Saturday, January 29, 2005

انتخابات 

نارضایتی دکتر معين نسبت به نابرابری امکانات تبلیغات نامزدهای انتخابات
مصطفي معين وجه تمايز دولت احتمالي خود را با دولت خاتمي، رويكرد علمي‌تر نسبت به همه‌ حوزه‌ها دانست و در عين حال تأكيد كرد كه اين امر به مفهوم رويكرد غير علمي دولت خاتمي به اين حوزه‌ها نبوده است.
دكتر مصطفي معين در حاشيه انتخابات نظام پزشكي درباره اين انتخابات و ارتباط آن با مفهوم شهروند قدرتمند به خبرنگاران گفت: اين نوع انتخابات مي‌توانند در تحقق بخشي از مفهوم شهروند قدرتمند موثر باشند.
وي افزود: براي اينكه مفهوم يك شهروند مقتدر تحقق يابد، بايد حقوق اساسي شهروندان نسبت به حاكميت تأمين و تضمين شود، همچنين شهروندان بايد به حقوق خود واقف باشند و در جهت تحقق آن برآيند؛ انتخابات نمادي از حضور آنها در عرصه‌ي اجتماعي است.
معين درباره برابري كانديداها در بهره‌گيري از امكانات تبليغي رسانه‌اي هم گفت: موقعيت مساوي وجود ندارد و به جاي عدالت از يك نوع تبعيض رنج مي‌بريم.

اين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري درباره سفرهايش به شهرستان‌ها براي انتخابات نيز گفت: در حال برنامه‌ريزي هستيم كه به دليل تنگناهايي كه از نظر امكانات وجود دارد، برنامه ممكن است كمي عقب بيفتد.

به گزارش ايسنا وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري درباره معرفي اعضاي كابينه‌ي احتمالي‌اش نيز گفت: معاون اول معرفي مي‌شود و برخي از همكاران ستادي هم بر حسب ضرورت معرفي خواهند شد.

وي درباره معيارهاي انتخاب معاون اول خود افزود: همفكري و داشتن مواضع مشترك، مقبوليت در جامعه و به خصوص جوانان، از سويي جديت و داشتن انگيزه‌ي قوي،از مهمترين معيارها بوده است.

وي افزود: طبيعي است كه اصل اول برخورداري از شايستگي است؛ در شرايط برابر آنهايي كه از همفكري بيشتري برخورداند و از سوي احزاب معرفي مي‌شوند، انتخاب خواهند شد.

معين در پاسخ به اين سوال كه “ با توجه به اين كه شما به خاتمي به لحاظ فكري خيلي نزديك هستيد، چرا بايد انتظار داشته باشيم كه دولت شما كارهايي را بتواند انجام دهد كه خاتمي نتوانست؟” ، گفت: اميدوارم رويكرد اصلي دولت جديد نسبت به همه‌ي مسائل در همه‌ي حوزه‌ها حتي خود اصلاحات علمي باشد. البته اين قضاوت را انجام نمي‌دهم كه اين امر در دولت خاتمي كمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

وي همچنين بر تبيين مفاهيمي چون شهروند مقتدر كه در شعارهاي انتخاباتي‌اش ارائه كرده از سوي نخبگان تأكيد كرد و گفت: اين مفاهيم نمي‌توانست فردي باشد بلكه حتما جمعي است.
رمضان زاده : عدالت سياسى، اقتصادى و جنسيتى ، ملاک حمايت اصلاح طلبان کرد از نامزد اصلاح طلب است
عبدالله رمضان زاده گفت : " در دور دوم جنبش اصلاحات ديدگاه هاى صريح و شفاف در مورد عدالت سياسى ، اقتصادى و جنسيتى ، معيار اصلى طرفدارى اصلاح طلبان کرد ازنامزدهاى انتخاباتى اصلاح طلب است ."
وى پنجشنبه شب و در "نشست هم انديشى اصلاح طلبان کرد "در سنندج ، که با عنوان يک "فعال سياسى کرد" و نه سخنگوى دولت ، در آن شرکت کرده بود،همچنين گفت : رييس جمهورى آينده بايد صريحااعلام کند که در مورد عدالت سياسى، حقوق اقوام ، زنان و توزيع متوازن اعتبارات چگونه فکر مىکند.
به گفته رمضان زاده در دور اول اصلاحات ، وجهه اصلى برنده شدن ، يک فرد بود و اطراف اين فرد افرادى بودند که شما مىگوييد،ولى در دور دوم اصلاحات ،نامزدهاى انتخاباتى اصلاح طلب بايد تيم و گروه خود را معرفى کنند.
وى آراى مردم مناطق کردنشين را در سرنوشت اين دوره از انتخابات رياست جمهورى تعيين کننده تر دانست و افزود : درمناطق کردنشين با سه ميليون راى مىتوانيد رييس جمهورى انتخاب کنيد چون اين انتخابات مانند انتخابات سابق نيست .
اين فعال سياسى اظهار داشت : در اين انتخابات که ۱۰۰ تا۲۰۰ هزار راى تعيين کننده است ما که سه ميليون راى داريم مفت به کسى نمىدهيم ، سه يا چهار خواسته داريم که بايد پاسخ داده شود.
وى افزود : اصلاح طلب هستيم ، ايرانى هستيم و از قانون اساسى دفاع مىکنيم ولى در اداره امور کشور سهم خود را مىخواهيم ، اهل سنت بايد در کابينه و بين سفرا و استانداران جا داشته باشد.
رمضان زاده گفت : قطعا به کسى راى نخواهيم داد که قتلهاى زنجيره اى را محکوم نکرده باشد، از بستن فله اى نشريات حمايت کرده باشد و تلاش کرده باشدسياست خارجى ما را خدشه دار کند.
وى افزود : کردها يکى از پايه هاى اصلى و اساسى شکلگيرى امپراتورى ايران بودند و ما اين سهم را به کسى نمىدهيم ، مال ماست ، عده اى مىخواهند سهم ما را اشغال کنند، ما چه زمانى اجازه داديم که سرزمين ما را اشغال کنند که حالا اجازه بدهيم سهم ما را بگيرند.
رمضان زاده گفت : در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى کسى که بتواند ۳۰ ميليون راى کسب کند وجود ندارد و به همين دليل از همين الان مشخص است که انتخابات به دور دوم کشيده مىشود.
استاندار پيشين کردستان گفت : دولت توانست قضيه هسته اى را با آرامش حل کند، قدرت پول ملى امروز در دست قوه مجريه است و اگر رئيس جمهورى اختيار بيشترى مىداشت مىتوانست جلو نقض قانون اساسى را هم بگيرد.

Thursday, January 27, 2005

انتخابات84 

آرمین:درباره‌ي شخصيت سوابق و ديدگاه‌هاي دكتر معين نگراني وجود ندارد
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب گفت: محافظه‌كاران براي ايجاد تفرقه در جبهه اصلاحات سياست دامن‌زدن به تكثر كانديداهاي اين جبهه را در پيش گرفته‌اند. محسن آرمين با بيان اين مطلب، ابراز عقيده كرد كه بر اساس اطلاعات موثق، جناحي كه محافظه‌كار مي‌ناميد، در پي دامن زدن به بحث تكثر كانديداها در جبهه دوم خرداد است و بر اين مبنا، حتي با برخي افراد در جهت مطرح‌شدن آن‌ها به عنوان كانديداي اصلاح‌طلبان تماس مي‌گيرد.
وي كه از ايجاد تفرق و درگيري به عنوان هدف اصلي اين جريان در پي‌گيري استراتژي فوق نام مي‌برد، گفت: در حال حاضر جبهه اصلاحات به رغم برخورداري از دو سه كانديدا، انسجامش را حفظ كرده، بنابراين محافظه‌كاران تلاش مي‌كنند تا با سياست‌هايشان تضادهاي موجود در جريان خود را پنهان كنند.
آرمين در ادامه به ايسنا گفت: محافظه‌كاران در ماههاي اخير دريافته‌اند كه بر خلاف تصورات اوليه‌شان پيروزي در اين انتخابات به آساني برايشان ميسر نمي‌شود، از سويي با توجه به اختلافاتي كه در بين آن‌ها در موضوع اجماع بر سر كانديداي واحد ايجاد شده و ناتواني‌شان در مواجهه با اين مساله، اين جناح، سياست دامن زدن به بحث تكثر كانديداهاي جناح اصلاح‌طلب را در پيش گرفته است.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه با اشاره به فضاي موجود در بحث رد صلاحيت كانديداها، و بيان اينكه تنها از كانديداي مشترك تشكل متبوعش و جبهه مشاركت به عنوان فردي كه امكان رد صلاحيت وي وجود دارد، نام برده مي‌شود، گفت: اين امر قابل توجه است كه چرا تنها نسبت به معين چنين ديدگاهي وجود دارد؟.
وي افزود: درباره‌ي شخصيت سوابق و ديدگاه‌هاي دكتر معين نگراني وجود ندارد، اما ذهنيتي كه بعد از انتخابات مجلس هفتم در جامعه نسبت به فراتر از ضوابط قانون عمل كردن بعضي از دستگاه‌ها وجود دارد، احتمال رد صلاحيت وي را تقويت مي‌كند.
آرمين در عين حال تصريح كرد: ذهنيتي كه نسبت به امكان رد صلاحيت معين در جامعه شكل گرفته، موضوع خوبي براي محك‌زدن ديگر كانديداهايي كه امروز از دفاع از قانون و حقوق مردم دم مي‌زنند، به شمار مي‌آيد و جاي اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا اين مدعيان در صورت رد صلاحيت معين بر مبناي معياري همانند آنچه كه رد صلاحيت‌هاي مجلس هفتم را شكل داد، حاضر به كناره‌گيري و برخورد جدي هستند يا خير؟
آغاز به کار وبلاگ طرفداران دکتر معین
وبلاگ طرفداران نامزدي ”دكتر مصطفي معين” با عنوان در برابر باد... با آدرس moeinfans.blogspot.com افتتاح شد.
به گزارش (ايسنا)، در اين وبلاگ سعي شده است تا نظرات طرفداران اين نامزد انتخابات رياست جمهوري در قالب وبلاگ به مخاطبان عرضه شود.
جلسه مهم اصلاح طلبان کرد
نشست هم انديشى سياسى اصلاح طلبان كرد فردا با حضور فعالان سياسى استان هاى آذربايجان غربى، ايلام، كرمانشاه، كردستان و همدان در باشگاه فرهنگيان سنندج برگزار مى شود.
«سيد هاشم هدايتى»، عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب با اعلام كرد در اين نشست «عبدالله رمضان زاده» عضو شورای مرکزی جبه مشارکت نيزكه پيش از اين استاندار كردستان بود، حضور دارد.
هدايتى هدف از برگزارى اين نشست را در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ايجاد هماهنگى در مواضع و ديدگاه هاى گروه هايى سياسى اصلاح طلب كرد، نقش كرد ها و انتخابات، طرح مطالبات منطقى و قانونى كرد ها، بررسى تحولات كشور و منطقه و تاثيرات آن بر انتخابات آتى رياست جمهورى، اجماع در مورد گزينه مناسب رياست جمهورى و اهميت انتخابات آينده دانست.
لاریجانی کاندیدای اصولگرایان
شرق آن لاين: شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب قصد دارد روز يكشنبه كانديداى نهايى خويش را براى نهمين انتخابات رياست جمهورى معرفى كند.
يك منبع نزديك به اين شورا به شرق آن لاين گفته است اين شورا تصميم گرفته تا پس از عيد غدير على لاريجانى را به عنوان كانديداى اصلى خويش اعلام كند.
گزارش ديگرى نيز حاكى است كه اين تصميم گيرى پيش از اين در شوراى هماهنگى اخذ شده بود اما به علت اعلام كانديداتورى ولايتى به صورت مستقل اعلام اين تصميم به تاخير افتاده است.
لاريجانى در نظرسنجى شوراى هماهنگى بيشترين آرا را به خود اختصاص داده .Wednesday, January 26, 2005

*اخبار ویژه * 

تاج زاده خبر بیست وسی را مبنی بر حمایت مشروط از هاشمی را تکذیب کردصداوسيما در شبكه‌هاي خبري خود اعلام كرد: آقاي تاج‌زاده گفته است اگر آقاي هاشمي رفسنجاني سه وزارتخانه در اختيار ما قرار دهد، از ايشان حمايت خواهيم كرد. آقاي تاج‌زاده ضمن تكذيب اين خبر جعلي، با ارسال نامه‌اي به سردار ضرغامي پخش تكذيبيه زير را از او خواست كه صداوسيما تا كنون از اعلان آن خودداري كرده است. متن نامه وي به شرح زير است:
به نام خدا
سردار جناب آقاي ضرغامي
رئيس محترم سازمان صداوسيما
با سلام
به اطلاع مي‌رساند بخش خبري بيست و سي شبكه دوم آن سازمان (پنج شنبه 1/11/83) به نقل از اينجانب خبر كذبي پخش كرد كه در قشرهايي از شهروندان شبهه ايجاد كرد. ظاهراً قصد تهيه كنندگان اين خبر مجعول نيز ايجاد چنين فضايي بود.
از آنجا كه جنابعالي اصرار داريد مشي صداوسيما در انتخابات اين دوره رياست جمهوري، برخلاف دوران آقاي لاريجاني، رعايت بي‌طرفي است و نه راهبردي جناحي و خطي، اميدوارم اين تكذيبيه را به طور كامل از شبكه خبري مذكور پخش كنيد. در غير اين صورت اين نامه در اختيار مطبوعات قرار مي‌گيرد.
اينجانب با احترام كامل به تمام داوطلبان محترم،‌ اعلام مي‌كنم جناب آقاي دكتر معين تنها نامزد جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انجمن اسلامي پزشكان است و من هم مانند دوستانم با كمال افتخار از ايشان حمايت مي‌كنم. شرط شركت ما در انتخابات نيز آزاد و عادلانه برگزار شدن آن است نه گرفتن سهم از نامزدهايي كه در يك انتخابات نمايشي پيروز شوند.
با احترام_ سيدمصطفي تاج‌زاده
4/11/83
افزایش شکاف بین محافظه کاران
شكاف محافظه‌كاران روز به روز بيشتر مي‌شود. در آخرين مورد، از پنج نامزد معرفي شده، تنها آقايان ولايتي و رضايي در جلسه فراكسيون اكثريت مجلس حاضر شدند. اين در حالي است كه هر دو نامزد ستاد مستقل انتخاباتي خود را تشكيل داده‌اند و منتظر تصميم شوراي هماهنگي محافظه‌كاران نمانده‌اند. آقاي احمدي نژاد نيز به صورت مستقل قصد ثبت نام دارد. آقاي توكلي در صورت شركت آقاي هاشمي نامزد مي‌شود و آقاي علي لاريجاني نامزد فرماندهان محافظه‌كار نظامي (با مسئوليت سردار ذوالقدر) همچنان در تلاش است كه حمايت شوراي مذكور را كسب كند تا به عنوان نامزد اصلي محافظه‌كاران در انتخابات شركت كند.

