين عبادي تا کنون هیچ چیزی به من ابلاغ نشده ادست
يكي از وكلاي مدافع شيرين عبادي گفت: تا كنون هيچ دستور يا قراري درباره‌ي موكلم به من ابلاغ نشده است.
محمدعلي دادخواه درباره‌ي اظهارات اخير دادستان تهران مبني بر صدور قرار منع تعقيب براي شيرين عبادي و ابلاغ آن به وي گفت: اقامتگاه من به صورت دقيق در وكالتنامه ذكر شده است و با توجه به تصريح قانون آيين دادرسي كيفري، بايد ابلاغ و دستورات دادگاه به اقامتگاه مندرج در وكالتنامه ارسال شود كه تا كنون هيچ چيزي به من ابلاغ نشده است و اميدوارم كه ابلاغ شود.
وي افزود: طبق اطلاعاتي كه من دارم تا ظهر روز چهارشنبه در اين‌باره به خود خانم عبادي نيز چيزي ابلاغ نشده بود و اگر قراري صادر و به ايشان ابلاغ شده، شايد بعد از اين تاريخ باشد ولي در هر حال قاعده اين است كه هر حكم، دستور و يا قراري به وكيل مدافع ابلاغ شود.
شمس الواعظین : روزنامه‌نگار امنيت شغلي مي‌خواهد تا با حوزه قدرت سياسي دست و پنجه نرم كند
ماشاءالله شمس‌الواعظين فعال سياسي گفت: يك روزنامه‌نگار به اين دليل كه كارش تفاوت ماهوي با ساير مشاغل و حرف و در ميان هرم سياسي و نگاه افكار عمومي قرار دارد، امنيت شغلي‌اش نيز متفاوت است.
وي معتقداست: روزنامه‌نگار امنيت شغلي مي‌خواهد تا با حوزه‌ي قدرت سياسي دست و پنجه نرم كند و به نمايندگي از جامعه با حوزه‌ي بدنه‌ي سياسي كه داراي بازداشت، زندان و دستگاه قضايي است، در بيفتد.
وي با بيان اين كه امنيت شغلي روزنامه‌نگاران نيازمند تضمين‌هايي ‌غير از تضمين‌هاي سازماني است، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه روزنامه‌نگار با حوزه‌ي قدرت درگير است، هيچ‌گاه نبايد امنيت جاني‌اش به خطر بيفتد و يا تهديد شود و حتي هنگام ورود به جنگ‌ها، دولت‌ها موظف‌اند كريدورهاي امني براي خبرنگاران ايجاد كنند.
اهانت احمدي نژاد به نماينده كميسيون حقوق بشر
محمود احمدي نژاد، شهردار تهران و يكي از كانديداهاي احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري، طي سخناني در مدرسه معصوميه قم از نمايندگان مذاكره كننده ايراني با اتحاديه اروپا انتقاد كرد. وي با اشاره به اين مطلب كه امروز در شرايطي كه همه چيز فراهم است، عده‌اي آرمان هاي انقلاب را گم كرده اند، گفت : يك مدير بلند پايه در اروپا، در كنار يك زن معلوم نيست هر ساعت كجاست، گزارشي از روند دموكراسي در ايران مي دهد و بعد به آن زن مي گويد براي تحقق دموكراسي در ايران موانع زيادي وجود دارد! وي همچنين تصريح كرد: ما امروز افرادي داريم كه براي ساختن ساختمان دفتر خود متوسل به بيگانه مي شوند و براي طراحي ساختمان خود دو ميليارد تومان به يك مشاور اروپايي پرداخت مي كنند، آيا اين افراد انقلابي هستند؟!


This page is powered by Blogger. Isn't yours?