*انتخابات 84* 

معین : نخبگان عليرغم تمامي دلسردي‌ها اگر فعالانه وارد عرصه شوندبار ديگر شاهد پيروزي مردم خواهيم بود
كانديداي مورد حمايت جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاكيد كرد: حركت اصلاحات در بطن جامعه وجود دارد و مواضع اصلاح‌طلبي و خواسته‌هاي اصلاح‌طلبي مردم تغيير نكرده است.
دكتر مصطفي معين طي سخناني در ديدار با جمعي از فعالان سياسي اجتماعي، فرهنگي شرق تهران گفت: براساس حديثي از پيامبر (ص) معتقدم كه مسلمان واقعي كسي است كه به دنبال اصلاح امور جامعه باشد و خود را مسوول بداند. يك شهروند مسوول هم بر مباني و ارزش‌هاي اسلامي پافشاري مي‌كند و هم لحظه‌اي از زمان عقب نمانده و به نيازها و ضرورت‌هاي جامعه براساس تحولات جهاني و دانش روز پاسخ مي‌گويد.
وي علت حضورش در عرصه‌ي انتخابات را احساس مسووليت در قبال جامعه عنوان كرد و افزود: ديدگاه اعتقادي و نيز مديريتي و سياسي ما ايجاب مي‌كند كه هرچه شرايط سخت‌تر بود، احساس مسووليت و آمادگي ما نيز بيشتر شود.
وي با تاكيد بر اينكه براساس شناخت شرايط وارد عرصه شده است در پاسخ به كساني كه معتقدند وي با حضور در انتخابات، حيثيتش را در ميان گذاشته است، گفت: اگر حيثيتي باشد از مردم حاصل شده است و بايد براي همين مردم نيز صادقانه و صميمانه هزينه شود.
معين وجه تمايز اصلي حضورش در انتخابات رياست جمهوري را در رويكرد علمي‌اش به تمامي مسائل در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دانست و ادامه داد: علم و ايمان و اخلاق و معنويت مكمل و پشتوانه يكديگر در پيشبرد امور هستند، از اين رو برنامه‌ريزي علمي و مبني بر خرد و تلاش جمعي و تعهد اجتماعي مدنظر من دردولت آينده خواهد بود.
وي مشورت با تمامي نخبگان و صاحبنظران را از هر طيفي كه باشند ضروري دانست و بر ترميم گسست‌هاي موجود در ميان دولت با جامعه و نخبگان تاكيد كرد.
دكتر معين گفت: حركت اصلاحات در بطن جامعه وجود دارد و مواضع اصلاح‌طلبي و خواسته‌هاي اصلاح‌طلبي مردم تغيير نكرده است. البته بايد آن را با روش‌ها و راهكارهايي منطقي و واقع‌بينانه به اجرا در آورد.
وي با نسبي خواندن موفقيت‌ها، دولت خاتمي را در تثبيت موفقيت ايران در عرصه جهاني و پيشبرد اصلاحات سياسي اجتماعي و اقتصادي و تحول ساختاري آموزش عالي موفق دانست و بر لزوم تغيير ساختارهاي سنتي در ساير حوزه‌هاي اجرايي براي پيشبرد امور تاكيد كرد.
وي با اظهار اميدواري نسبت به برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري در آينده، ادامه داد: چنانچه چنين انتخاباتي در فضايي سالم و رقابت‌آميز برگزار شود ضريب امنيت ملي كشور به طور جد افزايش مي‌يابد و تهديدات اخير در عرصه بين‌المللي عليه ايران، منفي خواهد شد.
به اعتقاد وي چنانچه دولت آينده با ويژگي‌هاي عنوان شده تشكيل شود، بسياري از موانع و مشكلات مرتفع خواهد شد.
وي خط قرمز خود را منابع و امنيت ملي و قانون اساسي دانست و در تشريح برنامه‌هاي خود گفت: قرار بر اين نيست كه برنامه‌هاي من جدا از برنامه‌ها و چشم‌انداز توسعه بلند مدت كشور باشد ولي در اولويت‌گذاري‌ها و در صورت لزوم در اصلاح و تكميل و اجراي آن اقدام خواهم كرد.
معين اولويت برنامه‌اي خود را توسعه‌ي علمي - فرهنگي و منابع انساني دانست و گفت: دولت آينده بايد اولويت خود را تقويت آموزش و پرورش نيروي انساني، پژوهش و فناوري و ارتقاي فرهنگ عمومي قرار دهد و بر اين پايه به افزايش بهره‌وري در مديريت بخش‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بيانديشد و نسبت به تحقيق آرمان‌هايي چون عدالت اجتماعي و كرامت انساني و رفع فقر و تبعيض و هرگونه ظلم و ظلم‌پذيري و فساد اهتمام كند.
اين نامزد انتخابات رياست جمهوري آتي با بيان اينكه با معيارها و جهت‌گيري‌هاي ياد شده همكاران خود را برخواهد گزيد، خاطرنشان كرد كه حتي تلاش مي‌كند تا حمايت و حساسيت ديگر اركان و قواي كشور را هم به اهميت اين رويكردها برانگيزد.
وي الگوي توسعه‌اي خود را توسعه‌ي مدني دانست و تاكيد كرد رييس‌جمهور، رييس‌جمهور تمام مناطق،‌اقشار، اقوام و گروه‌هاي اجتماعي است. نسبت به همه‌ي شهروندان پاسخگوست و نظارت و پشتيباني همه‌ را درخواست مي‌كند.
اين فعال سياسي ادامه داد: نخبگان عليرغم تمامي دلسردي‌ها اگر فعالانه وارد عرصه شوند، بار ديگر شاهد پيروزي مردم و پشتوانه‌اي عظيم براي دولت آينده خواهيم بود.
وي در تبيين راهكارهاي مواجهه با مخالفان به داشتن تحمل، ‌احترام به مخالف، صادق، صريح و صميمي بودن و پذيرش اختلاف نظر اشاره كرد و اظهار داشت: با چنين بينشي خواهيم توانست معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبديل كنيم.
نامزد مورد حمايت جبهه‌ي مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي؛ جامعه‌ي پزشكي و دانشگاهيان، فقدان نهادهاي مدني براي تامين حقوق شهروندان و ايفاي نقش آنها در عرصه‌هاي اداره كشور را به عنوان نقيصه‌اي مهم برشمرد و متذكر شد: علي‌رغم سياسي بودن جامعه‌ي ايران متاسفانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي - اجتماعي براي انسجام و آگاهي بخش به مردم گسترش نيافته‌اند.
وي به لزوم مشاركت بيش از پيش مردم در اداره ي امور و كوچك‌سازي دولت و همگامي آن با پيشرفت تكنولوژي و مديريت علمي براي ارتقاي كارآمدي دولت تاكيد كرد.
معين در پاسخ به اينكه آيا با مسوولان عاليرتبه جهت حضور در عرصه‌ي انتخابات ديدار كرده است؟ يادآور شد كه معيارهاي حضورش، هزينه‌كردن از وجهه مقامات جايي نداشته و معتقد است كه بايد از توانايي‌هاي شخصي، هزينه كرد البته حسب ضرورت از مشورت نيز دريغ نخواهد كرد.
وي به فقدان و كاستي رسانه‌اي جناح اصلاحات اشاره كرد و گفت: چنانچه اطلاع‌رساني صحيحي از جانب رسانه‌ها براي آگاهي ملت جهت شناختن كانديداها صورت گيرد، آنان درانتخاب خود براساس آگاهي و معيارهاي درست پيش خواهند رفت، مشروط بر اينكه حداقلي از اطلاع‌رساني وجود داشته باشد و عدالت در عرصه‌ي اطلاع‌رساني (و نه تبعيض موجود) جهت تضمين مشاركت حداكثري مردم رعايت شود.
وزير پيشين علوم در واكنش به سوالي كه به علت استعفاي وي از وزارت اشاره داشت، به ضرورت هماهنگي تدابير متناسب با شرايط زمان و مسووليت تاكيد كرد و بر ايستادگي و پايداري بر مواضع و برنامه‌هاي رييس‌جمهوري و دولت در چارچوب‌هاي قانوني و منافع ملي تاكيد نمود.
وي مهم‌ترين تدبير مديريتي را پيشگيري از مسايل و يا پيش‌بيني براي مواجهه‌ي موفق با آن‌ها دانست و متذكر شد كه با ابتكار عمل و گفت‌وگو مي‌توان بر بسياري از موانع غلبه كرد. آگاهي بخشي به جامعه و توجه به افكار عمومي نيز در هدايت امور و تقويت هماهنگي و تفاهم در ميان اركان نظام، افزايش اقتدار دولت و تضمين منافع ملي موثر خواهد بود.
معين در واكنش به سوالي كه معتقد بود، مجلس هفتم بزرگترين مانع دولت آينده خواهد بود، گفت: احترام به نهاد مجلس و جايگاه نمايندگي مردم واجب است، در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني متقابل بايد تعامل داشت مذاكرات مجلس نيز مستقيما در سطح عموم ديده مي‌شود و مردم يعني موكلين نمايندگان مجلس و شخص رييس جمهوري و در واقع صاحبان اصلي كشور قضاوت خواهند كرد.
وي از دغدغه پيامبر اكرم(ص) مبني بر سوء تدبير در ميان امتش ياد كرد و آن را همچنان مهم‌ترين مشكل جهان اسلام دانست.
وي در پاسخ به سوالي كه به احتمال تحميل نفراتي دركابينه‌اش اشاره داشت، گفت: هيچ مقامي در طول دوران دهساله‌ي وزارتم، مدير و يا رييس دانشگاهي را به من تحميل نكرد و من هم آمادگي پذيرش چنين دستوراتي را نداشته‌ام.
معين در پايان بيان داشت: الهام از فرهنگ قرآني، اميدواري نسبت به آينده و انتظار گشايش در شرايط سخت رويكرد مشترك همه ماست و با شناخت و ارزيابي واقعيت‌هاي موجود حركت به سمت آرمانهايي چون عدالت، آزادي و معنويت را بايد ادامه داد.
وي خاطرنشان كرد كه گذشته‌ي افراد و سوابق و مسووليت‌هاي آنان گوياي توانايي‌هايشان در آينده است و نه ادعاهايي كه در اين زمان مطرح مي‌كنند.
در اين ديدار تعدادي از فعالان سياسي، اجتماعي، فرهنگي شرق تهران ديدگاه‌هاي خود را درباره افزايش اختيارات رييس‌جمهور، علت حضور بر عرصه، چگونگي تحقق جامعه‌ي مدني، ويژگي‌هاي برنامه‌اي و شخصيتي‌اي كه مي‌تواند ضعف‌هاي دولت اصلاحات را مرتفع كند، مدل توسعه‌ي مدنظر (سوسياليستي يا سرمايه‌داري)، اينكه چه طبقه‌اي را نمايندگي مي‌كند، راهكارهاي رسيدن به شهروند قدرتمند و حكمراني خوب، چگونگي مواجهه با مخالفان، مرز خطوط قرمز از نگاه وي راهكارهاي احياي حقوق بشر مطرح كردند.
اين افراد از معين به عنوان اصلاح‌طلبي با دغدغه‌هاي روشن فكري ديني، كانديدايي صالح و توانمند و جسور ياد كردند.
کروبی : دولت من جلو خودسري‌ها را خواهد گرفت!
دبيركل مجمع روحانيون مبارز با تاكيد بر اينكه دولت احتمالي وي اقتدارش را از مردم مي‌گيرد، تصريح كرد: اين دولت جلو خودسري‌ها را خواهد گرفت.
كروبي كه در مراسم افتاحييه دفتر مركزي ستاد انتخاباتي‌اش سخن مي‌گفت، بر اين نكته كه براي پيروزي آمده است، تاكيد كرد و با اظهار اميدواري از اينكه در انتخابات آتي رياست‌جمهوري با رشد و شعور ملت ايران، حماسه‌اي ديگر آفريده خواهد شد، اظهار داشت: تجربه نشان داده كه سرنوشت هر ملتي بايد توسط خود آن ملت تعيين شود و راه تحقق اين امر نيز در توانايي مردم در تعيين سرنوشت كشور و مسوولان، توسط خود آنها نهفته است.
اين كانديداي رياست‌جمهوري با بيان اينكه در تعاليم ديني هم بر موضوع انتخاب مسوولان توسط مردم تصريح شده به جريان انتخاب حضرت علي (ع)، اشاره كرد و افزود: امام نيز در فرانسه وقتي از وي سوال شد جمهوري اسلامي ايران چيست؟ فرمود: همان جمهوري شما است ولي از آن كاملتر است زيرا بر راي مردمي كه مسلمان هستند اتكا دارد.
وي با تاكيد بر اينكه بر اين اساس، بهترين حكومت، حكومت مردم‌سالاري ديني كه مردم در آن سهيم و تعيين كننده هستند، به شمار مي‌آيد، اظهار داشت:‌ حضرت امام براي تضمين آينده‌ي انقلاب فرمود “ميزان راي ملت است” و اين جمله‌اي است كه ايشان در مقاطع مختلف تاريخ انقلاب به آن استناد كردند.
ي با ياد‌آوري اينكه بايد بدانيم اسلاميت و جمهوريت از هم جدا نيستند، افزود: اساس تداوم و استقرار نظام به تكيه بر راي مردم استوار است، زيرا تمام مسوولان نظام از رهبري گرفته تا نمايندگان مجلس و رييس‌جمهور به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر مبناي راي مردم انتخاب مي‌شوند.
شکوری راد: حضور هاشمی به رقابتی شدن انتخابات کمک می کند
اعتماد : حضور آقاي‌ هاشمي‌ در انتخابات‌ كمك‌ كرده‌ به‌ رقابتي‌تر شدن‌ انتخابات‌ و آرايش‌ نيروهاي‌ سياسي‌ را دستخوش‌ تحولاتي‌ كرده‌ كه‌ مثبت‌ است‌. بنابراين‌ ما از حضور آقاي‌ هاشمي‌ در عرصه‌ انتخابات‌ استقبال‌ مي‌كنيم‌. ولي‌ اين‌ به‌ معناي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ ما بخواهيم‌ از ايشان‌ حمايت‌ كنيم‌. ما كانديداي‌ خودمان‌ را داريم‌. ما از حضور هاشمي‌ در انتخابات‌ سود مي‌بريم‌. آقاي‌ هاشمي‌ مي‌تواند دو انگيزه‌ سلبي‌ و ايجابي‌ داشته‌ باشد. انگيزه‌ سلبي‌ كه‌ مي‌توان‌ براي‌ حضور آقاي‌ هاشمي‌ محتمل‌ دانست‌ اين‌ است‌ كه‌ تندروهاي‌ جناح‌ راست‌، دستاوردهاي‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ آقاي‌ هاشمي‌ را مورد تاخت‌ و تاز قرار مي‌دهند. بنابراين‌ آقاي‌ هاشمي‌ در دفاع‌ از دستاوردهاي‌ خودش‌ و آنچه‌ تاكنون‌ انجام‌ داده‌، موظف‌ به‌ دفاع‌ است‌ و نبايد اين‌ افراد به‌ قدرت‌ دست‌ پيدا كنند. از منظر ايجابي‌ نيز مي‌توان‌ اينگونه‌ تحليل‌ كرد كه‌ ايشان‌ داراي‌ فكر و برنامه‌يي‌ است‌ كه‌ احساسشان‌ اين‌ است‌ هنوز تحقق‌ پيدا نكرده‌ و آقاي‌ هاشمي‌ در صدد تداوم‌ آنها است‌ بنابراين‌ انگيزه‌هاي‌ آقاي‌ هاشمي‌ براي‌ حضور در انتخابات‌ قابل‌ درك‌ و توجيه‌ است‌.همه‌ ما در بستر تحولات‌ جامعه‌، تحول‌ پيدا مي‌كنيم‌. يقينا آقاي‌ هاشمي‌، هاشمي‌ هشت‌ سال‌ پيش‌ نيست‌. كما اينكه‌ ما هم‌ اصلاح‌ طلبان‌ هشت‌ سال‌ پيش‌ نيستيم‌. آقاي‌ هاشمي‌ از همان‌ نقطه‌يي‌ كه‌ رياست‌ جمهوري‌ را تحويل‌ داد، آغاز نخواهد كرد. اما از نظر نبايد دور انگاشت‌ كه‌ يكي‌ از خصيصه‌هاي‌ آقاي‌ هاشمي‌ اين‌ است‌ كه‌ بطور فردي‌ همتراز احزاب‌ و گروه‌ها عمل‌ خواهد كرد و اين‌ ويژگي‌ آقاي‌ هاشمي‌ موجب‌ شده‌ كه‌ ايشان‌ عملكرد متفاوتي‌ داشته‌ باشد. يكي‌ ديگر از ويژگيهاي‌ ايشان‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ هيچ‌ تصميم‌ جمعي‌ مقيد و پايبند نيست‌ و تصميمات‌ را خودش‌ مي‌گيرد. اين‌ باعث‌ شده‌ كه‌ قدرت‌ مانور ايشان‌ در اتخاذ تصميمات‌ بيش‌ از احزاب‌ و گروه‌ها باشد.
به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ برخي‌ احزاب‌ نمي‌توانند هيچگونه‌ پيوندي‌ با ايشان‌ برقرار كنند چون‌ رفتار آقاي‌ هاشمي‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ نيست‌.
برخي‌ دستگاهها نشان‌ داده‌اند كه‌ بر اساس‌ منطق‌ خود عمل‌ مي‌كنند مگر آنكه‌ قهر و غلبه‌يي‌ بر آنها وجود داشته‌ باشد. يا به‌ تعبيري‌ آنها بر اساس‌ ديدگاه‌ خود عمل‌ مي‌كنند مگر آنكه‌ فشار بيروني‌ بر آنها وجود داشته‌ باشد. فشار بيروني‌ در برهه‌هايي‌ كه‌ ما تجربه‌ كرده‌ايم‌ فشار مردم‌ بوده‌ است‌. هرگاه‌ فشار مردم‌ زياد بوده‌، نهادها هم‌ ناگزير به‌ تجديد نظر در رفتار خود شده‌اند. اما در مورد فشار خارجي‌ ما تجربه‌ روشني‌ نداريم‌. اما بر اساس‌ تجربه‌يي‌ كه‌ از فشار داخلي‌ داريم‌، مي‌توان‌ تلقي‌ كرد اگر فشارهاي‌ ديگري‌ بر آن‌ نهادها وارد شود، در تجديدنظر رفتار آن‌ نهادها موؤر است‌ و اين‌ براي‌ ما نگران‌ كننده‌ است‌ كه‌ اين‌ نهادها سرنوشت‌ كشور را بر اساس‌ فشارهاي‌ خارجي‌ رقم‌ بزنند. چون‌ اگر عقب‌نشيني‌ در اين‌ حالت‌ صورت‌ گيرد معلوم‌ نيست‌ اين‌ عقب‌نشيني‌ تا كجا صورت‌ مي‌گيرد.
عضو ائتلاف آبادگران: دوم خردادي‌ها به سهم‌خواهي و افزون‌طلبي دچار شدند
عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي، گفت: آبادگران به زودي مانيفست و نامزد مورد نظر خود را براي انتخاباتي رياست جمهوري اعلام مي‌كند.
بیادی با بيان اين كه اصول اعتقادي ما چون گذشته صداقت در گفتار و سلامت در عمل، دو اصل مهم براي گزينش كارگزاران حكومت اسلامي است، گفت: ذائقه‌ي مردم پس از تحولات سال‌هاي اخير متحول شده است. اكنون كساني با اقبال مردم مواجه مي‌شوند كه خدمتشان مشهود بوده و آزمايش پس داده باشند و كارنامه‌ي عمل آنان صادقانه است.
وي معتقد است: دوم خردادي‌ها به سهم‌خواهي و افزون‌طلبي دچار شدند و به اهداف خود صرف‌نظر از خوب يا بد آن دست نيافتند.
وي در عين حال گفت: آبادگران از تجربه‌هاي همه‌ي گروهها حتي منتقدين نيز بهره‌برداري مي‌كنند. اصول فكري اين ائتلاف با هرگونه سهم‌خواهي و قدرت‌طلبي مغايرتي جدي و اساسي دارد و كار براي رضاي خدا و خدمت به مردم در راس تمامي برنامه‌ها قرار دارد.
محسن رضائی: من پاسخگويي دولت به ملت را باب خواهم كرد
محسن رضائی نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آينده با تأكيد بر اينكه در صورت پيروزي در انتخابات پاسخگويي دولت به ملت را باب خواهد كرد، اقدامات لازم در اين زمينه را اينگونه برشمرد: نخست بايد عنصر اعتقاد به مردم را در انتخاب مديران به عنوان يك معيار برجسته مدنظر قرار داد تا در تعارضات منافع جناحي و باندي با منافع مردم، منافع مردم ترجيح داده شوند، ديگر آنكه دولت بايد بر مجموعه‌ي خودش نظارت كامل داشته باشد، تا كاركردش واقعا در راستاي خدمت به مردم باشد، سوم شجاعت در پذيرفتن اشتباه و جبران آن در اسرع وقت است، مثلا به محض بروز اتفاقي در راه‌آهن وزير راه يا يكي از مديران نزديك وي استعفا كند البته چنين چيزي بايد خواست عمومي و فرهنگ جامعه باشد. باتأكيد بر اينكه دولت پاسخگو بايد يك اخلاق شود و در صورت بروز كوچكترين اشتباهي بلافاصله از ملت پوزش بخواهد و درصدد جبران آن برآيد، ادامه داد: دولت من هيچ مسأله‌اي را به گردن ديگري نخواهد انداخت و درصدد جبران مسائل برخواهد آمد، اگر هم توانايي نداشته باشد آن را به مردم خواهد گفت. به عبارت ديگر در مقوله‌ي مردمسالاري من به مردم‌محوري و پاسخگو كردن دولت در قبال مردم معتقدم، در حاليكه طي 8 سال دولت خاتمي تنها به نقد حاكميت پرداخته شد و نه پاسخگو كردن آن.
هاشمی وتقابل عملگرائی و اصولگرائی
روزنامه شرق در یادداشتی بانام "هاشمی عملگرائی و اصولگرائی" به قلم حسن یونسی در مورد پیامد حضور هاشمی آورده است:که هاشمی به دلیل داشتن پایگاه وسیع كه در ميان طيف سنتى راست اعم از روحانيون، اهالى بازار و به طور كلى انقلابيون كهنه كار دارد، حتى اگر به صريح ترين شكل ممكن رويكردى روشنفكرانه يا اصلاح طلبانه اتخاذ كند از سوى اين طيف به خروج از ارزش گرايى متهم نمى شود. بلكه اين انقلابيون جوان در دو سوى چپ و راست بوده اند كه هر از چند گاهى هاشمى را به خروج از اصول انقلابى (هر كدام با تعريف خودشان) متهم كرده اند.
عقلاى دو سوى ميدان سياست اكنون دريافته اند كه شرايط سياسى كشور اقتضاى رويكردى عملگرايانه دارد. اين رويكرد در ميان اصلاح طلبان با اعلام مواضع جديد مشاركت و در محافظه كاران با فاصله گيرى ولايتى و جمعى از روحانيون راستگرا از آبادگران و نزديك شدن به هاشمى شكل جديدى به خود گرفته است. بايد منتظر حوادث روزهاى آينده بود، چنانچه روند كنونى ادامه يابد حتى ممكن است به كناره گيرى آبادگران اصولگرا از صحنه انتخابات منجر شود كه در اين صورت بار ديگر انتخابات به صحنه رقابت ميان عملگرايان دو سوى ميدان تبديل خواهد شد. در اين صورت مهم نيست هاشمى پيروز اين ميدان باشد يا معين، آنچه مهم است اينكه پيشاپيش عملگرايى به پيروزى رسيده است.
دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان:هرگونه شتابزدگي را به ضرر جناح اصولگرا مي دانم
دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان گفت: با معرفي زودهنگام كانديداي نهايي شوراي هماهنگي مخالفم و هرگونه شتابزدگي را به ضرر جناح اصولگرا مي دانم.
ابوالقاسم رئوفيان گفت: در جلسه ديشب شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان، جدول مقايسه ارزيابي و بررسي كانديداها تدوين شد و براي اين جدول، 13 معيار و 30 شاخص ارزيابي پيش بيني شده است كه براي كليه اعضاي شوراي مركزي و دبيران شعب استانها فرستاده خواهد شد.
وي تصريح كرد: ما تا نيمه بهمن ماه سه الويت خود را از بين هشت كانديدايي كه با آنها ديدار كرده ايم براي مذاكرات دور دوم اعلام و سعي خواهيم كرد تا پايان بهمن ماه به جمع بندي رسيده و كانديداي نهايي خود را معرفي كنيم.
رئوفيان اظهار داشت: جامعه اسلامي فرهنگيان ترجيحا به ائتلاف در جبهه پيروان خط امام و رهبري فكر مي‌‏كند و اميدواريم كه اين امر محقق شود و سعي خواهيم كرد كه هماهنگي لازم را با كانديداي نهايي شورا داشته باشيم هرچند قائل به حق تحفظ براي خودمان هستيم و اين كار را خلاف تشكيلات نمي دانيم.
وي در خصوص احتمال كانديداتوري قاليباف توسط اصولگرايان گفت: ايشان از چهره هاي شاخص اصولگرايان اثرگذار است و خدمات او بر كسي پوشيده نيست و اكنون به عنوان يك چهره جديد در عرصه انتخابات مطرح شده است كه اگر لازم باشد ايشان را هم در حيطه بررسي خودمان قرار خواهيم داد.
*حقوق بشر * 

درباره بسته شدن سايت ايسنا
سيد محمدعلى ابطحى
متأسفانه بسته شدن سايت ايسنا توسط شركت آمريكايى The Planet به اندازه كافى مورد توجه جامعه ارتباطى كشور قرار نگرفت. اين پديده از چند جهت قابل دقت است:
۱ـ بلندترين شعار امروز جهان آزادى ارتباطات است. بستن يك سايت بى طرف خبرى تنها به دليل آنكه ايرانى است، بدترين وجهه سانسورى است كه ما در ايران و در همه كشورهاى جهان سوم نيز با آن مقابله مى كنيم. وقتى اين اتفاق در آمريكا صورت مى گيرد كه رئيس جمهور آن در مراسم تحليف اش ۲۷ بار كلمه آزادى را براى جهان اعلام مى كند، نشانه بارزى از عدم صداقت آنها براى جهانيان محسوب مى شود.
۲ـ روشنفكران و آزادانديشان ايرانى كه در طول سالهاى گذشته براى بستن رسانه ها در داخل تلاش انكارناپذيرى كردند، قطعاً در اينجا نيز به عنوان دفاع از آزادى بيان، بايد به صورت جدى و همه جانبه وارد شوند و اگر آزادى بيان را به صورت گزينشى مورد توجه قرار دهيم، منطق كسانى را دنبال مى كنيم كه به بستن روزنامه ها افتخار مى كنند و يا در برابر آن موضع نمى گيرند.
۳ـ ايسنا يك خبرگزارى فعالى است كه بزرگترين پوشش خبرى را در دفاع از حقوق نويسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و اهالى فرهنگ و هنر داشته است. در اين مورد كه ايسنا به چنين مشكلى برخورد كرده است، وظيفه فعالان فرهنگى و سياسى است كه مشكل ايسنا را مشكل خود بدانند.
من به سهم خود اين رفتار غير مدنى شركت آمريكايى The Planet را مردود مى شمارم و آن را زنگ خطرى براى جامعه ارتباطى جهانى و بخصوص براى مسأله ارتباطات ايران مى دانم كه اگردر برابر آن سكوت شود، عواقب سختى براى نسل پرانگيزه اينترنتى كشور در پى خواهد داشت.
سخنگوى قوه‌ى قضاييه:سعید عسگر آزاد است !
سخنگوى قوه‌ى قضاييه در ادامه درباره‌ى پرونده‌ى سعيد عسگر نيز گفت: 6 نفر از متهمان اين پرونده از سوى شعبه‌ى 15 دادگاه انقلاب به حبس و شلاق محكوم شده‌اند (4 نفر هر كدام به يك سال حبس و 74 ضربه شلاق و 2 نفر هر كدام به يك سال و نيم حبس و 74 ضربه شلاق) و جلسه‌ى دادگاه 3 نفر ديگر 24 بهمن ماه برگزار مي‌شود.
وى افزود: محكوميت اين 6 نفر با توجه به فقدان سابقه به مدت 5 سال به تعليق درآمده است.
كريمي‌راد هم‌چنين اظهار داشت: درباره‌ى اتهام سعيد عسگر مبنى بر تخريب اموال دانشگاه از سوى بازپرس قرار منع پيگرد صادر شده بود كه با اعتراض رييس دانشگاه در شعبه‌ى 1009 دادگاه عمومى رسيدگى مي‌شود و بعد از اعلام نتيجه اين رسيدگى در مورد اتهامات مطرح در كيفرخواست پرونده در دادگاه انقلاب رسيدگى مي‌شود. وى درباره‌ى آزادى سعيد عسگر گفت كه وى هم‌اكنون آزاد است.
در ادامه خبرنگارى از سخنگوى قوه‌ى قضاييه پرسيد: با توجه به اينكه سعيد عسگر در پرونده قبلى خود به حبس و تبعيد محكوم شده بود، چگونه الان آزاد است؟
كريمي‌راد پاسخ داد: اگر حكمى در مورد فردى قطعى شده باشد حتما آن حكم اجرا مي‌شود اينكه گفتم سعيد عسگر الان آزاد است در رابطه با اين پرونده است.
مولائی : با شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب مشكل داريم
يك وكيل دادگستري با بيان اينكه «با شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب مشكل داريم» مدعي شد كه اين شعبه آيين دادرسي كيفري را رعايت نمي‌كند و راي را بعد از صدور به موكل و وكيل ابلاغ نمي‌كند. مولايي گفت : هنوز حكم اين افراد از دادگاه تجديدنظر به هيچ يك از وكلا و حتي موكلانمان اعلام نشده است، اگرچه سه نفر از آنها در زندان به سر مي‌بردند.


*مجلس رهبری * 

نامه‌‏ اعتراض‌‏آميز يكي از كاركنان نسبت به هيات رئيسه مجلس آبادگر : یکی از شعارهای مجلس عدالت اجتماعی بوده است !
نامه رئيس مجلس هفتم به رئيس سازمان اداري مجلس براي تبديل وضعيت استخدامي يكي از كارمندان آزمايشي مجلس و بيانيه اعتراضي كاركنان مجلس، امروز در راهروهاي پارلمان توزيع شد.
به دنبال اعتراض كاركنان مجلس نسبت به اعمال كسري حقوق از سوي هيات رئيسه و عزل و نصب هاي پي‌‏درپي، امروز بيانيه‌‏اي از سوي كاركنان مجلس درميان نمايندگان توزيع شد كه براساس آن نسبت به تغيير وضعيت استخدامي كساني به تازگي از سوي اعضاي هيات رئيسه مجلس هفتم وارد مجلس شده‌‏اند و در مقايسه با وضعيت نامشخص استخدامي كاركنان باسابقه مجلس، اعتراض شده بود.
رئيس مجلس هفتم طي نامه اي به رئيس سازمان اداري مجلس آورده است؛ سوابق اخلاقي، سياسي و عقيدتي جناب آقاي" ش" مورد تاييد اينجانب مي باشد، لذا با عنايت به عملكرد ايشان در دوران خدمت رسمي" آزمايشي" تبديل وضعيت استخدامي وي به رسمي" قطعي" بلامانع مي‌‏باشد.
يكي از كارمندان مجلس نيز در نامه اعتراضي خود كه خطاب به نمايندگان مجلس تهيه شده است، نسبت به اين اقدام رئيس مجلس آورده است: در حالي كه دهها نفر از كاركنان خدوم، توانمند و صلاحيت دار مجلس شوراي اسلامي ساليان طولاني در انتظار تغيير وضعيت استخدامي خود مي‌‏باشند، رياست محترم مجلس برخلاف شعارهاي عدالتخواهانه، دستور تغيير وضعيت استخدامي(.......) را مي دهد كه تنها چندماه از ورود ايشان به مجلس مي‌‏گذرد.
در ادامه اين نامه ادعا شده است: اگر مي‌‏خواهيد از حقوق مردم دفاع كنيد، شايسته است ابتدا از حقوق كاركنان كه در صورت اعتراض با برچسب اخلالگر به گوشه اي رانده مي شوند، دفاع نمائيد.
خبرنگاران صحت و سقم اين نامه و موضوع اعتراض را از ابوترابي، نايب رئيس مجلس پرسيدند كه وي پاسخ داد: اطلاعي از اين نامه ندارم يك اختلاف جزيي كاركنان با شركت مشاء بود كه در هيات رئيسه رفع شد.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس آبادگر:نامه رهبري درخصوص پايان‌‏يافتن استيضاح وزرا در راستاي شفافيت و عقلانيت سياسي بود
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس آبادگر گفت: نامه مقام معظم رهبري درخصوص پايان يافتن استيضاح وزرا در مجلس آبادگر ، كه در راستاي شفافيت و عقلانيت سياسي بود، بسيار مبارك است.
عماد افروغ تصريح كرد: استيضاح آقاي حاجي در يك فرصت زماني مناسب تقديم هيات رئيسه شد اما براساس مصلحت انديشي هاي هيات رئيسه، اعلام وصول اين استيضاح صورت نگرفت.
عضو فراكسيون اصول گرايان در مجلس آبادگر از" زمان" به عنوان يك فاكتور مهم در تحولات سياسي ياد كرد و گفت: اگر در همان زمان كه استيضاح تقديم هيات رئيسه مجلس شد، نسبت به اعلام وصول آن اقدام مي گرديد، شايد مشكلي به وجود نمي‌‏آمد اما مصلحت انديشي‌‏هاي هيات رئيسه در عدم اعلام وصول اين طرح و اصرار استيضاح كنندگان بر اعلام وصول استيضاح آقاي حاجي، كار را به اين جا كشاند كه رهبري كه از ابتدا نيز مخالف استيضاح بودند، نظر خودشان را به صورت شفاف به مجلس اعلام كنند.
راه یافته 5/1 در صدی تبریز: استيضاح كنندگان فقط به خاطر حكم حكومتى از حق خود گذشتند
«عشرت شايق» يكى از طراحان استيضاح وزير آموزش و پرورش پيش از همه در به اين پرسش پاسخ داد: «استيضاح كنندگان فقط به خاطر حكم حكومتى از حق خود گذشتند.» او خاطرنشان كرد: «اگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش از نامه مقام معظم رهبرى مبنى بر پايان يافتن استيضاح در مجلس هفتم سوءاستفاده كنند، راه تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه هنوز بسته نشده است. اگر دولت نظرش اين است كه با حكم مقام معظم رهبرى آرامش بر دولت حاكم شود، ما هم حكم رهبرى را قبول داريم اما اين نامه نبايد باعث جسارت بيشتر مسئولان وزارت آموزش و پرورش شود.» «شكرالله عطارزاده» نيز با تاكيد بر اينكه مجلس از اين پس نمى تواند با هيچ وزيرى وارد بحث شود، گفت: «ضعف هيات رئيسه در اجرايى شدن درخواست نمايندگان و اين دست و آن دست كردن استيضاح، منجر شد تا از مقام معظم رهبرى هزينه شود.» در هر صورت صدور دستور مقام معظم رهبرى در توقف استيضاح وزراى كابينه خاتمى، منجر به آن شد كه يكى از چالش هاى جدى مجلس و دولت خاتمه يابد و اينك بايد نظاره گر بود كه دولتيان و مجلسيان چند ماه باقى مانده را چگونه طى خواهند كرد؟
راه یافته تهران در مجلس آبادگر :نسبت به تعويق انداختن تحقيق و تفحص از شركت نفت اعتراض دارم
الياس نادران،راه یافته تهران در مجلس آبادگرنسبت به تعويق انداختن تحقيق و تفحص از شركت نفت اعتراض كرد.
عضو ائتلاف آبادگران در قالب تذكري آيين نامه اي گفت: چندي پيش سوالي را از وزير نفت مطرح كردم كه به دليل عدم ارايه اطلاعات كافي، پاسخ را قانع كننده ندانستم.
نادران افزود: در پي اين موضوع، قرار شد تا وزارت اطلاعات، نفت و گمرك، اطلاعاتب به ما بدهند اما هيچ اطلاعي در اين زمينه ارايه نشد كه پس از آن بنده و تعدادي از نمايندگان خواستار تحقيق و تفحص از شركت نفت شديم.
وي با بيان اين كه كميسيون بايد درخواست تحقيق و تفحص را به راي مي گذاشت، افزود: روز گذشته همزمان با طرح تحقيق و تفحص در جلسه كميسيون انرژي، پيشنهاد يكي از اعضاي كميسيون به راي گذاشته شد، مبني بر اين كه بررسي اين طرح به پس از تصويب لايحه بودجه موكول شود.
عضو ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم گفت: اين راي كميسيون انرژي خلاف آئين نامه و غيرقانوني است و رئيس مجلس نيز با وارد دانستن تذكر اين نماينده گفت: دراين خصوص با دانشيار نيز صحبت كردم و به نظر نمي‌‏رسد آيين نامه براي به تعويق انداختن وجودداشته باشد.
رویاروئی مخالفان و موافقان هاشمی بار دیگر مجلس آبادگر را ملتهب کرد
نطق پيش از دستور قدرت الله ايماني، يكي از طراحان اصلي استيضاح حاجي و يكي از نمايندگان مصر در دعوت از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني، فضاي صحن علني مجلس را براي دقايقي از حالت طبيعي خارج ساخت.
تبعيت اين عضو فراكسيون اصول گرا از رهبري و عقب نشيني وي از استيضاح حاجي، آن زمان كه گفت؛" رهبرا، از توجه يك اشاره از ما به سر دويدن"، فرياد احسنت نمايندگان را برانگيخت اما دقايقي بعد كه او نزديك به 30 الي 40 بار نام هاشمي‌‏رفسنجاني را با صدايي بلند و حماسي از تريبون مجلس فرياد زد، همهمه‌‏اي را در ميان اعضاي فراكسيون اكثريت مجلس برانگيخت.
نمايندگاني از فراكسيون اصول گرا كه تاكنون مخالفت خود با كانديداتوري هاشمي رفسنجاني را با صراحت اعلام كرده اند، به هنگام فرياد هاي مكرر ايماني كه در دفاع از هاشمي به ايراد سخن پرداخته بود، در جاي جاي صحن مجلس به صورت گروهي تجمع كرده و همهمه عجيبي در فضاي صحن علني مجلس پيچيد.
وقتي پايان نطق پيش از دستور ايماني با اين شعار همراه شد كه هاشمي رفسنجاني تنها كانديداي صف شكن است، جمعي از نمايندگان با صداي بلند، فرياد" احسنت" دادند اما در اين هنگام جمعي ديگر از نمايندگان با صدايي كه چند گام بلندتر از صداي" احسنت" گويندگان بود، فرياد زدند" اصلا".
ايماني درحالي جايگاه ناطق را ترك كرد كه جمعي از نمايندگان با جديت براي وي، به حمايت دست تكان مي‌‏دادند، جمعي ديگر از مخالفان كانديداتوري هاشمي نيز از جاي برخاستند و به حالت طنز تا كمر براي وي خم شدند. فضاي صحن علني مجلس پس از نطق پيش از دستور ايماني به صف بندي موافقان و مخالفان كانديداتوري هاشمي رفسنجاني تبديل شده بود، بدين ترتيب ايماني در ميان همهمه اي از اعتراض و حمايت، طول مجلس را طي مي‌‏كرد و به احساسات موافقين و مخالفين هاشمي واكنش نشان مي‌‏داد، در اين هنگام حداد عادل كه فضاي مجلس را پرهياهو يافته و فضا را براي اداره جلسه مناسب نمي دانست، زنگ مجلس را به صدا درآورد و گفت: من نمي‌‏دانم چرا مجلس اين گونه به وجد آمده است؟
حداد چندين بار خطاب به نمايندگان گفت: اجازه دهيد مجلس به حالت طبيعي خود برگردد.
راه یافته تبريز: رابطه مجلس هفتم با مقام معظم رهبري رابطه الهي است
راه یافته تبريز در مجلس آبادگر گفت: ورود رهبري به مسايل مجلس، براساس اصل قانون اساسي براي حل اختلاف بين قوا صورت گرفته است.
در جلسه علني امروز مجلس، محمدحسين فرهنگي راه یافته تبريز در واكنش به تذكر اعلمي، ديگر راه یافته تبريز دريك تذكر آيين نامه اي گفت: تنظيم روابط بين قوا و حل اختلاف بين آنها يكي از وظايف مقام معظم رهبري است.
فرهنگي خطاب به رئيس مجلس گفت: پاسخ شما به تذكر علني، فاقد اين نكته اساسي است كه در بند يا اصل 110 قانون اساسي به صراحت وظايف و اختيارات رهبري را تبيين كرده است.
رئيس مجلس هفتم در پاسخ به تذكر فرهنگي گفت: رابطه مجلس هفتم با مقام معظم رهبري رابطه عاطفي و احساسي و فراتر از قوانين عادي است.
وي افزود: بنده نمي‌‏خواستم به مواد قانوني در اين باره شده كنم، چرا كه رابطه مجلس با مقام معظم رهبري احتياج به اين گونه بحث ها ندارد. فرهنگي نيز خطاب
به حداد عادل گفت: رابطه مجلس هفتم با مقام معظم رهبري رابطه الهي است.

*و... 

استراو بعد از ديدار با رايس: مقامات آمريکا راه حل ديپلماتيک را ترجيح ميدهند
جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا پس از ديدار ديرگاه دوشنبه با کانداليزا رايس وزير منتخب امور خارجه آمريکا گفت: مقامهاى بلند پايه آمريکا در برخورد با برنامه اتمی جمهورى اسلامى ، استفاده از راه هاى ديپلماتيک را بر اقدام نظامى ترجيح مى دهند. وى در مصاحبه با شبکه خبرى BBC گفت در ديدار با خانم رايس موضوع اقدام نظامى عليه ايران مطرح نشد. وزارت امور خارجه بريتانيا برای دفاع از سودمندی مذاکره با ايران، پرونده مفصلى فراهم آورده است. اين پرونده که بنا برگزارشها تلاشهاى ديپلماتيک آلمان، بريتانيا و فرانسه در مذاکره با ايران را تشريح مي‌کند، و استدلال مي‌کند که مذاکره تامين کننده منافع ايران و جامعه جهانى است و در عين حال حق ايران را در بهره‌گيرى صلح‌جويانه از انرژى هسته‌اى محترم مي‌شمارد.
ابراز علاقه اوکراین برای رابطه با ایران
«ويكتور يوشچنكو » رئيس جمهوري جديد اوكراين در کنفرانس مطبوعاتی خود در مسکو از همكاريهاي مشترك در زمينـه هاي اقتصـادي و صنعتي بويژه طرح توليد مشترك هواپيماي ايران 140 و طرح احداث خط لوله گاز ايران به اروپا از طريق اوكراين بحث و تبادل نظر كرد.
يوشنكو نيز در اين ديدار با استقبال از طرح انتقال منابع انرژي جمهوري اسلامي ايران به اروپا از مسير اين كشور و گسترش همكاريهاي دوجانبه , ابراز علاقه مندي كرد در اولين فرصت از جمهوري اسلامي ايران بازديد كند.
حمله روزنامه کیهان به سازمان ملی جوانان
كيهان نوشت: سازمان ملي جوانان فارس از يكي از عناصر شناخته فرقه ضاله بهاييت خواست يا يك NGO تشكيل دهد. "انجمن دوستداران تخت جمشيد" كه در پي اين حمايت شكل گرفته است اقدام به برپايي مراسم و جشن‌هاي گوناگوني طي ماه‌هاي اخير كرده و آيين ويژه جشن شب يلدا از مهمترين آنها بوده است كه در مجتمع تحت مديريت معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي برپا شد و در آن استاندار فارس، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و جمعي از مسئولان استان حضور داشتند اين در حالي است كه اداره اطلاعات و نيز معاونت اطلاعات نيروي انتظامي استان فارس، وابستگي رئيس انجمن دوستداران تخت جمشيد را به فرقه ضاله مزبور به اطلاع رئيس سازمان ملي جوانان فارس در موضعي دوگانه نشر عقايد بهاييت را توسط مدير انجمن مزبور رد كرده، اما گفته است از وي خواسته‌ام از مسئوليت خود در اين انجمن استعفا دهد.
بسيار بسيار دلچسب
كيهان نوشت: يكي از نمايندگان_ كه در جلسه علني پريروز نيز بر اعلام وصول طرح استيضاح توسط هيأت رئيسه مجلس اصرار داشت- در حاشيه جلسه علني امروز در پاسخ خبرنگاري كه از وي پرسيد "حالا مي‌خواهيد چكار كنيد؟" گفت: اگر نظارت بر عملكرد مسئولان اجرايي و استيضاح وزيران، تكليف قانوني است، اطاعت از فرمان رهبري هم وظيفه شرعي و قانوني است و هم بسيار بسيار دلچسب و شيرين مي‌باشد.
رئيس كل بانك مركزي: با اجراي طرح كاهش نرخ سود بانكي برخلاف 174 كشور جهان عمل خواهيم كرد
جهان صنعت؛ ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي گفت: با اجراي طرح كاهش نرخ سود بانكي برخلاف 174 كشور جهان عمل خواهيم كرد. بانك مركزي بدون ترديد موافق كاهش اين نرخ است اما بايد راه مناسب آن را پيدا كند. اگر هزينه خدمات قابل ارائه به مردم دريافت نشود كشور در آينده بايد خسارات سنگيني براي جبران آن پرداخت كند. نمي‌توان قيمت هر كالا و خدماتي را مصنوعي ارزان كرد. دولت و بانك مركزي به شدت مخالف افزايش قيمت‌ها هستند به طوري كه جلساتي به رياست معاون اول رئيس جمهوري هر دو هفته يكبار فقط براي كنترل قيمت ها تشكيل مي شود. از آنجا كه به تازگي آب بها گران شده بود رئيس جمهوري دستور داد تمام اضافه پول‌هاي دريافتي از اين محل به هموطنان بازگردانده شود.


Tuesday, January 25, 2005

*انتخابات 84* 

دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب: امام تنها در مواردي كه اصل آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن را در مخاطره مي‌ديدند دخالت مي‌كردند
محمد سلامتي، دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با يادآوري اهداف نهفته در انتخابات كه محترم‌شمردن حق رقم زدن سرنوشت كشور توسط مردم، تحكيم همبستگي ملي و تقويت امنيت ملي از موارد آن به شمار مي‌آيد، گفت: زماني كه جهان احساس كند مردم ايران با حضور در صحنه در تعيين سرنوشت خود حساس هستند، ديگر در مسير تضييع حقوق آنها قدم برنمي‌دارد.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه حضور پررنگ مردم را به سالم بودن روند انتخابات وابسته برمي‌شمرد، گفت: براي محقق‌شدن اين امر بايد با ايجاد جو بانشاط در مسير ايجاد رقابت سالم و منطقي، زمينه مشاركت حداكثري مردم را فراهم كنيم.
وي ادامه داد: در تحقق مشاركت حداكثري مردم عادلانه عمل‌كردن مسوولان و رعايت قواعد رفتار سياسي از جانب فعالان و گروه‌هاي سياسي است كه مي‌تواند اين مشاركت حداكثري را محقق كند.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با يادآوري اينكه حضرت امام هم در انتخابات اصل را بر برائت مي‌گذاشتند، افزود: ايشان مي‌فرمودند همه اقشار صلاحيت دارند در انتخابات شركت كنند، مگر آنكه عكس اين امر ثابت شود. لذا چنانچه ايشان دخالتي در امر انتخابات داشته، اين دخالت بر همين اصل استوار بوده است.
سلامتي با اشاره به دخالت‌هاي امام در امر برگزاري انتخابات، گفت: امام تنها در مواردي كه اصل آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن را در مخاطره مي‌ديدند، نه در امر انتخابات، دخالت مي‌كردند.
وي هم‌چنين با تاكيد بر لزوم قانونمند عمل كردن همه بخش‌هاي نظام، بي‌توجهي به اين امر را زمينه‌ساز ايجاد هرج و مرج برشمرد و گفت: در بحث انتخابات موضع قانون درباره‌ي مراجعي كه صلاحيت اظهارنظر درباره‌ي كانديداها را دارند، مشخص است، لذا توجه به نظري خارج از اين مراجع برخورد سليقه‌اي تلقي مي‌شود.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، با يادآوري اينكه ممكن است درباره‌ي برخي از مسائل شخصي قانون وجود نداشته باشد، افزود: در اين موارد تصميم‌گيري به انجام بررسي‌هاي دقيق موكول شده كه بر حسب نوع ديدگاه و سلايق افراد، بررسي‌هاي متفاوت مشاهده مي‌شود. اما بايد توجه داشت مساله در امور اجتماعي كه قانون درباره‌ي آنها وجود دارد، متفاوت از اين امر است.
وي با يادآوري آنچه در جريان انتخابات مجلس سوم اتفاق افتاد، ابراز عقيده كرد: در مجلس سوم شوراي نگهبان سليقه‌اي عمل كرد، لذا بر اين مبنا امام با دخالت در اين قضيه، محمدعلي انصاري را مسوول پي‌گيري موضوع در جهت قرار دادن آن در مجراي قانوني كردند.
سلامتي كه عدول از قانون را در هر سطحي نگران‌كننده برمي‌شمرد، نقش مراجع چهارگانه را يادآور شد و گفت: صلاحيت نهايي براي حضور در نهادها را مردم تعيين مي‌كنند. ممكن است مردم اشتباه كنند ولي بر اساس فرمايشات امام آن را بايد بپذيريم.
سلامتي هم‌چنين در ارزيابي از پديده تكثر كانديداها نيز اظهار داشت: وقتي افراد زيادي كانديدا مي‌شوند موضوع شركت در انتخابات از حالت انحصاري خارج مي‌شود.
وي كه پديده شركت در انتخابات را نشانه‌ي مسووليت‌پذيري افراد نسبت به امور جامعه برمي‌شمرد، افزود: تكثر كانديداها به جامعه، شور و نشاط مي‌دهد كه بر مبناي آن به تدريج سقف آمادگي جامعه براي شركت در انتخابات بالا مي‌رود.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تكثر كانديداها را پديده‌اي مثبت و نه منفي ارزيابي كرد و اظهار داشت: اين پديده گروه‌ها را با مشكلاتي مواجه مي‌كند كه چگونگي حل آن به خود آنها بستگي دارد ولي مي‌تواند سهم موثري را هم در افزايش تحرك گروه‌ها نسبت به حركت در سير ائتلاف ايفا كند.
شیرزاد: ما فقط با "معین" وارد عرصه مي‌شويم
افزايش روزافزون كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري آتي به منزله‌ي حضور جدي آنها در عرصه‌ي انتخابات نيست.
احمد شيرزاد، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در عين حال با بيان اينكه كانديداشدن از جمله حقوق شهروندي تمام شهروندان و قابل احترام است، يادآور شد كه كانديدا شدن و ورود به عرصه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري مقدمات و تمهيداتي مي‌طلبد كه نيازمند عقبه‌ي سياسي و اجتماعي است كه هر كسي توان آن را ندارد. وي با اعتقاد به اينكه راه براي كساني كه حداقل صلاحيت لازم را براي حضور در انتخابات دارند بايد باز باشد، بر لزوم برخورداري از اين حداقل‌ها در تمام كساني كه قصد كانديداتوري دارند، تاكيد كرد و توضيح داد: از جمله اين حداقل‌ها، برخورداري از ميزاني از حمايت‌هاي سياسي، اجتماعي از سوي احزاب و گروه‌هاي مدني است. كساني كه از چنين حمايت‌هايي بي‌بهره‌اند، در پي منافعي براي آينده‌ي خويشند.
اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت با طبيعي‌خواندن تعددي كمتر از 10 نفر براي انتخابات رياست جمهوري كه هر نفر حداقل يك ميليون راي را داشته باشند در خصوص تعدد روزافزون كانديداها، گفت: اين ميزان از تعدد كانديداها نگران‌كننده نيست، ولي منطقي هم نيست. چرا كه اگر حضورشان جدي باشد، بسياري از آنها آرايي كمتر از يك ميليون كسب خواهند كرد.
به اعتقاد وي نقش تعدد كانديداها در انتخابات حداكثري كمتر از ده درصد خواهد بود. از اين رو براي تضمين مشاركت حداكثري بايد به دنبال عوامل اصلي اين مشاركت يعني حس موثربودن آراي مردم، آزادانه بودن انتخابات، حضور كانديداهاي مدنظر مردم و توان آنها در تحقق خواست‌هاي مردم در چارچوب قانون بود.
نماينده‌ي پيشين مجلس برگزاري چنين انتخاباتي را شدني و مشمول هزينه‌ي اندكي دانست.
وي خطاب به كساني كه در نظر دارند از طريق تعدد كانديداها به مشاركت حداكثري دامن بزنند، گفت: راه درستي را انتخاب نكرده‌ايد.
به گفته‌ي وي نمايش تعدد كانديداها ممكن است به منزله‌ي حذف و ردصلاحيت كانديداهاي برجسته و اجازه‌ي حضور كانديداهاي ضعيف از سوي يك طيف سياسي باشد كه اگر چنين باشد نگران‌كننده است.
شيرزاد طرح بسياري از كانديداهاي كنوني را ژورناليستي خواند گفت: برخي شخصيت‌هاي سياسي با در ابهام نگه‌داشتن فضاي انتخابات مبني بر حضور يا عدم حضورشان، در پي آنند كه بيشتر نامشان در عرصه مطرح شود و اين را نوعي مانور انتخاباتي مي‌دانند. البته تقليد اين روش از سوي ديگران نمي‌تواند به نفع آنها باشد.
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در واكنش به اينكه برخي به حضور كانديدايي در سايه در حزب متبوع وي قائل هستند، يادآور شد: جبهه‌ي مشاركت و ديگر حاميان معين نمي‌توانند و نمي‌خواهند بازي پنهاني در عرصه‌ي انتخابات داشته باشند، چرا كه به علت محدوديت‌هاي رسانه‌اي كه دارند، چنين كاري به نفعشان نيست و نمي‌توانند در دقيقه‌ي 90 كسي را مطرح كنند و انتظار هم داشته باشند كه راي بياورد.
شيرزاد اضافه كرد: هم‌چنان بر حمايت از معين مصر هستيم و تاكنون نيز به شكل روشن و آشكار كانديدايمان را معرفي كرده‌ايم، همچنين فقط با او وارد عرصه مي‌شويم.
مجید فراهانی :"معين"در جريان حوادث كوي دانشگاه به دليل دفاع از حريم دانشگاه‌‏ها استعفا داد
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، گفت: دكتر معين از جايگاه ويژه‌‏اي در ميان دانشجويان برخوردار است.
مجيد فراهاني با بيان اينكه مصطفي معين در بين كانديداهاي موجود بيشترين نزديكي را با دانشجويان دارد ، اظهار داشت: دكتر معين در جريان حوادث كوي دانشگاه به دليل دفاع از حريم دانشگاه‌‏ها استعفا داد و اگر تلاش‌‏هاي وي نبود، برخوردهاي ناصحيح‌‏تري با دانشجويان صورت مي‌‏گرفت.
وي افزود: معين در نهايت به دليل اعتراض به تهديد استقلال دانشگاه‌‏ها كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي رخ داد، استعفا داد كه اين امر نشان دهنده اعتقاد وي به فضاي آزاد در دانشگاه‌‏هاست.
فراهاني تصريح كرد: نظرسنجي‌‏هاي انجام شده نشان مي‌‏دهد كه معين بيشترين آراء در ميان دانشجويان دارد، بنابراين با توجه به تأثير قشر دانشجو در جامعه به نظر مي‌‏رسد، نفوذ دكتر معين در افكار عمومي، رشد سريعتري نسبت به ساير كانديداها خواهد داشت.
دبير جبهه مشارکت استان اردبيل: تعدد كانديداهاي اصلاح‌‏طلب مشاركت حداكثري مردم و پيروزي اصلاح‌‏طلبان خصوصاً "معين"را در پي خواهد داشت
دبير جبهه مشاركت استان اردبيل، گفت: اصولگرايان در اجماع نظر دچار تشتت و تفرقه هستند و اخيراً شايعه انحلال شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب شنيده مي‌‏شود.
محمدباقر فلسفي افزود: اعضاي فراكسيون اكثريت مجلس انحلال شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را پيشنهاد نموده و اين امر با توجه به اعلام استقلال ولايتي و تأكيد راديكال‌‏هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بر حمايت از احمدي‌‏نژاد اتفاق افتاده است.
وي گفت: روند كنوني اصولگرايان نشان مي‌‏دهد كه اجماع نظر در بين اصولگرايان و توافق آنها براي معرفي يك كانديدا صورت نمي‌‏گيرد.
فلسفي با اشاره به گرايش بيشتر نخبگان جامعه براي حمايت از اصلاح‌‏طلبان، گفت: نخبگان جامعه نسبت به عملكرد اصلاح‌‏طلبان منصفانه قضاوت مي‌‏كنند، اما موانع و كارشكني‌‏هايي كه در برنامه اصلاح طلبان صورت گرفته، موجب يأس و نؤميدي مردم شد.
وي افزود: انتظار اين است كه نخبگان و روشنفكران جامعه بعنوان نيروهاي مرجع، توده مردم را با گفت‌‏وگو مستقيم براي حضور در پاي صندوقهاي رأي ترغيب نمايند.
دبير جبهه مشاركت استان اردبيل با حمايت قاطع از كانديداتوري "مصطفي معين"، تصريح كرد: بايد تلاش همه جانبه‌‏اي در رابطه با شناساندن افكار و انديشه معين به مردم صورت بگيرد، چرا كه نظرسنجي اخير نشان داده است، مردم چندان آشنايي با عملكرد و كارنامه معين ندارند، حال آنكه كارنامه رقباي معين بر همه اقشار جامعه مشخص است.
فلسفي با اشاره به تعداد كانديداهاي اصلاح‌‏طلبان در انتخابات رياست‌‏جمهوري، گفت: تعدد كانديداهاي اصلاح‌‏طلبان قطعاً منجر به مشاركت حداكثري مردم شده و اين امر پيروزي اصلاح‌‏طلبان، خصوصاً "معين" را در پي خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: حضور گسترده مردم و تعدد كانديداهاي اصلاح طلبان باعث مي‌‏شود اصولگرايان همان آراي 15 درصدي خود را كسب كنند.
وي در خصوص تأثيرگذاري فعاليت احزاب در انتخابات رياست جمهوري، گفت: در سطح جامعه دو قشر نخبه و توده عمومي وجود دارد، قشر تحصيل‌‏كرده و نخبه بدنبال مشاركت احزاب و مطالعه ديدگاه‌‏ها و نظريات احزاب هستند، اما اقشار ديگر بدليل تجزيه تاريخي كشور از تشكيل احزاب دولتي يا وابسته به قدرت‌‏هاي بيگانه، خاطره خوشي ندارند، اما بايد نخبگان جامعه آحاد مردم را در اين راستا همراهي كنند.
دبير جبهه مشاركت استان اردبيل در خصوص كانديداتوري هاشمي‌‏رفسنجاني، گفت: جبهه مشاركت از حضور تمامي شخصيت‌‏هايي كه بتوانند به جايگاه رياست‌‏جمهوري ارزش داده و از آن دفاع كنند، استقبال مي‌‏كند، اما اينكه هاشمي عنوان مي‌‏كند اگر كانديداي شاخصي حضور نيابد، من حضور مي‌‏يابم، نوعي تحقير ديگر شخصيت‌‏هاي برجسته است.
مجمع نمايندگان ادوار مجلس طی بیانیه ای بربرگزاري انتخابات آزاد و رقابتی تاکید کرد
مجمع نمايندگان ادوار مجلس در رابطه با انتخابات رياست جمهوري نهم بيانيه‌اي صادر و در آن خاطرنشان كرده است: انتخابات نهمين دوره‌ي رياست جمهوري اسلامي ايران از جمله فرصت‌هاي پيش رو براي پاسخ‌گويي به مطالبات مردم در زمينه‌هاي گوناگون بوده و اگر به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، پيامدهاي نامطلوبي براي كشور و مردم خواهد داشت.
صادركنندگان اين بيانيه با اشاره به تجربه‌ي برگزاري انتخابات گذشته و به ويژه انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس ، بر برگزاري انتخاباتي رقابتي تاكيد و خاطرنشان كرده‌اند كه اقدامات حذفي براي كشور زيان‌هاي بسيار خواهد داشت و پيامدهاي ناخوشايند آن تا مدت‌ها بر جاي مي‌ماند و اسباب ناكامي‌ها در ميدان‌هاي داخلي و خارجي بوده و نمي‌توان با سهولت از عوارض آن رهايي يافت.
نويسندگان اين بيانيه ادامه داده‌اند: برگزاري انتخابات آزاد نه تنها بايد دغدغه‌ي مردم و فعالان سياسي باشد، بلكه رهبران كشور و تمامي اركان قدرت و حاكميت نيز بايد تمام همت و توان خويش را براي برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي به كار گيرند و با شناخت پيامدهاي نامطلوب كاهش ميل مشاركت مردم زمينه‌هاي برگزاري انتخابات آزاد و با مشاركت گسترده و همه جانبه مردم را فراهم سازند.
عضو حزب کارگزاران : هاشمي به شدت نگران حاكم شدن راديكاليسم جديد در كشور است
حسين مرعشي گفت: هاشمي مثل تمام دلسوزان نظام، عمق حوادث را مي‌‏بيند و به شدت نگران حاكم شدن راديكاليسم جديد در كشور است.
عضو شوراي مركزي كارگزاران افزود: هاشمي مايل نيست براي بدست آوردن يك مسئوليت اجرايي وارد مبارزه سياسي شود، ايشان صرفاْ در صورت يك تكليف ملي و انقلابي وارد صحنه خواهد شد وگرنه هيچ نوع انگيزه فردي ندارد.
وي افزود: هاشمي‌‏رفسنجاني اصلاح‌‏طلب‌‏ترين چهره تاريخ معاصر ايران است و دوم خرداد فرزند مشروع دولت توسعه‌‏گراي هاشمي بود.
مرعشي گفت: محافظه كاران سعي دارند با انواع روشهاي تشويقي و تهديدي، هاشمي را از حضور در انتخابات منصرف كنند اما هاشمي تحت تاثير اين نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.
وي تصريح كرد: هاشمي به دليل نزديكي به امام(ره) و رهبري، نفوذ در نيروهاي اصيل انقلابي، همچنين به عنوان نايب رئيس مجلس خبرگان و جذبه شخصي كه دارد، قادر است رياست جمهوري را در موضع اقتدار قرار دهد.
مرعشي با بيان اينكه هاشمي قادر است از تمام گروهها، با ظرفيت‌‏ترين عناصر را در كابينه خود جمع كند و شخصيتهاي فراواني حاضر به همكاري با ايشان هستند، گفت: متاْسفانه عده‌‏اي به دنبال اين هستند كه از افرادي در كابينه خود استفاده كنند كه شيفته پست و مقام باشند و از اين طريق آنها را به اطاعت وادار كنند.
وي يادآور شد: هاشمي همواره با افراطيون كشور براي استقرار نظام متعادل و معنوي كه با طبع مردم و روح اسلام سازگار باشد، درگير بوده و مبارزه كرده ‌‏است، بنابراين ايشان امروز نمي‌‏تواند نسبت به آينده كشور بي‌‏تفاوت باشد.
لاریجانی: جريان موسوم به دوم خرداد نتوانست حكومت مستقل اسلامي را با موفقيت به پيش ببرد
لاريجاني با تاكيد بر لزوم برخورداري جامعه از توسعه اختيارمندي در همه شئونات اقتصادي، فرهنگي و سياسي، گفت: بنا نيست دولت در همه شئونات مردم دخالت كند، بلكه دولت تنها بايستي بسترهاي لازم براي توسعه همه جانبه را فراهم نمايد.
عضو شوراي عالي امنيت ملي در ادامه گفت: جريان موسوم به دوم خرداد نتوانست سالهاي گذشته حكومت مستقل اسلامي را با موفقيت به پيش ببرد.
لاريجاني با تاكيد بر لزوم روي كارآمدن دولتي اصولگرا در كشور مختصات و ويژگي‌هاي اصلي اصولگرايي را خدمتگزاري، اجتناب از منازعات سياسي بي‌حاصل، نوگرا و آزادانديش بودن، كارآمدي، صداقت، تواضع و فهم درست از تمهيدات و فرصت‌ها برشمرد.
دكتر مصطفي معين از خبرگزاري كار ايران بازديد كرد
دكتر مصطفي معين؛ وزير سابق علوم, تحقيقات و فن‌‏آوري عصر دیروزاز خبرگزاري كار ايران"ايلنا", بازديد كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا", دكتر مصطفي معين؛ كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور در دفتر خبرگزاري، طي بازديد از بخش‌‏هاي مختلف، در جريان فعاليت‌‏هاي اين خبرگزاري قرار گرفت و با حضور در جمع خبرنگاران "ايلنا" ضمن گفت‌‏وگو با آنان به تشريح فضاي سياسي جامعه پرداخت.
عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي قم: مومن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌‏شود!
عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي قم، گفت: با آمدن آقاي هاشمي رفسنجاني چيزي تغيير نخواهد كرد، زيرا در دولت هشت ساله خاتمي چه در بعد اقتصادي و چه در بعد فرهنگي، سياست‌‏هاي كارگزاران بر كشور حاكم بود.
قاسم روانبخش در قم، با بيان اينكه بنده با آمدن آقاي هاشمي به عرصه انتخابات مخالف هستم، گفت: مردم از كارگزان هيچ دلخوشي ندارند، مگر اينكه آقاي هاشمي قول بدهد كه به هيچ وجه عناصر كارگزاني را در كارهاي اجرايي وارد نكند، كه اين هم با توجه به عملكرد آقاي هاشمي كه هيچگاه نسبت به سياست‌‏هاي كارگزاران تبري نجسته است، عملي نيست.
وي افزود: مومن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌‏شود، زيرا سياست‌‏هاي تعديل اقتصادي كه در اين 16 ساله حاكم بود، باعث شده طبقه مستضعف و محروم كه پيش از 40 درصد مردم را تشكيل مي‌‏دهد را آزرده كند، در حالي كه با توجه به قوانين كه مجلس هفتم بخصوص در خصوص تثبيت قيمت‌‏ها و پايين آوردن نرخ سود بانكي بايد دولتي بر سر كار آيد كه با اين سياست‌‏ها هماهنگ باشد.
عضو شوراي شهر قم در خصوص اجماع در اصولگرايان، گفت: هنوز نيروهاي شوراي هماهنگي در حال تصميم‌‏گيري هستند و اينكه برخي مي‌‏گويند شوراي هماهنگي بر روي آقاي لاريجاني به توافق رسيده، دروغ است و آقاي ولايتي نيز هيچ اختلاف نظري با شوراي هماهنگي ندارد بلكه عقيده دارند، اين شورا بايد نظر خود را زودتر اعلام نكند تا زمان براي فعاليت‌‏هاي انتخاباتي دير نشود.
دبيركل حزب مؤتلفه:ما دراحراز صلاحیت با "قضیه عکسش ثابت شود "مشکل داریم
محمدنبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه گفت : برخي از افراد وزارت كشور، در انتخابات مجلس هفتم با تكيه بر اصل برائت، مي‌گفتند همه مي‌توانند در انتخابات كانديدا باشند، مگر اينكه عكسش ثابت شود. البته ما اين كليت را قبول داريم كه نمي‌توانيم به مردم مشكوك باشيم، اما با اين قضيه كه "عكسش ثابت شود" با دستگاههاي اجرايي مشكل داشتيم.
حبيبي ادامه داد: معتقدم صلاحيتهايي براي نمايندگي مجلس لازم است، كه در كشور هيچ دستگاهي متولي بررسي آن قسمت از قضيه نيست. مثلا حداقل شرط واجب و لازم نماينده‌ي مجلس اين است كه ببينيم واجباتش را انجام مي‌دهد؟. اگر اصل بر برائت باشد يا آن چهار ارگان نظارتي هم كار خود را انجام دهند، سؤال اين است كه كدام ارگان را داريم كه به مسأله‌اي كه گفتم بپردازد و آن را بررسي كند؟
وي با بيان اينكه هيچ‌كدام از ما قبول نداريم كه كسي كه نماز نمي‌خواند به مجلس وارد شود، اضافه كرد: هيچ قانوني هم وزارت اطلاعات را ملزم نمي‌كند كه پرونده‌اي براي فردي كه نماز نمي‌خواند تشكيل دهد. پس معتقدم نوعي بررسي صلاحيت لازم است و تحقيقات راجع به سوابق افراد ضرورت پيدا مي‌كند. با تأييد دستگاههاي رسمي كشور در حوزه‌هاي بررسي‌هايشان بخشي از تحقيقات انجام مي‌شود اما در مورد ساير مسائل اين دستگاهها كاري نمي‌توانند بكنند.
بادامچیان : تعدد كانديداهايي كه ويژگي‌هاي لازم براي رياست‌جمهوري را ندارند تفاوتي در افزايش آراي انتخابات ايجاد نمي‌كند
قائم‌مقام دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي معتقد است «تعدد كانديداهايي كه ويژگي‌هاي لازم براي رياست‌جمهوري را ندارند، تفاوتي در افزايش آراي انتخابات ايجاد نمي‌كند.»
اسدالله بادامچيان تعدد كانديداها در يك جامعه آزاد به ويژه تا پيش از ثبت‌نام را طبيعي ارزيابي كرد و گفت: «البته برخي براي مطرح شدن، خود را مطرح مي‌كنند و گاهي نيز برخي جريانهاي سياسي به‌خاطر بهره‌برداري و زمينه‌سازي براي نامزد مدنظر خود، كانديداهاي متعدد را به صحنه مي‌آورند.»
وي با بيان اينكه رياست‌جمهوري ضوابط خاصي دارد، به ويژگي مدير و مدبربودن و به شمار آمدن به عنوان رجل سياسي و يا شخصيت برجسته در امور سياسي اشاره و خاطرنشان كرد: « مثلا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس باعث نمي‌شود كه يك فرد رجل سياسي به شمار آيد.»
بادامچيان گفت: «مردم به كسي رأي مي‌دهند كه مطمئن باشند مي‌تواند كشور را اداره و در سياست خارجي منافع ملي را حفظ كند.»
وي گفت: مردم به كسي رأي مي‌دهند كه بتواند با اقتدار كشور را اداره كند. مردم نمي‌خواهند به كسي مثل شاه سلطان حسين رأي دهند.
بادامچيان گفت: مردم مي‌خواهند به انساني رأي دهند كه همچون امام (ره) با نهايت محبت، صميميت و مردمي بودن جامعه را با اقتدار اداره كند.
بادامچيان افزود: «نبايد از اينكه هر كس خود را كانديدا كند، نگران بود. ضمن اينكه مردم بايد نسبت به مقاصد جريانهاي سياسي كه افراد گوناگون را با مقاصد خاص مطرح مي‌كنند آگاهي داشته باشند.»
به گفته وي برخي جريانها افرادي را مطرح مي‌كنند كه مسلما داراي شرايط خاص رياست جمهوري نيستند، در نتيجه شوراي نگهبان چاره‌اي ندارد جز اينكه اعلام كند صلاحيت اين افراد براي نامزدي رياست جمهوري احراز نشده است؛ لذا اين جريانها در تبليغات انتخاباتي از اين كار سوء استفاده سياسي مي‌كنند.
وي رقابت جدي را موجب افزايش آرا دانست و افزود: «تكثر تعداد افرادي كه داراي ويژگي‌هاي لازم رياست جمهوري نيستند و همه هم مي‌دانند كه رأي ندارند، رقابت و افزايش رأي پديد نمي‌آورد.»
توصيه حسين شريعتمداري به نامزدهاي محافظه كار و اقتدارگرا
متاسفانه، طي چند هفته اخير شاهد وقوع رخدادي در جمع به هم پيوسته اصولگرايان بوديم كه دور از انتظار بود،‌هر يك از چند نامزد مطرح در جمع اصولگرايان، به گونه اي يا به بهانه اي- هر چند احتمالاً براي خود آنها قابل قبول!_ عهد پيشين را وانهادند و غافل از نياز حركت جمعي و ضرورت، "تنازل" براي رسيدن به "تعامل" بر نظر خويش كه قرار بود در نظر جمع، محو شود اصرار ورزيدند و اكنون با توجه به اين نكته بديهي كه تمامي كانديداهاي مطرح در جمع اصولگرايان – علي رغم برخي از تفاوت ها- در نقطه "اصولگرايي" با يكديگر مشترك هستند، سازهاي جداگانه چگونه قابل توجيه است؟ اگر اختلاف در اصول نيست- كه نيست- انتخاب راه هاي جداگانه براي چيست؟ مخصوصا آن كه رويكرد مردم به آنان رويكرد اصولگرايي است و از اين روي، "تنازل" در ديدگاهها و يا خواسته ها براي رسيدن به "تعامل" نه فقط يك نياز اخلاقي و فردي، بلكه يك تكليف براي پاسداري از اين امانت و موهبت الهي است. تفاوت نامزدهاي مطرح كنوني در جمع اصولگرايان به اندازه اي اندك است كه انتخاب يكي از ميان آنها با انتخاب ديگري، نمي‌تواند تفاوت چنداني در نتيجه نهايي كار داشته باشد.
آينده اين كشور از آن حزب اللهى ها خواهد بود
معاون مركز رسيدگى به امور مساجد كشور در مرقد امام(ره) بر وحدت و هماهنگى اصولگرايان در آستانه انتخابات رياست جمهورى تاكيد كرد.محمدرضا حاتم پورى تاسيس يك حكومت اسلامى را مستلزم جهاد در راه خدا و گذشتن از بسيارى از آمال و آرزوها دانست و گفت: تمام اوليا و انبيا الهى در پيشبرد اهداف اسلام و براى تاسيس حكومت اسلامى مسير تنگناها و مشكلات را پشت سر گذاشتند، چرا كه معتقد بودند خداوند آنان را يارى مى كند لذا ما هم بايد اميدوار باشيم كه آينده اين كشور از آن حزب اللهى ها خواهد بود.
آغازفعالیت انتخاباتی حسن روحانی ...
حسن روحانی در سفر سه روزه به گیلان ضمن شرکت در چند نشست اداری ، با جوانان ، روحانیون و نیز برخی دیگر از گروه های مردمی دیدار داشته و در جمع آنها سخنرانی خواهد داشت.
با آنکه روحانی تاکنون اظهار نظر قطعی درباره حضور خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری نداشته ، اما منابع خبری سفر گیلان وی را به منزله ورود رسمی وی به صحنه رقابتهای انتخاباتی می دانند.
بهروزی:اولويت جامعه زينب و ده حزب زنان ابتدا"ولايتي" و پس"لاريجاني" است
دبير سياسي شوراي هماهنگي جبهه پيروان خط امام و رهبري، گفت: ما تشكيلاتي و حزبي به نام آبادگران در كشور نداريم. آبادگران شعاري بود كه شوراي هماهنگي در انتخابات شوراهاي شهر و مجلس در تهران مطرح كرد و امروز هيچ فردي حق ندارد از اين شعار استفاده كرده و موضع‌‏گيري حزبي كند.
مريم بهروزي با بيان اين مطلب، گفت: آبادگران يك تشكيلات معين و ثبت شده نيست و چون ما اين عنوان را در دو انتخابات اخير برگزيده‌‏ايم، آنها نمي‌‏توانند عنوان آبادگران را به عنوان يك حزب به ثبت رسانده و يا اينكه از اين عنوان استفاده حزبي كنند.
وي تصريح كرد: شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام و رهبري يك تشكيلات نيست كه كانديدايي با حضور مستقل خود از آن تخطي تشكيلاتي كند. شأن شورا تنها هماهنگ كردن گروه‌‏ها و احزاب همفكراست و اميدوارم كه بتواند اين كار را به نحو احسن انجام دهد و ما با يك كانديدا وارد عرصه رقابت‌‏هاي انتخاباتي شويم.
دبيركل جامعه زينب، اظهار داشت: الويت جامعه زينب و ده حزب زنان، ابتدا ولايتي و سپس لاريجاني است.
وي خاطر نشان كرد: جبهه پيروان خط امام و رهبري هنوز تصميم خود را براي معرفي كانديداي نهايي نگرفته است و به احتمال زياد در دهه فجر كانديداي نهايي شورا به مردم معرفي خواهد شد.
بهروزي تصريح كرد: استبداد و ديكتاتوري در هيچ حزب و جناحي معنا ندارد و هر كس كه خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري توانمند ببيند، مي‌‏تواند در عرصه رقابت‌‏هاي انتخابات حضور يابد.
وي افزود: اگر احزاب و جناح‌‏ها تشخيص دهند كه تكثر كانديداها به نفع‌‏شان نيست، باز هم نمي‌‏توانند به كسي بگويند كه كانديدا نشود، اگر هدف ما افزايش مشاركت مردم است، بايد روش‌‏هايي را كه موجب اين مشاركت مي‌‏شود، در تدوين استراتژي‌‏هايمان لحاظ نماييم.
*مجلس رهبری * 

با دستور مقام رهبري پرونده استيضاح وزيران بسته شد
سرانجام پرونده استيضاح وزراي دولت در مجلس آبادگر با پيام مقام رهبري خطاب به رئيس مجلس آبادگر بسته شد.
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس آبادگر كه رياست جلسه علني امروز مجلس آبادگر را برعهده داشت، پيام رهبري را خطاب به غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس و نمايندگان قرائت كرد كه در آن بر عدم استيضاح وزيران دولت در دوره باقي مانده از عمر دولت خاتمي تاكيد كردند.
ابراز رضایت مشکینی از شکل گیری مجلس آبادگر
ابوترابي‌فرد گفت: درخواست ما از آيت‌الله مشكيني، جامعه مدرسين حوزه علميه و جامعه روحانيت به معناي گسترده كلمه بر حضور مؤثر و تعيين‌كننده جهت فراهم آوردن بستري سالم و بالنده براي انتخابات رياست جمهوري بود، زيرا نظام ما برآمده از تفكر ديني و در سايه ارتباط با دين و پيوند با روحانيت و محوريت ولي فقيه، عادل و حكيم توانسته راه خود را با قدرت تداوم بخشد و براي پيمودن اين راه شتاب لازم در تحقق آرمانهاي انقلاب كه در انديشه حضرت امام و فكر الهي مقام معظم رهبري تجلي يافته نياز به حضور گسترده روحانيت در عرصه انتخابات رياست جمهوري است.
نایب رئیس مجلس آبادگر اظهار داشت: حضرت آيت‌الله مشكيني نيز در اين ديدار ضمن اظهار رضايت از شكل‌گيري مجلس هفتم، چهره‌هايي كه امروز به عنوان اصولگرا و وفاداران به امام و رهبري براي رياست جمهوري مطرح هستند را صالح ارزيابي كردند و افزودند كه با نگاه به اين چهره‌ها انسان در صورت انتخاب هر يك براي مسؤوليت مهم مديريت اجرايي كشور احساس نگراني ندارد، اما بايد تمام سعي و تلاش خود را در انتخاب صالح‌ترين آنها به كار بنديم تا اينكه چهره صالح و كارآمد در اين موقعيت خطير قرار گيرد و از نمايندگان روحاني مجلس خواستند با همدلي و همگامي و همراهي در جهت رسيدن به اين آرمان تلاش كند.
یک راه یافته :کسانی که در حد ریاست جمهوری نیستند وارد عرصه نشوند
مهدى كوچك زاده عضو فراكسيون اكثريت مجلس آبادگر گفت: رسانه ها به كسانى كه در حد رياست جمهورى نيستند نصيحت كنند، وارد اين عرصه نشوند. عضو ائتلاف آبادگران افزود: كسانى كه داراى محكوميت در دادگاه ها هستند يا اينكه مسئوليت هاى اجرايى مهمى نداشته اند، نبايد وارد عرصه شوند و اگر وارد شوند نيز بعيد است با اقبال مواجه شوند. وى در خصوص احتمال نامزدى قاليباف از سوى اصولگرايان گفت: قاليباف وقتى رسماً اعلام كرد كه وارد عرصه مى شود در خصوص او اعلام نظر مى كنم، مطرح شدن يك شخصيت از سوى گروه هاى سياسى با اعلام خود وى براى حضور متفاوت است.
پرونده اخلاقی برای فرزندان یک راه یافته ...
پرونده تخلفات دو تن از اطرافيان يك نماينده مجلس به جريان افتاده است. براساس خبر دريافتي اين دو نفر فرزندان نماينده مذكور هستند كه به عنوان محافظ پدرشان به استخدام درآمده و داراي كارت شناسايي مجلس بودند. اين دو نفر در جريان دستگيري اعضاي يك باند فساد توسط مركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر ناحيه مربوط بازداشت شدند كه پس از تحقيقات بيشتر، معلوم مي‌شود كه عناصر باند فوق به تخلفاتي همچون جعل اسناد اداري و تحصيلي، استعمال مواد مخدر و رانت‌خواري در معاملات دولتي آلوده بودند.


*حقوق بشر * 

بهمن کشاورز : در نظريه‌ي شوراي نگهبان نظارت در تمام مراحل عنوان شده نه دخالت در همه امور
يك حقوقدان گفت: شوراي نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابي در باب صلاحيت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتي است كه مراجع موضوع ماده‌ي ‌٤٨ در اختيار آن مي‌گذارند ولاغير.
بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه بحث نظارت استصوابي از چه زماني مطرح شده و حدود نظارت استصوابي چيست؟ گفت:بر اساس اصل ‌٩٩ قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد» كه در پي بروز اختلاف در مورد استصوابي بودن يا استطلاعي بودن اين نظارت، رييس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به موجب نامه‌ي ‌٣٣/٣؛ مورخ ‌٢٢/٢/١٣٧٠ سؤالي به اين مضمون از شوراي نگهبان مطرح كرد:«نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دوره‌هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت كرده‌اند و من‌بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بي‌طرفي كامل معمول شود و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي‌شود بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل ‌٩٩ قانون اساسي اعلام فرمايند».
وي افزود: با توجه به اينكه طبق اصل ‌٩٨ قانون اساسي «تفسير قانون اساسي بر عهده‌ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنها انجام مي‌شود» شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ ‌١/٣/١٣٧٠ به پرسش مطرح شده چنين پاسخ داد: «نظارت مذكور در اصل ‌٩٩ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود» به اين ترتيب با توجه به اختياري كه شوراي نگهبان به موجب اصل ‌٩٨ قانون اساسي در خصوص تفسير قانون مذكور دارد و با عنايت به صراحت پاسخ اين شورا به استعلام سابق‌الذكر در مورد استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان ترديدي نمي‌توان داشت و تعبير اين شورا از استصوابي بودن نيز در پاسخ استعلام صريحات آمده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: ماده‌ي ‌٣ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب آذر ‌١٣٧٨ مي‌گويد ”نظارت بر انتخابات بر عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي ، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است به اين ترتيب نظر تفسيري شوراي نگهبان در متن قانون عادي هم انعكاس يافته است.
اين حقوقدان اظهارداشت: بنابراين از نظر قانوني مناقشه‌اي درخصوص اينكه شوراي نگهبان حق نظارت استصوابي بر انتخابات را دارد، نمي‌توان كرد.
وي افزود: موضوعي كه مي‌تواند محل بحث باشد اين است كه:الف ـ در مواد ‌٢٨، ‌٢٩ و ‌٣٠ قانون انتخابات (سابق‌الذكر) شرايط انتخاب شوندگان برشمرده شده است، ب - وجود برخي از اين شرايط را با ارائه‌ي مدارك از جانب داوطلب مي‌توان احراز كرد. مثل تابعيت ايراني، مدرك فوق ديپلم و حداقل و حدكثر سن، ج - وجود برخي شرايط ديگر با توجه به اصل صحت و اصل برائت با اعلام كتبي داوطلب قابل احراز است مثل اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي يا ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه،
د- براي احراز ساير صفات ثبوتيه و سلبيه داوطلبان كه در سه ماده مذكور آمده در ماده ‌٤٨ قانون انتخابات مراجعي شامل وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال، اداره‌ي تشخيص هويت و پليس بين‌المللي تعيين شده‌اند كه اين مراجع مكلف‌اند نتيجه‌ي بررسي را ظرف پنج روز با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.
كشاورز به تبصره‌ي ماده‌ي ‌٥٠ قانون اشاره كرد و افزود: بر اساس تبصره‌ي اين ماده «رد صلاحيت داوطلبان بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد» مواد ‌٥٠ تا ‌٥٣ قانون نيز به نحوه‌ي رسيدگي به شكايات از رد صلاحيت اشاره دارد و داور نهايي در جميع موارد شوراي نگهبان است و سؤال قابل طرح اين است كه آيا در حالتي كه به موجب پاسخ‌هاي واصل‌شده از مراجع قانوني موضوع ماده‌ي ‌٤٨ قانون، داوطلبي واجد صفات ايجابي و سلبي براي نمايندگي باشد، آيا شوراي نگهبان مي‌تواند با اختيار حاصله از حق نظارت استصوابي صلاحيت او را رد كند؟
وي ادامه داد: به عبارت ديگر آيا شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت‌ها مأخوذ به اعلامات و مستندات ارسالي مراجع قانوني احصاءشده در ماده‌ي ‌٤٨ است يا مي‌تواند رأسا از منابع ديگر درخصوص داوطلبان كسب اطلاع و بر مبناي اين اطلاعات اتخاذ تصميم كند؟ كه در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، با توجه به اصول ‌٢٢، ‌٢٣، ‌٣٦، ‌٣٧، ‌١٥٩، ‌١٦٦ و ‌١٦٩ قانون اساسي و اينكه ”حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي“ از جمله‌ي حقوق اجتماعي است كه محروم كردن افراد از آن مستلزم داشتن محكوميت قطعي كيفري است و با توجه به تصويب ماده‌ي ‌٦٢ مكرر قانون مجازات اسلامي كه متضمن اين معني است (‌٢٧/٢/١٣٧٧) نسبت به قانون انتخابات (آذر ‌١٣٧٨) چه‌بسا بتوان گفت كه موارد بسياري از عناوين مندرج در مواد ‌٢٨ و ‌٣٠ قانون انتخابات صرفا در صورت مستند بودن به حكم قطعي دادگاه قابل اعتناست و برخي موارد ديگر را هم دستگاه‌هايي كه با توجه به شرح وظايفشان امكان و وظيفه گردآوري اطلاعات را دارند، بايد اعلام كنند و با عنايت به اينكه آنچه داخل در وظايف شوراي نگهبان است صرفا نظارت است يعني بازبيني و دقت نسبت به آنچه از مراجع قانوني به آن عرضه مي‌شود و نه تحصيل و گردآوري اطلاعات - كه نه داخل در وظايف آن است و نه ابزارش را دارد - گمان مي‌رود كه شوراي محترم نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابي در باب صلاحيت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتي است كه مراجع موضوع ماده‌ي ‌٤٨ در اختيار آن مي‌گذارند ولاغير.
كشاورز تصريح كرد: عموم و اطلاق تبصره‌ي ماده‌ي ‌٥٠ قانون انتخابات اقدامات شوراي محترم نگهبان را نيز دربرمي‌گيرد. از طرف ديگر در نظريه‌ي مورخ ‌١/٣/١٣٧٠ اين شورا هم «نظارت» در تمام «مراحل» عنوان شده نه «دخالت» در «همه‌ي امور».
قرار ممنوع‌‏الخروج شدن "عيسي سحرخيز" تأييد شد
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اعتراض عيسي‌‏ سحرخيز؛ رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نسبت به ممنوع الخروج شدنش را وارد ندانست و قرار ممنوع‌‏الخروج شدن سحرخيز را تأييد كرد. چندي پيش نماينده مدعي و سازمان بازرسي كل كشور از عيسي سحرخيز به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه‌‏هاي بيگانه ايجاد و هدايت جنگ رواني در كشور سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده غيرمجاز از اموال دولتي و تحصيل مال نامشروع، به دادسراي ناحيه 7 تهران شكايت كرده بود كه در همان زمان براي اين فعال سياسي قرار ممنوع‌‏الخروج بودن از كشور صادر كرد.
براساس اين گزارش؛ عيسي سحرخيز با حضور در شعبه 12 اين دادسرا به قرار ممنوع‌‏الخروج شدن خود اعتراض كرد كه اين پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد بررسي قرار گرفت و اين شعبه قرار ممنوع الخروج بودن عيسي سحرخيز را تأييد كرد.
انتقاد كيهان به وبلاگ نويسان
در داخل هم اكنون بحث هاي داغي در محافلي خاص در جريان است براي استيفاي حقوق چند بشر به نام "بازداشت شدگان اينترنتي" كه معلوم نيست چه كسي و كجا به آنها نگاه چپ كرده است از بوق چي‌هاي وطني حقوق بشر فقط همين بر مي‌آيد كه نظامي را متهم به نقض حقوق بشر بكنند كه يك هفته پيش با رئيس قوه قضائيه اش ملاقات كرده‌اند و چند روز قبل هم با فرمانده پليسش، و از هر دو به خاطر خطاي چند مأمور دون پايه همدردي شنيده و قول رسيدگي گرفته‌اند. ملاقات كنندگان چه كساني بوده اند؟ جوانك هايي كه حداقل جرمشان گرفتاري در دام كيد و مكر دشمنان و اقدام عليه امنيت ملي است. كساني كه خود متهم به خيانت – ولو ناآگاهانه- به كشور خود از طريق همدستي با دشمنان قسم خورده آن هستند در اين كشور آزادانه اجازه مي‌يابند با بالاترين مقامات قضايي و انتظامي ديدار كنند و در مقابل ظلمي كه ادعا مي‌كنند بر آنها رفته از ايشان توضيح بخواهند. در اين ميان كسي هم البته از آنها نمي‌پرسند شما چرا با بدكردارترين دشمنان اين ملك همزمان شديد و برخلاف قانون هر چه آنها خواستند از دروغ و راست گفتيد و نوشتيد و سالياني دراز خون در دل پاكدل ترين مردان و زنان اين سرزمين كرديد.
قوه قضائیه هم از از صدا و سیما شاکی شد !
قوه قضائيه نحوه عملكرد صدا و سيما در برنامه هاى مختلف به ويژه فيلم ها و سريال ها را زمينه ساز از بين رفتن نتايج زحمات اين قوه در افزايش دانش حقوقى مردم دانست.در سرمقاله اخير نشريه داخلى قوه قضائيه (ماوى) خطاب به رئيس سازمان صدا و سيما با انتقاد از نحوه پوشش و پخش اخبار مسئولان دستگاه قضايى آمده است: صدا و سيما همواره از ايجاد زمينه هاى بهتر براى حضور در دستگاه قضايى در رسانه اى كه متعلق به خودش است استقبال كرده اما در مكانيسم بخش اجرايى صدا و سيما مانند سدى در مقابل اين روند ايستاده است و مبالغ كلانى از اين قوه طلب مى كند.در ادامه اين مقاله خطاب به عزت الله ضرغامى آمده است: همت جدى شما در تغيير برخى روندهاى نادرست را با اشتياق دنبال مى كنيم و اميدواريم اين گردونه اصلاحى شامل حال دستگاه قضايى هم شود.
سونامی تئاتر ایران زمین هنوز قربانی می گیرد
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت :بركناري محمدجواد حق شناس از معاونت امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , تازه ترين پيامد تئاتر مبتذل « ايران زمين » در اهواز است . وي كه تلاش كرده بود فضاحت اين تئاتر را توجيه كند و بر رسوائي به بار آمده سرپوش بگذارد , سرانجام با فشارهائي كه از ناحيه افكار عمومي و نمايندگان مجلس و مسئولان بر وزير ارشاد وارد آمد , بركنار شد. هرچند گفته ميشود حق شناس به معاونت ديگري در همان وزارتخانه گمارده شده , ولي نميتوان انكار كرد كه سونامي تئاتر ايران زمين هنوز قرباني ميگيرد , البته استاندار خوزستان كه به رقاصه ها جايزه داده هنوز سركار است . قبلا مديركل ارشاد خوزستان بركنار شده بود.
مسئولان دستگاه قضايي مرتبط با پرونده خبرگان برکنار شدند !
قدس نوشت: شنيده شده است برخي مسئولان دستگاه قضايي در ارتباط با پرونده مناقشه برانگيز ميان حفاظت اطلاعات اين قوه در مجلس خبرگان از سمت هاي خود بركنار شده اند. گفته مي‌شود شريفي قاضي پرونده و الياس محمودي رئيس حفاظت اطلاعات دستگاه قضايي از جمله كساني هستند كه سمت خود را از دست داده اند.
نشریه مردم وزندگی در دادگاه
ابرار؛ محمد باقر نجف زاده، مدير مسئول نشريه "مردم و زندگي" و استاد دانشگاه تهران با حضور در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شد. اتهام اين مدير مسئول، نشر اكاذيب عنوان شده است.
صدور قرار منع پيگرد براي مديران مسوول ”آفتاب يزد“،”همبستگي“ و ”مردم‌سالاري“
سوي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت براي مديران مسوول روزنامه‌ي ”آفتاب يزد“،”همبستگي“ و ”مردم‌سالاري“ قرار منع پيگرد صادر شد.
مديران مسوول روزنامه‌هاي ”آفتاب يزد“،”همبستگي“ و ”مردم‌سالاري“ با شكايت مدعي‌العموم و شاكي خصوصي و با اتهام نشر اكاذيب به بازپرسي دادسرا احضار شدند كه پس از بررسي اين پرونده‌ها و شكايت مطروحه، از اتهام انتسابي تبرئه و قرار منع پيگرد براي آنها صادر شد.
کاندیدای ریاست جمهوری از هیات دولت شكايت مي‌‏كند
سازمان دفاع از منافع ملي ايران قصد دارد به زودي نسبت به آنچه آن را ناكارآمدي و نقض منافع ملي توسط مسوولين كشور مي‌‏داند، از آنها شكايت مي‌‏كند.
سعيد ياري؛ دبيركل سازمان دفاع از منافع ملي ايران گفت: شوراي مركزي سازمان به كمك سه حقوقدان برجسته در حال تنظيم لايحه شكايت از رييس‌‏جمهوري، وزير كشور، وزير اقتصاد و دارايي، وزير بازرگاني ، وزير نفت، وزير كار سابق، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(مديريت سابق و فعلي)، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهردار تهران و مدير مسوول روزنامه كيهان است.
ياري كه نام او از سوي سازمان متبوعش به عنوان كانديداي رياست جمهوري مطرح شده است، موارد اتهامي طرف‌‏هاي دعوي خود را چنين اعلام كرد: رييس‌‏جمهروي به علت ارائه لوايح دوگانه به ويژه لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوري در نزد ديوان عدالت اداري و وزير كشور به علت تضعيف راهبردهاي امنيت ملي در انتخابات مجلس هفتم در داستاني و دادسراي انقلاب، وزير كارسابق و اقتصاد و دارايي فعلي به علت دادن وام‌‏هاي كاذب خود اشتغالي در ديوان عدالت اداري، از روزنامه كيهان به علت تضعيف دستگاه‌‏هاي امنيتي و ديپلماسي در پرونده هسته‌‏اي در دادستاني، سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور به علت استفاده نابجا از صندوق ذخيره ارزي در ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري، وزارت نفت به علت اختلاف قيمت زياد در توليد و عرضه بنزين، شهردار تهران به علت آثار و تبعات سوء ترافيك تهران و بستن غيركارشناسي تراكم در ديوان عدالت اداري، وزير ارشاد به علت تضعيف دين و توهين به دينداران در فيلم‌‏هاي اكران شده در ديوان عدالت اداري و از وزير بازرگاني به علت سوء مديريت در تنظيم بازار داخلي و اجازه واردات به كالاهاي چيني در ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد.
وي افزود: همچنين يك نامه سرگشاده مشترك خطاب به شوراي عالي امنيت ملي و وزارت اطلاعات در رابطه با عدم برخورد با جريان تضعيف كننده روند مذاكرات هسته‌‏اي منتشر خواهيم كرد.
توضيحات "ايلنا" پيرامون در دستور كار قرار گرفتن پرونده سعيد حجاريان در دادسراي كاركنان دولت
به دنبال انتشار خبري از سوي "ايلنا", تحت عنوان «پرونده سعيد حجاريان در دستور كار دادسراي كاركنان دولت قرار گرفت»، طي تحقيقاتي كه صورت گرفت, مشخص شد كه چنين مساله‌‏اي صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا", پيرو تحقيقات صورت گرفته مشخص شد كه نه احضاريه‌‏اي از سوي دادسراي كاركنان دولت براي سعيد حجاريان ارسال شده است و نه اينكه پرونده وي در دستور كار دادسراي كاركنان دولت قرار گرفته است.*و... 

مجيد انصاري :نمایندگان مجلس خواستار برکناری 50 مدیر شده بودند !
مجيد انصاري در جمع خبرنگاران گفت: طراحان اسيتضاح خواستار بركناري بيش از 50 نفر از مسوولان و مديران وزارتخانه آموزش و پرورش شده بودند.
وي اظهار داشت: طراحان استيضاح خواستار بركناري 6 نفر از مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش و حدود 50 نفر از مديران مياني شده بودند.
انصاري تصريح كرد: هيات دولت اين را به مصحلت نمي‌دانست و معتقد بود يك مدير تابع شرايط قانوني خود است. اگر مديري ضعيف باشد دولت در دفاع مطلق از هيچ مديري نخواهد بود، ولي استيضاح به نفع جامعه نيست.
وي معتقد است با استيضاح حاجي، وزارت آموزش و پرورش كه مهم‌ترين وزارتخانه با بيش از يك ميليون كارمند و 18 ميليون دانش آموز مي‌باشد دچار تزلزل جدي و به زيان مردم تمام مي‌شد.
بیانیه جبهه مشارکت در مورد انتخابات عراق
جبهه مشارکت ايران اسلامى" ، با صدور بيانيه اى درباره انتخابات عراق تاکيد کرد که "تشکيل يک نظام دموکراتيک در عراق مىتواند بهترين نتيجه را براى منافع و امنيت منطقه و جمهورى اسلامى ايران به ارمغان آورد".
در اين بيانيه آمده است :از همه تصميم گيران و ارگان هاى جمهورى اسلامى ايران خواسته شده است که به هر نحو ممکن براى برگزارى هر چه باشکوه تر انتخابات در عراق مساعدت کنند.
اين بيانيه تاکيد کرد : اينک پس از۳۵ سال سرکوب مستمر،تجربه انتخابات آزاد مى تواند با کنترل دور خشونت و ترور، حلاوت حکومت مردمى و به دست گيرى سرنوشت به وسيله خود مردم را براى ملت عراق به ارمغان آورد.
اين بيانيه مىافزايد : عقلانيت سياسى حکم مىکند همه مردم عراق ، فارغ از دسته بندى هاى قومى با هوشيارى از هرگونه تفرقه افکنى و قوم گرايى پرهيزکرده و با رعايت حقوق همه قوميت ها و پيروان همه مذاهب و اديان ، به خصوص توجه به حقوق اقليت ها روند شکلگيرى دولت ملى در چارچوب کشورى يکپارچه راتقويت کنند.
جبهه مشارکت ايران اسلامى در ادامه بيانيه خود نوشت : برگزارى انتخابات پارلمانى در عراق اتفاقى مهم و در خور تامل است که مىتواند تاثيرات درازمدتى بر تحولات منطقه داشته باشد.
اين تشکل سياسى تصريح کرد مردم سالارى نيازمند پيش نيازهايى است که در صدر آن "فرهنگ سازى در جهت تعامل ، تحمل و ارتقاى درک عمومى از مفاهيم دموکراتيک و حقوق بشر" است .
بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامى متذکر مىشود : تصور صدور دموکراسى به صورت آنى و از طريق لشگر کشى ، اقدامى ساده سازى و بدون توجه به پيچيدگى هاى فرايند استقرار دموکراسى است .
آیت الله صافی گلپایگانی: زنان را از كشورهاي ديگر با چه وضعيتي آورده‌اند،چرا اين‌ها را محكوم نمي‌كنيم؟
آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به برگزاري اولين دوره‌ي بازي‌هاي زنان پايتخت‌هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي در تهران گفت: زنان را از كشورهاي ديگر با چه وضعيتي آورده‌اند، چرا اين‌ها را محكوم نمي‌كنيم؟
وي همچنين با اشاره به حضور غلامعلي حداد عادل در مراسم افتتاحيه‌ي اين بازي‌ها گفت: رييس مجلس به آنجا رفته و مي‌گويد ما ارزش‌هاي اسلامي را حفظ مي‌كنيم، كدام ارزش؟ اينها ضد ارزش است.
اين مرجع تقليد با اشاره به برگزاري همايش صفي‌الدين ارموي خاطرنشان كرد: از بودجه‌ي بيت‌المال همايش‌هايي نامناسب نظير همايش صفي‌الدين برگزار مي‌كنيد.
پاسخ روابط عمومي آموزش و پرورش به روزنامه همشهری در مورد تغییر
مدیریت

روابط عمومي آموزش و پرورش در خصوص خبر همشهري با عنوان «عدم استيضاح حاجي قوت گرفت» كه دوشنبه پنجم بهمن ماه در صفحات ۱ و ۲۶ به چاپ رسيد جوابيه ذيل را ارسال نمود.
۱ _ هيچ مديري در هيچ يك از سطوح مديريتي تغيير نكرده و قرار هم نيست به خواسته هاي غيرمستند و بدون استدلال و غيرمنطبق با آيين نامه عزل و نصب مديران، تغيير كند.
۲ _ جناب آقاي مهندس علاقه مندان (معاون وزير و رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي)كه اميد است هرچه زودتر خداوند متعال شفاي عاجل به ايشان عطا فرمايد مديري متخصص، دانا، متدين و كارآمد است و وجودش براي نظام تعليم و تربيت كشور بسيار ارزشمند و مفيد و مغتنم است و اين امر مورد تاييد همه كساني است كه آموزش و پرورش اين كشور را مي شناسند و دغدغه تعالي آن را دارند.
۳ _ دفتر منطقه اي آيسسكو برخلاف تصور آن روزنامه چند اتاق كوچك در سعادت آباد نيست بلكه دفتري است منطقه اي و مستقر در ايران كه ۱۲ كشور اسلامي منطقه را زيرپوشش خدمات علمي، آموزشي و فرهنگي خود دارد. (كه آن روزنامه، با دبيرخانه كميسيون ملي آيسسكو مستقر در دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي واقع در سعادت آباد يكي دانسته و ظن ناصواب خود را مبني بر كم و زيادي اتاق و نقش آن در تنزل و ارتقاء جاه و منزلت افراد تعميم داده است).
۴ _ مدير دفتر مزبور قبلا جناب آقاي مهندس هادي عزيززاده بوده است كه در انتخابات اخير شوراي اجرايي سازمان آيسسكو كه مركب از نماينده پنجاه و يك (۵۱) كشور اسلامي است در رقابتي سخت به سمت معاون سازمان انتخاب گرديد و براي اولين بار كشورمان موفق شده است در بالاترين سطح پس از مديركل، يكي از مديران لايق آموزشي را با تلاشي پيگير در عرصه بين المللي بر صدر نشاند.
۵ _ آقاي مهندس هادي عزيززاده نيز قبلا معاون وزير و دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش بود كه براساس پيشنهاد به مديركل آيسسكو مديريت دفتر منطقه اي آيسسكو مستقر در ايران را برعهده داشت.
۶ _ آقاي مهندس علاقه مندان بر حسب تمايل شخصي و خستگي فراوان بارها تقاضاي اشتغال در مسئوليتي كه فشار روحي و رواني كمتري به وي وارد كند داده بود كه هربار به دليل حساسيت شغل و پروژه هاي كيفيت بخشي متعددي كه در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي طراحي شده و درحال اجراست، با درخواست ايشان موافقت نشد و اينك با فراهم شدن فرصت دفتر منطقه اي كه هم به لحاظ كيفيت و منزلت شغلي در خور ايشان است و هم اكنون امكان بهره مندي از نظرات صائب ايشان براي ساير كشورها فراهم مي باشد با اين تقاضا موافقت شد و به مديركل سازمان آيسسكو پيشنهاد گرديد كه خوشبختانه حسب اطلاع مورد قبول ايشان واقع شده است و اميد است ان شاءالله با شفاي عاجل و كامل آن عزيز اين امر به زودي محقق شود.
۷ _ در هيچ يك از تماس هاي نمايندگان محترم تقاضاي تغيير معاونان وزارتخانه مطرح نشده و انتساب تصميم مذكور به تقاضاي استيضاح وجهي ندارد.
۸ _ عزل و نصب در وزارت آموزش و پرورش تابع قواعد مشخص و اعلام شده اي است كه محور آن مصوبه شوراي عالي اداري است و خارج از آن قاعده قابل اجرا نمي باشد و انجام و يا عدم انجام استيضاح تاثيري در اين روند نخواهد داشت.Monday, January 24, 2005

*انتخابات 84* 

جلايي‌پور: رقابت اصلي بين" معين" و "هاشمي‌‏رفسنجاني" خواهد بود و پيروزي هركدام به ضرر اقتدارگرايان است
حميدرضا جلايي‌پور اظهار داشت: به نظر من، سياست اصلاح‌طلبان در انتخابات مبني بر حضور فعال و مشروط به پيشبرد دموكراسي در ايران كمك مي‌كند و دلايل كساني كه در انتخابات نهمين دوره‌ي رياست‌جمهوري به دنبال مشاركت موثر نيستند، قانع‌كننده نيست.
وي كه در دفتر مركزي جبهه‌ي مشاركت با عنوان “دغدغه‌ي دموكراسي و شركت در انتخابات“ سخن مي‌گفت، ادامه داد: اين افراد در استدلال گفته‌ي خود مي‌گويند، اولا مشاركت ميليون‌ها نفر در دو انتخابات قبلي رياست‌جمهوري بي‌فايده بود و به قانوني‌شدن شعارها و برنامه‌هاي توسعه‌ي سياسي خاتمي منجر نشد. ثانيا انتخابات در صورتي دموكراتيك است كه امكان شركت در آن، براي همه‌ي نيروهاي سياسي آزاد باشد. در صورتي كه در ايران آزادي در انتخابات بيشتر نصيب اقتدارگرايان مي‌شود، به عنوان نمونه كانديداهاي آنها به راحتي تاييد صلاحيت مي‌شوند. روزنامه و رسانه در اختيار دارند، حق تشكيل اجتماع دارند و امكانات مادي و معنوي هم تحت نفوذ آنهاست.
وي ادامه داد: آنها مي‌گويند در شرايطي كه اكثر مراكز قدرت سياسي تحت نفوذ و تاثير اقتدارگرايان است، اگر قوه‌ي مجريه هم زير نفوذ آنها برود، اتفاق مهمي نيفتاده است، لذا شركت در انتخابات آتي صحيح نيست و فقط كاركردش مشروعيت دادن به قدرت سياسي اقتدارگرايان است. البته من سعي مي‌كنم در اين مبحث با دلايل و استدلال‌هايي با استدلال كساني كه مخالف حضور در انتخابات هستند، مخالفت كنم.
وي افزود: شركت در انتخابات براي مردم "آگاهي‌ساز" و به نفع دموكراسي است. دفاع مجدد از برنامه‌هاي اصلاحي و كانديداي اصلاح‌طلبان (مثل دفاع از دكتر معين) و تشويق مردم به شركت در انتخابات به گسترش ادبيات و آگاهي‌هاي اصلاحي و دموكراتيك كمك مي‌كند و نكته‌ي ظريف اينكه اقتدارگرايان در هيچ صورتي نمي‌توانند در برابر اين موج آگاهي‌سازي بايستند. اگر دكتر معين را ردصلاحيت نكنند يا پيروز مي‌شود (كه خيلي محتمل است) و جامعه ايران از اينكه قوه‌ي اجرايي كشور را در اختيار شخصيت اصلاح‌طلبي (مثل دوران خاتمي) قرار داده، سود خواهد برد، يا در انتخابات شكست مي‌خورد كه باز اين انتخابات پايگاه واقعي اصلاح‌طلبان را در ميان مردم نشان خواهد داد و همين شكست زمينه‌ي تقويت مجدد فعاليت آنها را در انتخابات بعدي فراهم خواهد كرد. اما اگر معين را ردصلاحيت كنند در اين صورت نيز اصلاح‌طلبان در اجراي مسووليت مدني‌شان و در برابر شهروندان ايراني مسوول نيستند و همه مسووليت‌ها متوجه اقتدارگرايان است.
وي ادامه داد: اقتدارگرايان در صورت حذف شخصيت‌هاي اصلي هم‌چون معين چهره‌ي واقعي انحصارطلبانه‌شان را به مردم نشان مي‌دهند و اين آگاهي نيز براي روند دموكراسي‌خواهي ايران مفيد است.
اين مدرس دانشگاه درباره اهميت شعار سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري، گفت: شعار سياسي وقتي شعار مناسبي است كه زماني كه مردم آن را شنيدند به طور اتوماتيك و بدون احساس نگراني و خطر آن را مطلوب تشخيص دهند. شعارهاي سياسي كه معمولا به مردم تحميل مي‌شود، در عمل ناكام مي‌ماند. شعار شركت فعال و مشروط اصلاح‌طلبان (در دفاع از دكتر معين) از گونه‌ي شعارهاي عملي و سازنده است (با توجه به توضيحات قبلي). در مقابل مخالفان انتخابات در شرايط فعلي قادر به طرح شعار عملي و در عين حال موثر براي كمك به روند دموكراسي در ايران نيستند.
وي در تشريح استدلال سوم خود، ابراز عقيده كرد: شركت فعال اصلاح‌طلبان نقشه‌ي اقتدارگرايان را در انتخابات خنثي مي‌كند. شرايط داخلي و خارجي ايران به گونه‌اي است كه اقتدارگرايان به نشان‌دادن يك انتخابات آزاد (و البته كنترل شده) نياز دارند. بدين معنا كه در انتخابات به دنبال صحنه‌اي هستند كه در يك طرف آن يك كانديداي ضعيف اصلاح‌طلب (از حيث راي‌آوري و حمايت نيروهاي موثر جامعه) باشد و در طرف ديگر صحنه‌، يكي از كانديداهاي موردنظر اقتدارگرايان (كه هنوز در مورد به توافق نهايي نرسيده‌اند) قرار گيرد، تا با برگزاري اين انتخابات بگويند هم انتخابات آزاد و رقابتي برگزار كرديم هم مردم ما را دوست داشتند و انتخابات را برديم! در صورتي‌كه دفاع از كانديداتوري معين اين طرح را خنثي مي‌كند و اگر چنانچه هاشمي رفسنجاني هم مآلا وارد صحنه‌ي انتخابات بشود، طرح اقتدارگرايان بهتر خنثي مي‌شود. در آن صورت رقابت اصلي بين معين و هاشمي خواهد بود كه اين صحنه رقابت با صحنه رقابت موردنظر اقتدارگرايان از اساس متفاوت است، زيرا هر طرف در اين صحنه پيروز شود، به ضرر آنهاست.
جلايي‌پور با اشاره به استدلال چهارم ادامه داد: بيشتر كساني كه ازموضع"دموكراسي" با مشاركت در انتخابات آتي مخالفند، تصور عميقي از روند دموكراسي‌خواهي ندارند. گويا آنان مهم‌ترين شرط رسيدن به دموكراسي را در تحقق "حوادث تعيين كننده‌اي" مثل تغيير قانون اساسي و يا تغيير نظام سياسي مي‌دانند و براي وقايعي مثل شركت در انتخابات رياست‌جمهوري ارزشي قائل نيستند. در صورتي‌كه مطالعات اخير روند دموكراسي‌خواهي، نشان مي‌دهد كه گذار به دموكراسي لزوما به رخ‌دادن «حوادث تعيين كننده» مشروط نيست؛ به عنوان نمونه در دو دهه‌ي اخير اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين بدون حوادث تعيين‌كننده‌ از مرحله‌ي تمهيد و گذار دموكراسي عبور كرده، و وارد مرحله‌ي تحكيم دموكراسي شده‌اند.
وي افزود: شركت فعال در انتخابات امكان شكل‌گيري و يكدست شدن اقتدارگرايي را در ايران تضعيف مي‌كند. يكدستي در حاكميت اگر مفيد باشد، براي حكومت‌هايي است كه مرحله گذار و تحكيم دموكراسي را گذرانده‌اند، در صورتيكه‌ي جامعه‌ي سياسي ايران هنوز مرحله‌ي گذار به دموكراسي را طي نكرده و يكدستي اقتدارگرايان به ضرر روند دموكراسي‌خواهي ايرانيان، همچنين تحقق آرمان‌هاي آزاديخواهانه‌ي انقلاب اسلامي است.
جلايي‌پور با اشاره به استدلال ششم خود، گفت: تصور مخالفان شركت در انتخابات اين است كه راه‌حل دموكراسي در ايران ايجاد يك جنبش فراخوان تغيير قانون اساسي است تا پس از آن، امكان انجام يك انتخابات آزاد فراهم شود. به نظر مي‌رسد مخالفان شركت در انتخابات به دو دوليل تصور روشني از چگونگي وقوع جنبش‌هاي اجتماعي و آثار آن ندارند. اول، ظاهرا فكر مي‌كنند جنبش اجتماعي در يك جامعه با چند تا سوت و فراخوان به راه مي‌افتد. در صورتي‌كه اغلب جوامع موجود دنيا مستعد وقوع جنبش‌اند ولي جنبشي هم در آنها اتفاق نمي‌افتد. يكي از عوامل مهم وقوع جنبش‌ها وقوع فرصت‌هاي سياسي است و وقوع اين فرصت‌ها معمولا در فضاهاي انتخاباتي رخ مي‌دهد. دليل دوم، ظاهرا فكر مي‌كنند با وقوع جنبش‌هاي به اصطلاح مستقل حتما دموكراسي را مي‌توان در آغوش كشيد كه اين هم پيش‌فرض غلطي است. يكي از مهم‌ترين عللي كه بعضي از كشورهاي جهان سوم (مثل كشورهاي آمريكاي لاتين) گذار دموكراسي را طي كرده‌اند، اتفاقا حضور نخبگان سياسي دلسوز و مدبر در ميان مقامات حكومتي و قواي نظامي و امنيتي بوده است. خوشبختانه اصلاح‌طلبان تصور سطحي از جنبش اجتماعي ندارند، از اين رو از استفاده فرصت‌هاي انتخاباتي به نفع آرمان‌هاي انقلاب اسلامي غفلت نمي‌كنند.
وي ادامه داد: در انتخابات آتي، چه اصلاح‌طلبان پيروز شوند و چه نشوند، شخصيت‌هاي موثري مثل دكتر معين به مردم معرفي مي‌شوند. حضور اين شخصيت‌ها به همراه شخصيت‌هايي مثل محمد خاتمي در سطوح بالاي جامعه‌ي سياسي ايران به نفع روند دموكراسي‌خواهي در ايران است.
جلايي‌پور گفت: حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات نه فقط طرح اقتدارگرايان را خنثي مي‌كند بلكه دفاع از امنيت و تماميت ارضي ايران نيز هست. زيرا در شرايط فعلي، خاورميانه (و كشور ما) از جنگ‌طلبي آمريكا تهديد مي‌شود، در صورتي‌كه تقويت روند دموكراسي روندي دروني و نيازمند امنيت است.
وي در پايان خطاب به دانشجويان يادآور شد: فعالان دانشجويي نبايد به دنبال شعارهاي سياسي با هزينه‌هاي سنگين بروند. شما از ارزيابي تجربه سه سال گذشته‌ي بخشي از فعالان دانشجويي غافل نشويد. آنها در سه سال گذشته به جاي تاكيد بر شعار موثر و كم هزينه‌ي "دفاع از عرصه‌ي عمومي نقد و بررسي" در محيط‌هاي دانشگاهي به دنبال شعارهاي راديكال سياسي رفتند، در عمل كاري براي پيشبرد دموكراسي انجام ندادند و عرصه‌ي عمومي نقد و بررسي را هم كم‌رونق كردند. به نظر من، دفاع از معين دفاع از شخصيتي است كه به آزادي و امنيت عرصه‌ي عمومي نقد و بررسي اعتقاد دارد و دفاع از آزادي "عرصه‌ي عمومي" ركن ركين دموكراسي است.
رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت : دیدگاه" معین " نسبت به حل مسائل زنان مثبت است
رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت از ديدگاه مثبت معين به حل مسائل زنان اظهار اطمينان كرد.
فاطمه راكعي همچنين از بحث و بررسي درباره برنامه‌هاي كميسيون زنان جبهه مشاركت در دومين همايش گروه‌هاي حامي معين و تدوين شعارهاي انتخاباتي در ارتباط با زنان خبر داد و افزود: اعمال نگاه جنسيتي در كليه برنامه‌ها و لوايح دولت، ‌عمده‌ترين تاكيد ما در تدوين شعارهاي انتخابات است.
وي همچنين از تداوم نشست‌هاي كميسيون متبوعش با زنان اصناف مختلف، نخبگان و فعالان سياسي با هدف هماهنگي براي كار فعالانه در ارتباط با انتخابات نهم رياست‌جمهوري خبر داد و گفت: در نظر داريم فهرستي از زنان برجسته و شاخص در حوزه‌هاي مختلف، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي براي حضور در تيم‌هاي مشورتي به دكتر معين معرفي كنيم.
راكعي معتقد است كه از جمله عوامل عدم تحقق پاره‌اي از حقوق زنان در دولت اصلاحات، ديدگاه‌هاي مخالف زنان در برخي از مديريت‌ها بوده است.
وي ادامه داد:‌ از همين رو علاوه بر معرفي زنان متخصص در نظر داريم مردان متخصص، با ديدگاه جنسيتي و مدافع حقوق زنان را نيز به عنوان مشاور و معاون به معين معرفي كنيم.
رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت اظهار اميدواري كرد كه نگرش جنسيتي در مديران آينده معين لحاظ شود و به لحاظ حضور آنان، مطالبات زنان محقق، اما تبعيض‌هاي موجود مرتفع شود.
عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي جامعه پزشکي: " معين"مانع تبديل شدن رييس‌‏جمهور به يك تداركاتچي مي‌‏شود
" عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي جامعه پزشكي، گفت: مصطفي معين به دليل پايبندي به اصلاحات و آرمان‌‏هاي انقلاب در مقابل تبديل شدن رييس‌‏جمهوري به يك تداركاتچي و يك رييس دفتر، خواهد ايستاد.
محمد قره‌‏تپه با بيان اينكه راهي براي تحقق اهداف انقلاب و جمهوري اسلامي به غير از ادامه راه اصلاحات وجود ندارد، اظهار داشت: بنابراين حتماً رييس‌‏جمهوري آينده بايد اصلاح‌‏طلب باشد.
وي در مورد انتخاب مصطفي معين از بين گزينه‌‏هاي مطرح به عنوان كانديداي اين تشكل در انتخابات رياست‌‏جمهوري، گفت: بايد فردي را انتخاب مي‌‏كرديم كه در عمل اعتقاد خود را به اصطلاحات و پايبندي خود را به آرمان‌‏هاي مردم و اصلاحات اثبات كرده باشد.
قره‌‏تپه ادامه داد: كسي كه توان لازم و سابقه اجرايي كافي را داشته باشد و از سلامت نفس و سابقه روشن فردي برخوردار باشد.
وي ايستادگي در برابر نقشه اقتدارگرايان براي تبديل كردن رييس‌‏جمهوري به يك تداركاتچي را ديگر ويژگي ضروري كانديداي اصلاح‌‏طلبان دانست و بيان كرد: مجموع اين جهات باعث شد كه با گزينه‌‏هاي موجود به اين نتيجه برسيم كه دكتر معين داراي تمامي اين ويژگي هاست و از توانايي لازم براي ادامه راه خاتمي و تحقق آرمان‌‏هاي مردم برخوردار است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه موانع پيش روي اصلاحات اگر در سال 76 روشن نبود، امروز براي اصلاح طلبان كاملاً روشن و مشخص است، ادامه داد: اصلاحات يك حركت آرام، قانونمند و تدريجي و مسالمت آميز است، بنابراين ما از دكتر معين انتظار معجزه نداريم.
وي افزود: دكتر معين هم با توجه به تجربياتي كه از هشت سال رياست جمهوري خاتمي كسب كرده است، راه‌‏هاي بسيار روشن را براي رفع اين موانع در نظر گرفته است.
قره‌‏تپه با بيان اينكه در سال 76 برنامه‌‏ها و همكاران خاتمي كاملاً مشخص نبود و به همين دليل عده‌‏اي انتظاراتي از خاتمي داشته كه از ابتدا منظور خاتمي نبوده است، خاطرنشان كرد: دكتر معين برنامه‌‏ها و همكاران خود را از هم اكنون روشن خواهد كرد و طبعاً انتظارات كساني كه به وي رأي خواهند داد، معقول و متناسب با اين برنامه‌‏ها خواهد بود.
اين عضو انجمن اسلامي جامعه پزشكان ايران در ادامه با تأكيد بر اينكه قطعاً امكان اجماع در جبهه اصلاحات وجود دارد، تصريح كرد: اقتدارگرايان هستند كه بايد نگران اجماع باشند، چون تعدد كانديداهاي آنها بيش از اصلاح‌‏طلبان است و بحث‌‏هايي كه مطرح مي‌‏شود ، نشان از اختلافات شديد آنها دارد.
وي افزود: معتقدم اصلاح‌‏طلبان كمتر از محافظه‌‏كاران نگراني براي اجماع دارند و اين امكان هنوز باقي است.
قره‌‏تپه با بيان اينكه انجام نظرسنجي به نظر ما يكي از مكانيسم‌‏هاي علمي و روشن براي ايجاد اجماع در جبهه اصلاحات است، افزود: اما چنانچه مكانيزم ديگري كه مكانيسم روشن و علمي و دست‌‏يافتني باشد، و از ساير گروه‌‏هاي جبهه اصلاحات مطرح شود، ما آمادگي داريم كه در مورد آن بحث كنيم.
وي تصريح كرد: كانديداي قطعي ما در انتخابات رياست جمهوري دكتر معين است و ما معتقديم چنانچه يك مكانيسم علمي و روشن در نظر گرفته شود، اجماع در جبهه اصلاحات در مورد وي حاصل مي‌‏شود.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مورد انتخاب معاونين و اعضاي كابينه مصطفي معين، اظهار داشت: دكتر معين معتقد به كار جمعي هست و به همين علت گروه‌‏هاي حامي وي در مورد انتخاب معاونين پيشنهادهايي را مطرح كردند، اما تصميم نهايي با خود ايشان است.
روزنامه جمهوری اسلامی: تندروهاي دوم خرداد قصد دارند فضاسازی کنند
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت :تندروهاي دوم خرداد قصد دارند در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري , فضاي مخرب سالهاي گذشته را تكرار كنند. منابع نزديك به گروههاي دوم خردادي از تصميم تندروها براي آغاز مجدد جلسات و تجمعات سياسي و دانشجويي در شهرها و خصوصا دانشگاهها و برهم زدن عمدي اين جلسات در حمايت از دكتر معين كانديداي مورد حمايت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب خبر مي دهند. در جلسه اخير اين گروهها تاكيد شد كه حمايت دانشجويان و شخصيت هاي تاثيرگذار از دكتر معين , هزينه هاي رد صلاحيت او را بالا خواهد برد. همچنين مقرر شد قريب به 15 نفر از چهره هاي دوم خردادي در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كنند تا علاوه بر بهره برداري تبليغاتي از ردصلاحيت ها , نسبت به تاييد يكي از آنها اميدوار باشند.
اميدوار رضائی برادر محسن رضائی:اگر همه‌ مردم و نخبگان روي هاشمي نظر داشته باشند، برادرم كنار مي‌رود
اميدوار رضايي در پاسخ به اين كه در صورت ورود هاشمي محسن رضايي چه مي‌كند؟ گفت: آنچه بنده مي‌دانم ايشان به اعتقادات پايبند هستند و هر كانديداي ديگري هم بيايد پايبند است. اگر همه تشخيص دهند كانديداي ديگري بهتر است و نخبگان به اين نتيجه برسند مساله‌ي شخصي براي ايشان در درجه‌ي دوم قرار دارد. البته اگر همه‌ي مردم و نخبگان روي هاشمي نظر داشته باشند، طبيعتا ايشان كنار مي‌رود.
قائم مقام جمعيت ايثارگران:ورود مستقل كانديداهاي اصولگرايان به انتخابات، تخطي تشكيلاتي است
قائم مقام جمعيت ايثارگران گفت: ما نمي‌‏توانيم از همين الان به يك يا چند كانديدا چك سفيد امضاء بدهيم و بگوييم شما حتما كانديداي ما هستيد.
وي با بيان اينكه كانديداهاي اصولگرايان نمي‌‏توانند به طور شخصي، زماني را براي معرفي نامزد نهايي توسط شوراي هماهنگي مشخص كنند، گفت: هركدام از كانديداهاي اصولگرايان كه به طور شخصي زمان تعيين كنند و بگويند كه چون شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تا زمان مقرر كانديدا را معرفي نكرده است، پس من خودم مستقل وارد عرصه انتخابات مي شوم، تخطي تشكيلاتي است.*مجلس رهبری * 

عضو فراكسيون اكثريت مجلس آبادگر : عدم شفافيت هاشمي برنامه‌‏هاي شوراي هماهنگي را مختل كرده است
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس آبادگر گفت: با توجه به اعتقاد هاشمي‌‏رفسنجاني به نسل جوان، بهتر است وي صحنه را خالي و به نيروهاي جوان و پيروان خط امام و رهبري واگذار كند.
جواد آريان منش هاشمي‌‏رفسنجاني را از چهره هاي برجسته نظام و استوانه‌‏هاي اصلي انقلاب دانست و گفت: پيشينه، سوابق و سعي و تلاشي كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيروزي انقلاب و سال هاي سازندگي آن داشت، بر كسي پوشيده نيست اما در اين مقطع عدم شفافيت حضور و يا عدم حضور وي به يكي از مشكلات شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تبديل شده و برنامه هاي اين شورا را مختل كرده است.
وي افزود: تمايل شخصي هاشمي‌‏رفسنجاني به حضور در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است اما معمولا وي پس از شكل‌‏گيري وفاق كلي در سطح جامعه در اين عرصه حاضر مي شود كه در اين دوره بعيد مي دانم محل فوق صورت پذيرد.
نماينده مشهد در مجلس هفتم با بيان اين كه در صورت حضور هاشمي، قطعا برخي از كانديداها انصراف خود را اعلام خواهند نمود، تصريح كرد: اما توكلي، نماينده فعلي مجلس، از جمله كساني است كه به عنوان رقيب رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين انتخابات حاضر مي شود كه اين امر قطعا تقسيم آرا را به دنبال خواهد داشت.
یک راه یافته : قانون مطبوعات را اصلاح مى كنيم
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس آبادگر در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنى بر اينكه تا چه اندازه به مشكل وبلاگ نويسان از سوى كميسيون فرهنگى پرداخته شده است، گفت: موضوع وبلاگ نويسان به طور تخصصى به كميته رسانه هاى كميسيون باز مى گردد. رئيس كميسيون فرهنگى مجلس آبادگر گفت: در كل مخالف دخالت مدعى العموم در عرصه ادب و هنر هستم اما بايد ديد ورود مدعى العموم به خاطر چيست؟ عدم نقد از درون و يا شكايت متوالى، شايد ورود مدعى العموم را دامن مى زند. اما معتقدم حضور مدعى العموم در اين بخش ها كار را بدتر مى كند و به نوعى نقض غرض است. وى با بيان اينكه ما طرح اصلاح قانون مطبوعات را در آينده در دستور كار خود قرار خواهيم داد، گفت: وبلاگ نويسى و مشكلاتى كه براى اين بخش به وجود آمده است در ذيل يك جريان آزادانديشى است و يك امر كلى نيست.
عضوکميسيون اقتصادي مجلس آبادگر: سياست‌‏هاي دولت بايد با مجلس همسان شود
پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس آبادگر گفت: افزايش نرخ دلار به 9 هزار و90 ريال درلايحه بودجه سال 84 ،آثار تورمي به همراه دارد كه باعث مي‌‏شود ساير سيستم‌‏هاي اقتصادي تحت تاثير آن قرار گيرند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس آبادگر بالا رفتن نرخ دلار را مغاير با طرح تثبيت قيمت‌‏ها دانست و تاكيد كرد: بزرگترين هدف تثبيت قيمت‌‏ها ثابت ماندن تورم بود كه افزايش نرخ ارز خود طرحي تورم‌‏زاست.
وي, با اين توضيح كه چرا نرخ دلار را با نرخ يورو تطبيق ندهيم، خاطرنشان كرد: دولت بايد به دنبال سياست‌‏هايي براي حفظ ارزش پول ملي و حتي ارتقاي آن باشد.
فروزش, در پايان بر يكسان شدن سياست‌‏هاي دولت و مجلس تاكيد كرد.
راه یافته آمل :امنيت انتخابات با كانديداشدن قاليباف چگونه حفظ خواهد شد؟
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آبادگر گفت: امنيت انتخابات با كانديداشدن قاليباف، به عنوان محافظ صندوقهاي راي چگونه حفظ خواهد شد؟
عزت الله يوسفيان مولا ، حضور هاشمی در عرصه انتخابات را سبب داغتر شدن تنور نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ارزيابي كرد و گفت: حضور ايشان مانع از حضور ديگر كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري نخواهد شد اما قطعا در خارج ساختن معادلات كنوني كشور از وضعيت فعلي موثر خواهد بود.
وي افزود: ما نبايد انتظار اجماي اصلاح طلبان و اصول گرايان بر روي فردي خاص مانند هاشمي‌‏رفسنجاني را داشته باشيم و به اعتقاد بنده اين انتخابات با تكثر كانديداهايي از دو جناح به ثمر خواهد رسيد.
راه یافته در مجلس هفتم به ميان آوردن فرمانده نيروي انتظامي را از سوي آبادگران، يك تاكتيك انتخاباتي عنوان كرد و گفت: نيروي انتظامي به عنوان نيروي محافظ صندوق هاي راي و جريان برگزاري انتخابات، سهم عمده اي در به سرانجام رسيدن اين انتخابات دارد، حال اين سوال مطرح است كه با آمدن قاليباف اين است اين انتخابات تا چه اندازه حفظ خواهد شد؟
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس آبادگر: دانشجويان به كسي كه تجربه يك استعفاي پيش‌‏پا افتاده را در پرونده خود دارداعتماد نخواهند كرد!
يك عضو فراكسيون اصولگرايان در مجلس آبادگر گفت: نظرسنجي‌‏هاي وزارت‌‏اطلاعات در مورد كانديداهاي مطرح انتخابات رياست جمهوري بايد مشخص شود از كدام جامعه آماري صورت مي‌‏گيرد؟
شكرالله عطارزاده، عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم آبادگر تصريح كرد: اخباري كه از اين نظرسنجي‌‏ها مي رسد، نشان مي دهد كه فضاي انتخابات تا نزديك شدن به تاريخ انتخابات نهم رياست جمهوري دستخوش تغييرات جدي خواهد شد.
نماينده بوشهر گفت: دريكي از اين نظرسنجي‌‏هاي وزارت اطلاعات، ميزان آراي آقاي هاشمي رفسنجاني 22 درصد و نفر دوم نيز با فاصله بسيار فاحش آقاي مهرعليزاده معاون رييس جمهوري برآورد شده كه ميزان آراي وي 8 درصد اعلام شده است.
عضو فراكسيون اصول گرايان گفت: در اين نظرسنجي كانديداي سوم معين با 5/7 درصد آرا اعلام شده است و پس از آن آقايان؛ لاريجاني، ولايتي،‌‏ احمدي‌‏نژاد، كروبي و توكلي اعلام شده اند كه اين شيوه نظرسنجي نشان مي‌‏دهد از جامعه آماري متفاوتي نظرسنجي صورت نگرفته است.
عضو فراكسيون اصول گرايان تصريح كرد: در اين نظرسنجي، مهرعليزاده و معين به عنوان كانديداي دوم و سوم اعلام شدند كه بايد گفت: اگر آقاي مهرعليزاده به اميد راي ورزشكاران وارد عرصه رقابت شده و دلخوش به آراي آنان است. بهتر است هرچه سريعتر صحنه رقابت را ترك كند، چون تجربه گذشته نيز نشان داد كه ورزشكاران و هنرمندان هرگز خود را وامدار كسي نمي دانند.
وي افزود: در مورد آقاي معين نيز قطعا دانشجويان به كسي كه تجربه يك استعفاي پيش‌‏پا افتاده را در پرونده خود دارد، اعتماد نخواهند كرد.
وي در پايان تاكيد كرد، در جريان انتخابات سال 76 نيز ميزان نظرسنجي ها باور پيروزي آقاي ناطق نوري را در افكار عمومي بوجود آورده بود اما شاهد بوديم كه به يكباره فضاي انتخابات به سمتي رفت كه آقاي خاتمي پيروز انتخابات شد، بر اين اساس نمي توان به نظر سنجي هاي ايران اعتماد جدي داشت.
یک راه یافته : اگر حاجي را استيضاح نكنيد در جلسات علني شركت نمي‌كنيم
فريدون همتي راه یافته ايلام با اشاره به ماده‌ي 227 گفت: اين تذكر قبلا هم درباره‌ي استيضاح وزير آموزش و پرورش بيان شده است اما بايد گفت بعد از چند ماه مذاكره، رفت و آمد و تعاملي كه مجلس به دنبال آن است، هيچ نشانه‌اي از اميد و اينكه وزير هم بخواهد تعاملي داشته باشد، ديده نمي‌شود.
وي افزود: لذا خواهش مي‌كنم هرچه سريعتر اقدام كنيد تا زمان را از دست ندهيم. در عين‌حال از رييس جمهور انتظار داريم فردي را انتخاب كنند كه اهل كارهاي سياسي نباشد تا با رأي مناسب فردي شايسته و توانمند و مدير را داشته باشيم و فرهنگيان به آرامش برسند.
نصيري خاطرنشان كرد: دوستان همكار نظر دارند كه اگر استيضاح اعلام وصول نشود ناچاريم از شركت در جلسات علني مجلس خودداري كنيم تا به خواست قانوني خود برسيم.
روزنامه جمهوری اسلامی: تندروهاي دوم خرداد قصد دارند فضاسازی کنند
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت :تندروهاي دوم خرداد قصد دارند در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري , فضاي مخرب سالهاي گذشته را تكرار كنند. منابع نزديك به گروههاي دوم خردادي از تصميم تندروها براي آغاز مجدد جلسات و تجمعات سياسي و دانشجويي در شهرها و خصوصا دانشگاهها و برهم زدن عمدي اين جلسات در حمايت از دكتر معين كانديداي مورد حمايت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب خبر مي دهند. در جلسه اخير اين گروهها تاكيد شد كه حمايت دانشجويان و شخصيت هاي تاثيرگذار از دكتر معين , هزينه هاي رد صلاحيت او را بالا خواهد برد. همچنين مقرر شد قريب به 15 نفر از چهره هاي دوم خردادي در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كنند تا علاوه بر بهره برداري تبليغاتي از ردصلاحيت ها , نسبت به تاييد يكي از آنها اميدوار باشند.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?